Android

Hasło

  Password required : Empty
  Polityka określa wymagania dotyczące hasła na urządzeniu. Po zastosowaniu, użytkownik musi ustawić hasło urządzenia.
  Wymagane hasło : numeryczne
  Polityka określa wymagania dotyczące hasła na urządzeniu. Po zastosowaniu, użytkownik musi ustawić hasło urządzenia.
 • Długość hasła
 • Ilość prób odblokowania
 • Ilość zapamiętanych haseł
 • Ważność hasło
 • Pozwalaj odblokowywać urządzenie za pomocą odcisku palca
 • Pozwalaj na skaner tęczówki
 • Pozwalaj na rozpoznawanie twarzy
 • Wymagane hasło : złożone
  Polityka określa wymagania dotyczące hasła na urządzeniu. Po zastosowaniu, użytkownik musi ustawić hasło urządzenia.
 • Długość hasła
 • Wymagaj szyfrowania urządzenia
 • Wymagana ilość małych znaków
 • Wymagana ilość dużych znaków
 • Wymagana ilość znaków specjalnych
 • Ilość prób odblokowania
 • Ilość zapamiętanych haseł
 • Ważność hasło
 • Pozwalaj odblokowywać urządzenie za pomocą odcisku palca
 • Pozwalaj na skaner tęczówki
 • Pozwalaj na rozpoznawanie twarzy

Bezpieczeństwo

  Zezwalaj na czyszczenie danych aplikacji
 • Zezwalaj na czyszczenie danych aplikacji
 • Podejmij działanie po przekroczeniu czasu braku aktywności urządzenia
 • Polityka określa czy powinna zostać podjęta zdefiniowana akcja (Wyczyść dane urządzenia lub Wyczyść dane służbowe) po określonym czasie nieaktywności urządzenia. Akcja zostanie podjęta automatycznie jeżeli ostatni kontakt urządzenia z serwerem przekroczy zdefiniowany czas nieaktywności.
 • Wymuś cykliczne połączenie urządzenia z serwerem
 • Polityka określa czy urządzenie ma łączyć się do serwera MDM co określony interwał czasowy. Włączenie polityki wymusza kontakt urządzenia z serwerem. Data ostatniego połączenia zostanie każdorazowo zapisana na serwerze.
 • Wymagaj szyfrowania urządzenia
 • Polityka wymusza szyfrowanie urządzenia, jeżeli jest obsługiwana przez urządzenie.

Samsung Knox

Hasło

  Wymagane hasło: wzór
  Polityka określa wymagania dotyczące hasła na urządzeniu. Po zastosowaniu, użytkownik musi ustawić hasło urządzenia.
  Wymagane hasło : numeryczne
  Polityka określa wymagania dotyczące hasła na urządzeniu. Po zastosowaniu, użytkownik musi ustawić hasło urządzenia.
 • Długość hasła
 • Ilość prób odblokowania
 • Ilość zapamiętanych haseł
 • Ważność hasło
 • Pozwalaj odblokowywać urządzenie za pomocą odcisku palca
 • Pozwalaj na skaner tęczówki
 • Pozwalaj na rozpoznawanie twarzy
 • Wymagane hasło : złożone
  Polityka określa wymagania dotyczące hasła na urządzeniu. Po zastosowaniu, użytkownik musi ustawić hasło urządzenia.
 • Długość hasła
 • Wymagaj szyfrowania urządzenia
 • Wymagana ilość małych znaków
 • Wymagana ilość dużych znaków
 • Wymagana ilość znaków specjalnych
 • Ilość prób odblokowania
 • Ilość zapamiętanych haseł
 • Ważność hasło
 • Pozwalaj odblokowywać urządzenie za pomocą odcisku palca
 • Pozwalaj na skaner tęczówki
 • Pozwalaj na rozpoznawanie twarzy
 • Wymagaj wiadomości na zablokowanym ekranie
  Polityka określa czy na zablokowanym ekranie urządzenia ma być widoczny zdefiniowany komunikat. Jeżeli polityka jest wyłączona, użytkownik może ustawić własny komunikat. Komunikat może zawierać do 300 znaków. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Lock screen message – In the window you can define the message that is sent to the device and displayed on the locked screen of the device. The global variables are active in the popup pane. So, if you set {UserDisplayName} to a device with this policy, a value matching the global variable for that user will be sent.
 • Wymagaj blokady urządzenia przy błędnym haśle
 • Polityka pozwala wprowadzić blokadę urządzenia po określonej ilości nieudanych prób wpisania hasła przez użytkownika. Polityka działa równocześnie z polityką "Ilość prób odblokowania"

