Aplikacje dla Android

Podstawowe informacje dotyczące dodawania aplikacji do systemu Proget zostały przedstawione w Pierwsze kroki . Poniżej przedstawiamy informacje szczegółowe dotyczące aplikacji dla urządzeń z systemem Android.

Dodawanie aplikacji do systemu

Dodawanie aplikacji do systemu odbywa się w zakładce Aplikacje, będąc na tej karcie klikamy przycisk Dodaj aplikację.

Po kliknięciu wyświetlone zostanie okno w którym możemy dokonać wyboru tego, w jaki sposób chcemy dodać aplikację.
Do wyboru mamy - dodaj aplikację:

 • Jako plik,
 • Google Play,
 • jako prywatna aplikacja Google.

Dodawanie aplikacji jako plik

Do dodania aplikacji jako plik, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego pliku .apk, który będziemy chcieli wgrać jako aplikację do systemu. Jeżeli posiadamy taki plik, klikamy przycisk Wybierz plik i wybieramy plik na naszym dysku twardym.

Uzupełniamy pola Nazwa oraz Opis i klikamy przycisk Zapisz. Jeżeli aplikacja zostanie poprawnie dodana, będzie można ją wyszukać w tabeli.

Dodawanie aplikacji z Google play

Aby dodać aplikację ze sklepu Google Play należy zaznaczyć opcję Google Play znajdującą się na górze okna Kreator dodawania aplikacji . Następnie w oknie wyszukiwania wpisujemy nazwę (lub jej część) interesującej nas aplikacji oraz zatwierdzamy, klikając ikonę lupy.

Po krótkim czasie oczekiwania dostaniemy listę aplikacji, które zostały wyszukane w sklepie Google. Wybieramy interesującą nas aplikację, w tym przypadku jest to Microsoft Excel.

Następnie klikamy przycisk Wybierz

Aplikacja będzie widniała teraz na liście wszystkich aplikacji.

Dodawanie prywatnej aplikacji Google

Dzięki prywatnym aplikacjom w Sklepie Google Play możesz udostępniać aplikacje na Androida użytkownikom z domeny.

Aby móc publikować aplikacje, musimy zarejestrować konto w Konsoli Play na stronie https://play.google.com/apps/publish. Następnie powinniśmy utworzyć dedykowane konta ról na potrzeby udostępniania prywatnych aplikacji, aby zachować dostęp do takich aplikacji w przypadku, gdy obsługujący je pracownik opuści organizację.

Po umieszczeniu prywatnej aplikacji na białej liście (w google play) oraz dodaniu jej do konsoli Proget, użytkownicy mogą ją pobierać, korzystając z aplikacji Sklepu Google Play na swoich urządzeniach. Prywatne aplikacje użytkownicy mogą znaleźć w zarządzanym Sklepie Play na swoich urządzeniach z Androidem.

Dodawanie aplikacji do grupy lub urządzenia

Po dodaniu aplikacji do systemu, możemy je przydzielić użytkownikom. Możemy to zrobić poprzez dodanie aplikacji do grupy - wówczas na wszystkich urządzeniach, zarejestrowanych dla użytkowników tej grupy będą one możliwe do zainstalowania (lub wymagane). Drugą możliwością jest dodanie aplikacji bezpośrednio na urządzenie użytkownika - wówczas będzie ona dostępna tylko na nim.

Aplikacje dodaje się w analogiczny sposób, zarówno dla grupy jak i dla urządzenia.
W pierwszym kroku musimy zdecydować, czy chcemy dodać aplikację na urządzenie (wówczas będzie dostępna w obszarze aplikacji urządzenia), lub na kontener (wówczas będzie dostępna tylko w obszarze służbowym).

Aby udostępnić aplikację dla wielu użytkowników jednocześnie należy przejść na kartę Grupy, następnie kliknąć przycisk Edytuj aplikacje.

Natomiast żeby udostępnić aplikację dla konkretnego urządzenia, należy przejść do Moja Karta i w widoku wybranego urządzenia wybrać kolejno zakładkę Aplikacje oraz Edytuj.

Zablokowano wyświetlanie profilu Edytuj aplikacje . W zależności od typu aktywacji urządzenia możemy mieć możliwość wyboru pomiędzy kontenerem albo urządzeniem. Wybieramy obszar, na którym chcemy działać (o ile mamy wybór). Aby dodać nową aplikację, naciskamy na przycisk Dodaj.

W wyświetlonej tabeli wyszukujemy interesujące nas aplikacje - zaznaczając przy nich checkbox znajdujący się w pierwszej kolumnie.

Po wybraniu aplikacji klikamy przycisk Zapisz.

Zostaniemy z powrotem przeniesieni do okna Edytuj aplikacje. Nasza nowo dodana aplikacja znajduje się w liście przypisanych do urządzenia aplikacji. Dodatkowo możemy tutaj określić, czy aplikacja ma być wymagana czy nie.

Akcje aplikacji

Dla każdej aplikacji znajdującej się w tabeli na karcie `Aplikacje`, możemy wykonywać różnego rodzaju akcje. Ich ilość uzależniona jest między innymi od sposobu zainstalowania aplikacji, uprawnień czy platformy.

Aby wykonać akcję na aplikacji należy wybrać interesujące nas aplikacje i nacisnąć na przycisk wybranej przez nas akcji w pasku akcji znajdującym się nad tabelą.

