Porównanie funkcjonalności

Dzięki poniższej tabeli można w łatwy sposób porównać możliwości poszczególnych aktywacji w systemie Proget.

  Android Samsung KNOX iOS Windows Android Enterprise
Device Owner
Android Enterprise
Profile Owner
ActiveSync
Profil IMAP/POP
Profil VPN
Profil WiFi
Lokalizacja
Certyfikat
Reguły aplikacji
Kontakty służbowe
Dokumenty firmowe
Tapeta
Kopia zapasowa
APN
Profil Kiosk
Konfiguracja aplikacji
Łączność
MTP
Geofencing

ActiveSync

Profil ActiveSync pozwala automatycznie skonfigurować profil pocztowy na urządzeniu, w celu połączenia się z serwerem pocztowym Microsoft Exchange i synchronizacji danych tj. poczta email, kalendarz, kontakty.

Profil IMAP/POP

Profil POP/IMAP określa sposób łączenia się z serwerami pocztowymi poprzez protokół POP lub IMAP w celu synchronizacji danych tj. poczta email.

Profil VPN

Profil VPN określa sposób łączenia się urządzenia z lokalną siecią firmową.

Profil WiFi

Profil WiFi określa zaufane sieci bezprzewodowe, udostępnione w środowisku firmowym, sposób łączenia się i bezpiecznej autoryzacji.

Lokalizacja

Profil Lokalizacja określa sposób śledzenia urządzenia, odświeżania jego położenia i wyświetlania na mapie.

Profil Proxy

Profil Proxy konfiguruje zasady dostępu do Internetu w przeglądarce służbowej na urządzeniu mobilnym.

Profil SCEP

Profil SCEP konfiguruję możliwość automatycznego wnioskowania o certyfikat użytkownika w celu autoryzacji klienta bez podawania poświadczeń domenowych.

Certyfikat

Profil Certyfikat umożliwia wysłanie dowolnego certyfikatu do urządzenia mobilnego w celu autoryzacji hosta.

Reguły aplikacji

Profil Reguły aplikacji umożliwia dodawanie reguł, które będą zarządzały uprawnieniami dotyczącymi instalacją aplikacji na urządzeniach użytkownika. Blokowanie systemowych aplikacji może skutkować nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem urządzenia.

Kontakty służbowe

Profil Kontakty służbowe umożliwia wgranie pliku z kontaktami które zostaną dodane na urządzeniach użytkownika, który posiada ten profil.

Dokumenty firmowe

Profil Dokumenty firmowe umożliwia wgranie dokumentów na serwer, które zostaną udostępnione do pobrania na urządzeniach użytkownika, który posiada ten profil.

Apple Business Manager

Apple Business Manager służy do usprawnienia procesu wydawania urządzeń Apple użytkownikom końcowym. Program umożliwia automatyczne aktywowanie urządzeń Apple na serwerze Proget MDM podczas uruchamiania urządzenia lub po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia. Program umożliwia również zdefiniowanie etapów pierwszego uruchomienia urządzenia oraz zdalne uruchomienie trybu nadzorcy.

Tapeta

Profil Tapeta pozwala spersonalizować obraz ekranu głównego oraz ekranu blokady na urządzeniu z systemem Android oraz iOS z włączonym trybem nadzorcy.

Kopia zapasowa

Profil Kopia zapasowa umożliwia stworzenie kopii zapasowej kontaktów, SMS i MMS oraz dziennika połączeń. Podczas konfiguracji profilu można określić elementy, miejsce zapisu oraz częstotliwość wykonywania kopii zapasowej.

APN

Konfiguracja APN zapewnia dostęp do Internetu lub opcjonalnie dostęp do usług typu MMS lub WAP.

Profil Kiosk

Profil Kiosk na urządzenia z Androidem pozwala ograniczyć korzystanie z urządzenia tylko do określonych aplikacji. Możesz użyć profilu Kiosk, aby skonfigurować urządzenie do korzystania tylko z jednej lub kilku konkretnych aplikacji.

Konfiguracja aplikacji

Konfiguracja aplikacji pozwala dostosować aplikację iOS lub Android Enterprise do własnych wymagań. Konfiguracja aplikacji odbywa się poprzez grupy przypisując różnym grupom zupełnie inne konfiguracje.

Łączność

Profil łączności pozwala na konfigurację pozwoleń komunikacji wychodzącej i przychodzącej urządzenia (połączenia, SMS, MMS) oraz wykorzystania danych mobilnych.

MTP (Mobile Threat Prevention)

Profil służący do wykrywania zagrożeń urządzenia i przeciwdziałania jego skutkom przy pomocy określonych przez administratora reakcji w profilu.