Funkcjonalność

  Pozwalaj używać aparatu
 • Polityka określa czy użytkownik może korzystać z aparatu. Jeżeli polityka jest wyłączona, funkcja aparatu nie jest dostępna. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Pozwalaj na połączenia głosowe w roamingu
 • Polityka określa czy użytkownik może wykonywać połączenie głosowe, kiedy urządzenie jest w zasięgu roamingu. Polityka wymaga Standard SDK 3.0.0
 • Pozwalaj używać Bluetooth
 • Polityka określa czy można korzystać z bluetooth. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Pozwalaj używać NFC
 • Polityka określa czy można korzystać z NFC. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Pozwalaj używać Wi-Fi
 • Polityka określa czy urządzenie może nawiązywać połączenia z siecią Wi-Fi. Jeżeli polityka zostanie wyłączona, a następnie ponownie włączona, urządzenie nie może nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi do momentu restartu urządzenia.
 • Pozwalaj używać Wi-Fi Direct
 • Polityka określa czy urządzenie może korzystać z technologii Wi-Fi Direct. Polityka dotyczy również funkcjonalności S Beam na urządzeniach Samsung. Polityka wymaga Standard SDK 4.0.0
 • Pozwalaj używać połączeń VPN
 • Policy determines whether the device can make a VPN connection. If the policy is disabled, the user also cannot access the VPN connection settings. Policy requires KNOX Standard SDK 2.2.0
 • Pozwalaj używać danych komórkowych podczas roamingu
 • Polityka określa czy urządzenie może korzystać z mobilnego transferu danych operatora podczas roamingu. Polityka wymaga Standard SDK 1.0.0
 • Pozwalaj na automatyczną synchronizację podczas roamingu
 • Polityka określa czy urządzenie ma automatycznie synchronizować dane kont i aplikacji podczas roamingu. Jeżeli polityka jest wyłączona, użytkownik nie może synchronizować danych oraz nie może zmienić tych ustawień. Polityka wymaga Standard SDK 1.0.0
 • Pozwalaj na powiadomienia WAP podczas roamingu
 • Polityka określa czy urządzenie może otrzymywać wiadomości WAP podczas roamingu. Jeżeli polityka jest wyłączona, urządzenie nie może odbierać wiadomości MMS, a użytkownik nie może zmienić tych ustawień. Polityka wymaga Standard SDK 1.0.0
 • Pozwalaj na używanie USB OTG
 • Polityka określa czy użytkownik może podłączać zewnętrzne urządzenia takie jak pendrive lub czytnik kart pamięci, przy użyciu portu USB OTG zainstalowanego w urządzeniu. Jeżeli polityka jest wyłączona, użytkownik nie może podłączyć żadnego zewnętrznego urządzenia z wykorzystaniem USB OTG. Polityka wymaga Standard SDK 4.0.0
 • Pozwalaj na używanie protokołu MTP do przesyłania danych
 • Polityka określa czy użytkownik może przesyłać dane poprzez złącze USB przy użyciu protokołu MPT. Jeżeli polityka jest wyłączona, przesyłanie zdjęć i obrazów, przy użyciu protokołu PTP również będzie zablokowane. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Pozwalaj używać mikrofonu
 • Polityka określa czy można korzystać z mikrofonu. Wyłączenie polityki skutkuje wyłączeniem mikrofonu urządzenia. Niemożliwe jest korzystanie z aplikacji wykorzystujących mikrofon. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Pozwalaj na nagrywanie video
 • Polityka określa czy można nagrywać audio. Polityka dotyczy rozmów głosowych, rozpoznawania głosu i technologii VoIP. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Pozwalaj na zmianę daty i czasu urządzenia
 • Polityka określa czy użytkownik może zmienić datę i czas urządzenia. Polityka wymaga Standard SDK 3.0.0
 • Force automatic time sync
 • The policy determines whether the device should automatically update the date and time. The policy requires Standard SDK 2.0.0.
 • Zarządzaj usługami lokalizacji
 • Polityka określa czy urządzenie ma automatycznie aktualizować datę i godzinę. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Pozwalaj dodawać konta email
 • Polityka określa, czy użytkownik może samodzielnie dodawać konta email. Polityka wymaga Standard SDK 4.0.0
 • Pozwalaj na automatyczne synchronizowanie kont i aplikacji Google
 • Polityka określa czy urządzenie może automatycznie synchronizować konta Google (np. Gmail) oraz automatycznie aktualizować aplikacje pochodzące ze sklepu Google Play. Jeżeli polityka jest wyłączona, użytkownik nadal może dokonać synchronizacji kont i aktualizacji aplikacji ręcznie. Polityka wymaga Standard SDK 5.0.0
 • Pozwalaj na wiele kont
 • Polityka określa czy na urządzeniu może zostać utworzone wiele kont użytkowników. Polityka wymaga Standard SDK 4.0.0
 • Pozwalaj na zmianę ustawień urządzenia
 • Polityka określa czy użytkownik może dokonać zmian w ustawieniach urządzenia. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Pozwalaj wysyłać Crash Reports do Google
 • Polityka określa czy urządzenie może wysyłać raporty z błędami do Google. Polityka wymaga Standard SDK 3.0.0
 • Pozwalaj na zmianę tapety ekranu
 • Polityka określa czy użytkownik może zmieniać tapetę ekranu