Akcje dla aplikacji:

 • Usuń aplikacje - jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana na żadnym urządzeniu oraz nie jest przypisana do żadnej grupy, zostaje usunięta z systemu.
 • Przejdź do szczegółów w sklepie - przenosi użytkownika do widoku aplikacji na stronie sklepu odpowiedniego dla danej platformy.
 • Urządzenia - zostaje wyświetlona tabela z urządzeniami oraz nazwami użytkowników, którzy mają zainstalowaną aplikacje dla której wywołano akcję.
 • Dodaj do reguły - po wybraniu typu aktywacji oraz przestrzeni zastosowania (biała / czarna lista), aplikacja zostaje dodana do reguły.
 • Konfiguracja - możemy dodać konfigurację aplikacji i przydzielić ją dla danej grupy użytkowników.
 • Pobierz uprawnienia Android Enterprise - pobrane zostaną uprawnienia android enterprise, które są niezbędne aby móc używać opcji zaawansowanych.
 • Opcje zaawansowane - mamy możliwość określenia sposobu nadawania uprawnień do uruchomienia aplikacji.
 • App config feedback - mamy możliwość podejrzenia informacji jakie dostaniemy od aplikacji, które wysyłają swoją konfigurację. Statusy informacji to: Error oraz Info

Zaktualizuj aplikację

Zaktualizuj aplikację - dla aplikacji dodanych jako plik, mamy możliwość dodania nowszej wersji aplikacji poprzez wgranie jej do konsoli. Aby to zrobić należy wybrać aplikację, którą chcemy zaktualizować i kliknąć ikonę aktualizacji aplikacji - Zaktualizuj aplikację.

Następnie w polu poprzez przeciągnięcie pliku .apk lub poprzez kliknięcie Wybierz plik wybieramy aplikację ze wskazanego źródła.

Oznacz jako aplikacja ze sklepu

Oznacz jako aplikacja ze sklepu - jeżeli aplikacja w momencie aktywacji była zainstalowana na urządzeniu, w tabeli aplikacji jej źródłem będzie Urządzenie. Między innymi zaawansowanych konfiguracji można dokonywać tylko na aplikacjach z oficjalnego sklepu, dlatego (po uprzednim upewnieniu się, że aplikacja znajduje się w sklepie) przy pomocy tej opcji możemy oznaczyć ją jako aplikację pobraną ze sklepu. Aby tego dokonać, należy wybrać interesującą nas aplikację, następnie wybrać ikonę 'Oznacz jako aplikacja ze sklepu' oraz zatwierdzić przyciskiem Tak.

W widoku zobaczymy naszą aplikację, której obecnym źródłem będzie Sklep. Aby umożliwić instalowanie wybranej aplikacji na urządzeniach z aktywacjami Android Enterprise, należy kliknąć w akcjach Pobierz uprawnienia Android Enterprise.

W oknie pojawią się uprawnienia jakie wymaga aplikacja, którą będziemy chcieli zainstalować na urządzeniu, jeśli się z nimi zgadzamy należy kliknąć Akceptuję.

Aplikacje w politykach

Za pomocą polityk możemy ograniczać dostęp do poszczególnych funkcjonalności na urządzeniu lub kontenerze dla użytkownika. Najbardziej istotnymi z punktu widzenia użytkowników systemu są:

 • Pozwalaj używać sklepu z aplikacjami Google Play - Polityka określa czy użytkownik może instalować aplikacje ze sklepu Google Play.
 • Pozwalaj na używanie serwisów Google - Polityka określa, czy można korzystać z usług takich jak Gmail, Google Settings, Google Play.
 • Pozwalaj odinstalowywać aplikacje - Polityka określa czy użytkownik może odinstalować aplikacje zainstalowane na urządzeniu.
 • Pozwalaj użytkownikowi na deaktywowanie administratora urządzenia dla aplikacji Proget - Polityka określa czy użytkownik może deaktywować urządzenie z poziomu agenta MDM.
 • Pozwalaj dodawać oraz usuwać konta Google Polityka określa, czy użytkownik może dodawać i usuwać konta Google w kontenerze Android Enterprise. Jeśli polityka jest wyłączona, użytkownik nie może dodawać nowych ani usuwać istniejących kont Google.
 • Pozwalaj na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł - Polityka określa, czy użytkownik może instalować aplikacje z nieznanych źródeł takich jak plik *.apk
 • Zezwalaj na czyszczenie danych aplikacji   Ze szczegółową listą polityk dla platformy android, oraz ich opisem można zapoznać się w sekcji Polityki.

Konfiguracja aplikacji

W systemie Proget mamy możliwość dostosowania konfiguracji aplikacji do własnych potrzeb, dla określonych grup użytkowników, z poziomu konsoli.

Konfiguracja aplikacji jest dostępna tylko dla aktywacji Android Enterprise i aplikacji, które są oznaczone jako aplikacja ze sklepu oraz mają pobrane uprawnienia Enterprise.

Aby ustawić konfigurację aplikacji, w tym przykładzie mailowej, przechodzimy do zakładki Aplikacje w której wyszukujemy aplikacje pocztową dla platformy Android np. Gmail. Następnie w akcjach wybieramy Konfiguracje.

Dodajemy nową konfigurację poprzez przycisk Dodaj.

Wypisujemy nazwę i potwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Wypełniamy poprawnie konfiguracje oraz wybieramy grupę do której ma być przypisana. Potwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Następnie musimy dodać aplikację do grupy, w której zastosowana jest konfiguracja.