Akcje na urządzeniu z aktywacją Android

W zakładce Moja Karta na karcie Aktywne urządzenia, dostępne są operacje, które użytkownik może wykonać na urządzeniu. Mogą się one różnić zależnie od aktywacji.

Zablokuj\Odblokuj urządzenie

Przyciski te służą do blokowania i odblokowywania możliwości korzystania z urządzenia.

Gdy użyjemy przycisku blokowowania pojawi się okno, w którym wpisujemy wiadomość i numer telefonu. Informacje te bedą widoczne na urządzeniu które zostało zablokowane.

Zablokuj ekran urządzenia

Akcja ta powoduje zablokowanie ekranu urządzenia, po którym konieczne jest wpisanie hasła (jeśli takie jest wymagane w ustawionej polityce).

Resetuj hasło

Powoduje konieczność zmiany hasła urządzeniu.

Wyczyść dane urządzenia

przywraca ustawienia fabryczne urządzenia.

Wyczyść dane służbowe

Przycisk służy do deaktywacji aplikacji Proget na urządzeniu oraz usunięcia wszystkich danych służbowych zapisanych na urządzeniu.

Wyślij wiadomość

Wysyła wiadomość tekstową do urządzenia, którą można odczytać w aplikacji Proget.

Po kliknięciu ikony pojawia się okno, w którym wpisujemy wiadomość, którą chcemy wysłać na urządzenie.

Wiadomość alarmowa

Wysyła wiadomość tekstową, która jest dodatkowo sygnalizowana alarmem dźwiękowym.

Po kliknięciu ikony pojawia się okno, w którym wpisujemy wiadomość, którą chcemy wysłać na urządzenie.

Przekieruj połączenia

Przekierowywuje wszystkie połączenia na podany numer.

Po kliknięciu ikony pojawia się okno, w którym wpisujemy numer na który mają być przekierowywane połączenia.

Restartuj urządzenie

Urządzenie wyłączy i włączy się ponownie.

Odśwież urządzenie

Odświeża komunikacje z urządzeniem i pobiera jego aktualne dane.

Pulpit zdalny

Daje możliwość podglądu widoku urządzenia. Do działania tej operacji wymagana jest instalacja aplikacji Proget Remote.

Po kliknięciu w ikone połączenie zostanie zainicjowane i zobaczymy okno z widokiem z urządzenia.

Zablokuj KNOX

Blokuje możliwośc korzystania z przestrzeni KNOX. Akcja dostępna wyłącznie dla urządzeń z Samsung KNOX.

Zmień hasło KNOX

Zmienia hasło wymagane przez przestrzeń KNOX. Akcja dostępna wyłącznie dla urządzeń z Samsung KNOX.

Po kliknięciu w ikone pojawia się okno, w którym wprowadzamy nowe hasło.

Resetuj hasło KNOX

Resetuje hasło wymagane przez przestrzeń KNOX. Po włączeniu przez użytkownika urządzenia KNOX Workspace będzie wymagana zmiana hasła.

Włącz\Wyłącz Kiosk

Jeśli posiadamy na urzędzeniu profil Kiosk, pojawiają się dwie ikony za pomocą których możemy włączyć i wyłączać Kiosk.

Wymuś zmianę hasła urządzenia\służbowego

Akcje wymuszają na użytkowniku urządzenia zmianę hasła na urządzeniu lub przestrzeni roboczej. Akcja dostępna wyłącznie dla urządzeń z aktywacją Android Enterprise - Profile Owner.