Aplikacje

  Pozwalaj na używanie cookies
 • Polityka określa czy przeglądarka może korzystać z plików cookies. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Pozwalaj na autowypełnianie pól
 • Polityka określa czy przeglądarka może korzystać z opcji autowypełniania. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Pozwalaj na używanie JavaScript
 • Polityka określa czy przeglądarka może korzystać z JavaScript. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Pozwalaj na wyskakujące okienka
 • Polityka określa czy przeglądarka ma blokować wyskakujące okienka. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Pozwalaj używać sklepu z aplikacjami Google Play
 • Polityka określa, czy można korzystać z usług takich jak Gmail, Google Settings, Google Play.
 • Pozwalaj na używanie serwisów Google
 • Polityka określa, czy można korzystać z usług takich jak Gmail, Google Settings, Google Play.
 • Pozwalaj instalować aplikacje nie będące aplikacjami ze sklepu Google Play
 • Polityka określa czy użytkownik może zainstalować aplikacje inne niż ze sklepu Google Play. Jeżeli polityka jest wyłączona, użytkownik nie może zmienić tego ustawienia na urządzeniu. Jeżeli polityka jest włączona, użytkownik może uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika, który umożliwia instalowanie aplikacji innych niż ze sklepu Google Play. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Pozwalaj wykonywać kopię zapasową urządzenia przy użyciu serwisu Google
 • Polityka określa czy użytkownik może wykonać kopię zapasową urządzenia przy użyciu serwisów Google. Kopia zapasowa urządzenia jest przechowywana na serwerze Google. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Pozwalaj odinstalowywać aplikacje
 • Polityka określa czy użytkownik może odinstalować aplikacje zainstalowane na urządzeniu.

Bezpieczeństwo

  Pozwalaj wykonywać zrzuty ekranu
 • Polityka określa czy użytkownik może wykonywać zrzuty ekranu. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Pozwalaj na udostępnianie transmisji danych innym urządzeniom
 • Polityka określa czy urządzenie może udostępniać mobilną transmisję danych innym urządzeniom przy użyciu Bluetooth, USB, Wi-Fi. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Pozwalaj włączyć opcje programistyczne
 • Polityka określa czy użytkownik może włączyć opcje programistyczne. Jeżeli polityka jest wyłączona, opcje programistyczne powracają do ustawień domyślnych. Polityka wymaga Standard SDK 5.0.0
 • Pozwalaj na używanie trybu debugowania USB
 • Polityka określa czy można używać debugowania USB. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Wymagaj szybkiego szyfrowania urządzenia
 • Polityka określa czy użytkownik może skorzystać z opcji szybkiego szyfrowania urządzenia. Proces szyfrowania urządzenia będzie przyśpieszony, ale szyfrowaniu będą podlegać tylko ograniczone dane. Polityka wymaga nałożenia hasła zabezpieczającego urządzenie. Polityka wymaga Standard SDK 5.0.0
 • Pozwalaj korzystać z karty SD
 • Polityka określa czy użytkownik może skorzystać z opcji szybkiego szyfrowania urządzenia. Proces szyfrowania urządzenia będzie przyśpieszony, ale szyfrowaniu będą podlegać tylko ograniczone dane. Polityka wymaga nałożenia hasła zabezpieczającego urządzenie. Polityka wymaga Standard SDK 5.0.0
 • Wymagaj szyfrowania karty SD
 • Polityka wymusza szyfrowanie zewnętrznej karty pamięci SD, jeżeli jest obsługiwana przez urządzenie. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Pozwalaj użytkownikowi na deaktywowanie agenta MDM
 • Polityka określa czy użytkownik może dezaktywować urządzenie z poziomu agenta MDM.
 • Blokuj możliwości wykonania aktualizacji systemu operacyjnego
 • Polityka określa czy użytkownik może przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Blokuj możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia
 • Polityka określa czy użytkownik może przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Pozwalaj na przywracanie systemu operacyjnego z trybu odtwarzania
 • Polityka określa czy użytkownik może uruchomić tryb odtwarzania, aby przywrócić system operacyjny urządzenia. Polityka wymaga Standard SDK 5.0.0
 • Zezwalaj na czyszczenie danych aplikacji
 • Zezwalaj na czyszczenie danych aplikacji
 • Pozwalaj użytkownikowi na dezaktywowanie administratora urządzenia dla aplikacji Proget
 • Polityka określa czy użytkownik może w ustawieniach urządzenia, dezaktywować administratora urządzenia dla aplikacji Proget. Jeżeli polityka jest wyłączona, użytkownik nie może dezaktywować uprawnienia dla aplikacji Proget, a następnie odłączyć urządzenie od serwera MDM.
 • Pozwalaj używać dwóch kart SIM jednocześnie
 • Polityka określa czy użytkownik może korzystać z dwóch kart SIM jednocześnie jeżeli urządzenie obsługuje dwa wejścia na kartę SIM. Jeżeli polityka jest wyłączona, urządzenie zostanie zablokowane do momentu wyjęcia drugiej karty SIM.
 • Podejmij działanie po przekroczeniu czasu braku aktywności urządzenia
 • Polityka określa czy powinna zostać podjęta zdefiniowana akcja (Wyczyść dane urządzenia lub Wyczyść dane służbowe) po określonym czasie nieaktywności urządzenia. Akcja zostanie podjęta automatycznie jeżeli ostatni kontakt urządzenia z serwerem przekroczy zdefiniowany czas nieaktywności.
 • Blokuj kartę SIM za pomocą kodu PIN dla slotu 1
 • Polityka określa czy urządzenie ma zapisać stały kod PIN do odblokowania karty SIM. Włączenie stałego kodu PIN zablokuje użycie firmowej karty SIM na innym urządzeniu. Za każdym razem, gdy urządzenie firmowe jest włączone, automatycznie odblokowuje kartę SIM, używając ustawionego kodu PIN. Jeśli jednak karta SIM zostanie przeniesiona na inne urządzenie, pozostanie zablokowana, ponieważ kod PIN nie jest znany użytkownikowi. Polityka ma zastosowanie dla slotu 1.
 • Blokuj kartę SIM za pomocą kodu PIN dla slotu 2 (jeżeli jest używany)
 • Polityka określa czy urządzenie ma zapisać stały kod PIN do odblokowania karty SIM. Włączenie stałego kodu PIN zablokuje użycie firmowej karty SIM na innym urządzeniu. Za każdym razem, gdy urządzenie firmowe jest włączone, automatycznie odblokowuje kartę SIM, używając ustawionego kodu PIN. Jeśli jednak karta SIM zostanie przeniesiona na inne urządzenie, pozostanie zablokowana, ponieważ kod PIN nie jest znany użytkownikowi. Polityka ma zastosowanie dla slotu 2 (jeżeli jest używany).
 • Wymuś cykliczne połączenie urządzenia z serwerem
 • Polityka określa czy urządzenie ma łączyć się do serwera MDM co określony interwał czasowy. Włączenie polityki wymusza kontakt urządzenia z serwerem. Data ostatniego połączenia zostanie każdorazowo zapisana na serwerze.
 • Wymagaj szyfrowania urządzenia
 • Polityka wymusza szyfrowanie urządzenia, jeżeli jest obsługiwana przez urządzenie.
 • Hasło serwisowe
 • Hasło serwisowe pozwala zdefiniować hasło do odblokowania zablokowanego urządzenie, tzw. lost mode. Hasło zdefiniowane w polityce działa równocześnie z hasłem znajdującym się na karcie urządzenia.

Łączność

  Pozwalaj używać danych mobilnych
  Polityka określa czy urządzenie może korzystać z mobilnego transferu danych operatora. Polityka wymaga Standard SDK 3.0.0
 • Wymuś stosowanie reguł dla mobilnej transmisji danych
 • Pozwalaj na połączenia przychodzące
  Polityka określa czy użytkownik może odbierać połączenia przychodzące. Polityka wymaga Standard SDK 3.0.0
 • Wymuś stosowanie reguł dla połączeń przychodzących
 • Pozwalaj na przychodzące wiadomości MMS
  Polityka określa czy urządzenie może otrzymywać przychodzące wiadomości MMS. Polityka wymaga Standard SDK 3.0.0
 • Wymuś stosowanie reguł dla przychodzących wiadomości MMS
 • Pozwalaj na przychodzące wiadomości SMS
  Polityka określa czy urządzenie może otrzymywać przychodzące wiadomości SMS. Polityka wymaga Standard SDK 3.0.0
 • Wymuś stosowanie reguł dla przychodzących wiadomości SMS
 • Pozwalaj na połączenia wychodzące
  Polityka określa czy użytkownik może wykonywać połączenia wychodzące. Polityka wymaga Standard SDK 3.0.0
 • Wymuś stosowanie reguł dla połączeń wychodzących
 • Pozwalaj na wychodzące wiadomości MMS
  Polityka określa czy urządzenie może wysyłać wiadomości MMS. Polityka wymaga Standard SDK 3.0.0
 • Wymuś stosowanie reguł dla wychodzących wiadomości MMS
 • Pozwalaj na wychodzące wiadomości SMS
  Polityka określa czy urządzenie może wysyłać wiadomości SMS. Polityka wymaga Standard SDK 3.0.0
 • Wymuś stosowanie reguł dla wychodzących wiadomości SMSS

Android Enterprise – Profile Owner

Hasło - Android

  Wymagane hasło: wzór
  Polityka określa wymagania dotyczące hasła na urządzeniu. Po zastosowaniu, użytkownik musi ustawić hasło urządzenia.
  Wymagane hasło : numeryczne
  Polityka określa wymagania dotyczące hasła na urządzeniu. Po zastosowaniu, użytkownik musi ustawić hasło urządzenia.
 • Długość hasła
 • Ilość prób odblokowania
 • Ilość zapamiętanych haseł
 • Pozwalaj odblokowywać urządzenie za pomocą odcisku palca
 • Pozwalaj na skaner tęczówki
 • Pozwalaj na rozpoznawanie twarzy
 • Wymagane hasło : złożone
  Polityka określa wymagania dotyczące hasła na urządzeniu. Po zastosowaniu, użytkownik musi ustawić hasło urządzenia.
 • Długość hasła
 • Wymagaj szyfrowania urządzenia
 • Wymagana ilość małych znaków
 • Wymagana ilość dużych znaków
 • Wymagana ilość znaków specjalnych
 • Ilość prób odblokowania
 • Ilość zapamiętanych haseł
 • Pozwalaj odblokowywać urządzenie za pomocą odcisku palca
 • Pozwalaj na skaner tęczówki
 • Pozwalaj na rozpoznawanie twarzy

Hasło - Android Enterprise

  Wymagane hasło: wzór
  Polityka określa wymagania dotyczące hasła na urządzeniu. Po zastosowaniu, użytkownik musi ustawić hasło urządzenia.
  Wymagane hasło : numeryczne
  Polityka określa wymagania dotyczące hasła na urządzeniu. Po zastosowaniu, użytkownik musi ustawić hasło urządzenia.
 • Długość hasła
 • Ilość prób odblokowania
 • Ilość zapamiętanych haseł
 • Ważność hasło
 • Pozwalaj odblokowywać urządzenie za pomocą odcisku palca
 • Pozwalaj na skaner tęczówki
 • Pozwalaj na rozpoznawanie twarzy
 • Wymagane hasło : złożone
  Polityka określa wymagania dotyczące hasła na urządzeniu. Po zastosowaniu, użytkownik musi ustawić hasło urządzenia.
 • Długość hasła
 • Wymagaj szyfrowania urządzenia
 • Wymagana ilość małych znaków
 • Wymagana ilość dużych znaków
 • Wymagana ilość znaków specjalnych
 • Ilość prób odblokowania
 • Ilość zapamiętanych haseł
 • Ważność hasło
 • Pozwalaj odblokowywać urządzenie za pomocą odcisku palca
 • Pozwalaj na skaner tęczówki
 • Pozwalaj na rozpoznawanie twarzy
 • Maksymalny czas nieaktywności
 • Polityka określa długość czasu nieaktywności użytkownika, po którym wygasza ekran i blokuje urządzenie aktualnym hasłem.

Funkcjonalność

  Dozwolone metody wprowadzania danych
 • Polityka określa czy użytkownik może używać jakichkolwiek metod wprowadzania danych (np. klawiatury), tylko metod dostarczanych przez urządzenie lub metod dostarczanych przez urządzenie i dodatkowych, które zostały określone. Polityka ma zastosowanie do urządzeń z systemem Android 5.0.0 lub nowszym.

Aplikacje

  Pozwalaj na używanie serwisów Google
 • Polityka określa, czy można korzystać z usług takich jak Gmail, Google Settings, Google Play.
 • Pozwalaj odinstalowywać aplikacje
 • Polityka określa czy użytkownik może odinstalować aplikacje zainstalowane w kontenerze.
 • Określ sposób nadawania uprawnień do uruchomienia aplikacji
 • Polityka określa sposób w jaki zostają nadane uprawnienia do uruchamiania aplikacji na urządzeniu. Polityka określa czy uprawnienia aplikacji przydzielają się automatycznie, zostają odrzucone automatycznie lub decyzję podejmuje użytkownik.
 • Automatyczne aktualizacje Google Play
 • Polityka określa sposób aktualizacji aplikacji pochodzących z Google Play

Bezpieczeństwo

  Pozwalaj wykonywać zrzuty ekranu
 • Polityka określa czy użytkownik może wykonywać zrzuty ekranu. Polityka wymaga Standard SDK 2.0.0
 • Pozwalaj na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł
 • Polityka określa, czy użytkownik może instalować aplikacje z nieznanych źródeł takich jak plik *.apk
 • Pozwalaj na kopiowanie tekstów pomiędzy kontenerem i urządzeniem
 • Polityka określa czy użytkownik może kopiować między przestrzeniami, treść wygenerowaną w kontenerze lub urządzeniu.
 • Pozwalaj na wyszukiwanie kontaktów w przestrzeni prywatnej
 • Polityka określa czy użytkownik może wyszukiwać kontakty służbowe w przestrzeni prywatnej.
 • Pozwalaj na identyfikowanie kontaktu służbowego dla połączeń przychodzących
 • Polityka określa czy informacje o ID rozmówcy z przestrzeni służbowej będą wyświetlane w przestrzeni osobistej.
 • Pozwalaj użytkownikowi na deaktywowanie agenta MDM
 • Polityka określa czy użytkownik może dezaktywować urządzenie z poziomu agenta MDM.
 • Zezwalaj na czyszczenie danych aplikacji
 • Zezwalaj na czyszczenie danych aplikacji
 • Pozwalaj dodawać oraz usuwać konta Google
 • Polityka określa, czy użytkownik może dodawać i usuwać konta Google w kontenerze Android Enterprise. Jeśli polityka jest wyłączona, użytkownik nie może dodawać nowych ani usuwać istniejących kont Google.
 • Pozwalaj używać dwóch kart SIM jednocześnie
 • Polityka określa czy użytkownik może korzystać z dwóch kart SIM jednocześnie jeżeli urządzenie obsługuje dwa wejścia na kartę SIM. Jeżeli polityka jest wyłączona, urządzenie zostanie zablokowane do momentu wyjęcia drugiej karty SIM.
 • Podejmij działanie po przekroczeniu czasu braku aktywności urządzenia
 • Polityka określa czy powinna zostać podjęta zdefiniowana akcja (Wyczyść dane urządzenia lub Wyczyść dane służbowe) po określonym czasie nieaktywności urządzenia. Akcja zostanie podjęta automatycznie jeżeli ostatni kontakt urządzenia z serwerem przekroczy zdefiniowany czas nieaktywności.
 • Wymuś cykliczne połączenie urządzenia z serwerem
 • Polityka określa czy urządzenie ma łączyć się do serwera MDM co określony interwał czasowy. Włączenie polityki wymusza kontakt urządzenia z serwerem. Data ostatniego połączenia zostanie każdorazowo zapisana na serwerze.
 • Hasło serwisowe
 • Hasło serwisowe pozwala zdefiniować hasło do odblokowania zablokowanego urządzenie, tzw. lost mode. Hasło zdefiniowane w polityce działa równocześnie z hasłem znajdującym się na karcie urządzenia.

Android Enterprise – Device Owner

Hasło

  Password required : Empty
  Polityka określa wymagania dotyczące hasła na urządzeniu. Po zastosowaniu, użytkownik musi ustawić hasło urządzenia.
  Wymagane hasło: wzór
  Polityka określa wymagania dotyczące hasła na urządzeniu. Po zastosowaniu, użytkownik musi ustawić hasło urządzenia.
  Wymagane hasło : numeryczne
  Polityka określa wymagania dotyczące hasła na urządzeniu. Po zastosowaniu, użytkownik musi ustawić hasło urządzenia.
 • Długość hasła
 • Ilość prób odblokowania
 • Ilość zapamiętanych haseł
 • Ważność hasło
 • Pozwalaj odblokowywać urządzenie za pomocą odcisku palca
 • Pozwalaj na skaner tęczówki
 • Pozwalaj na rozpoznawanie twarzy
 • Wymagane hasło : złożone
  Polityka określa wymagania dotyczące hasła na urządzeniu. Po zastosowaniu, użytkownik musi ustawić hasło urządzenia.
 • Długość hasła
 • Wymagaj szyfrowania urządzenia
 • Wymagana ilość małych znaków
 • Wymagana ilość dużych znaków
 • Wymagana ilość znaków specjalnych
 • Ilość prób odblokowania
 • Ilość zapamiętanych haseł
 • Ważność hasło
 • Pozwalaj odblokowywać urządzenie za pomocą odcisku palca
 • Pozwalaj na skaner tęczówki
 • Pozwalaj na rozpoznawanie twarzy
 • Wymagaj wiadomości na zablokowanym ekranie
  Polityka określa czy na zablokowanym ekranie urządzenia ma być widoczny zdefiniowany komunikat. Komunikat może zawierać do 100 znaków. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system Android 7.0 lub nowszy.
 • Lock screen message – In the window you can define the message that is sent to the device and displayed on the locked screen of the device. The global variables are active in the popup pane. So, if you set {UserDisplayName} to a device with this policy, a value matching the global variable for that user will be sent.
 • Wymagaj blokady urządzenia przy błędnym haśle
 • Polityka pozwala wprowadzić blokadę urządzenia po określonej ilości nieudanych prób wpisania hasła przez użytkownika. Polityka działa równocześnie z polityką "Ilość prób odblokowania"

Funkcjonalność

  Pozwalaj na zmianę ustawień Bluetooth
 • Polityka określa czy użytkownik może łączyć się z innymi urządzeniami wykorzystując połączenie Bluetooth. Jeżeli polityka jest wyłączona, zablokowana jest możliwość konfigurowania nowych połączeń. Połączenia dodane przed zastosowaniem polityki będą nadal aktywne, ale bez możliwości edycji.
 • Pozwalaj używać aparatu
 • Polityka określa czy użytkownik może korzystać z aparatu.
 • Pozwalaj używać mikrofonu
 • Polityka określa czy użytkownik może używać mikrofonu.
 • Pozwalaj na zmianę ustawień sieci komórkowej
 • Polityka określa czy użytkownik może zmieniać ustawienia sieci komórkowej takich jak punkty dostępu, tryb pracy, operatorzy sieci. Polityka ma zastosowanie do urządzeń z systemem Android 5.0.0 lub nowszym.
 • Pozwalaj używać danych komórkowych podczas roamingu
 • Polityka określa czy użytkownik może wykorzystywać dane komórkowe kiedy urządzenie znajduje się w roamingu. Jeżeli polityka jest wyłączona, użytkownik nie może korzystać z Internetu kiedy urządzenie jest w roamingu.
 • Pozwalaj na konfigurację tetheringu oraz mobilnego punktu dostępu
 • Polityka określa czy użytkownik może konfigurować tethering oraz mobilny punkt dostępu. Polityka ma zastosowanie do urządzeń z systemem Android 5.0.0 lub nowszym.
 • Pozwalaj dodawać nowe połaczenia Wi-Fi
 • Polityka określa czy użytkownik może dodać nowe połaczenia Wi-Fi. Jeżeli polityka jest wyłączona, zostaje zablokowana możliwość konfigurowania nowych połączeń. Połączenia dodane przed zastosowaniem polityki będą nadal aktywne, ale bez możliwości edycji.
 • Określ ustawienia konfiguracji podtrzymania Wi-Fi po uśpieniu
 • Polityka określa stawienia podtrzymania połączenia z siecią Wi-Fi w momencie uśpienia urządzenia. Polityka ma zastosowanie do urządzeń z systemem Android 4.2.0 lub nowszym.
 • Pozwalaj konfigurować profil VPN
 • Policy determines whether the user can manually configure the VPN profile and change the settings of already added VPN connections. VPN profiles which was added before policy implementation will continue to be active. This rule applies only to devices running Android 6.0.0 and later.
 • Pozwalaj używać USB OTG
 • Polityka określa czy użytkownik może używać zewnętrznych pamięci masowych takich jak karta pamięci SD lub pendrive z wykorzystaniem złącza USB OTG. Polityka ma zastosowanie do urządzeń z systemem Android 5.0.0 lub nowszym.
 • Pozwalaj usuwać innych użytkowników
 • Polityka określa czy użytkownik może usuwać innych użytkowników z urządzenia. Drugi użytkownik może usunąć tylko własne konto. Polityka ma zastosowanie do urządzeń z systemem Android 4.3.0 lub nowszym.
 • Pozwalaj na połączenia wychodzące
 • Polityka określa czy użytkownik może wykonywać połączenia wychodzące.
 • Pozwalaj używać wiadomości SMS
 • Polityka określa czy użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości SMS. Polityka ma zastosowanie do urządzeń z systemem Android 5.0.0 lub nowszym.
 • Pozwalaj na transfer plików przy użyciu połączenia USB
 • Polityka określa czy użytkownik może przesyłać dane z urządzenia i na urządzenie przy użyciu połączenia USB. Polityka ma zastosowanie do urządzeń z systemem Android 4.3.0 lub nowszym.
 • Ustawiaj datę i godzinę automatycznie
 • Polityka określa czy użytkownik może zmieniać ustawienia daty i godziny. Jeżeli polityka jest włączona, użytkownik nie może ręcznie zmienić godziny i daty na urządzeniu. Polityka ma zastosowanie do urządzeń z systemem Android 5.0.0 lub nowszym.
 • Ustaw strefę czasową automatycznie
 • Polityka określa czy urządzenia ma zmieniać automatycznie strefę czasową. Jeżeli polityka jest włączona, użytkownik nie będzie mógł zmienić strefy czasowej na urządzeniu.
 • Dozwolone metody wprowadzania danych
 • Polityka określa czy użytkownik może używać jakichkolwiek metod wprowadzania danych (np. klawiatury), tylko metod dostarczanych przez urządzenie lub metod dostarczanych przez urządzenie i dodatkowych, które zostały określone. Polityka ma zastosowanie do urządzeń z systemem Android 5.0.0 lub nowszym.
 • Dozwolone serwisy dostępności
 • Polityka określa serwisy dostępności, do którym dostęp ma użytkownik. Domyślnie użytkownik może używać wszystkich serwisów dostępności. Systemem dostępności może być np. asystent głosowy. Polityka ma zastosowanie do urządzeń z systemem Android 5.0.0 lub nowszym.
 • Domyślny program uruchamiający
 • Polityka określa identyfikator programu uruchamiającego, który musi być używany na urządzeniu. Żeby polityka mogła być zastosowana na urządzeniu, należy w pierwszej kolejności zainstalować aplikacje programu uruchamiającego na urządzeniu. This rule applies only to devices running Android 5.0.0 and later.
 • Zarządzaj usługami lokalizacji
 • Polityka określa jeden z czterech ustawień lokalizacji, w których można: wymusić używanie wysokiej dokładności lokalizowania, zezwolić tylko na lokalizację przy użyciu GPS, wymusić używanie trybu oszczędzania baterii lub nie zezwolić na usługi lokalizacji.

Aplikacje

  Pozwalaj odinstalowywać aplikacje
 • Polityka określa czy użytkownik może odinstalować aplikacje zainstalowane w kontenerze.
 • Określ sposób nadawania uprawnień do uruchomienia aplikacji
 • Polityka określa sposób w jaki zostają nadane uprawnienia do uruchamiania aplikacji na urządzeniu. Polityka określa czy uprawnienia aplikacji przydzielają się automatycznie, zostają odrzucone automatycznie lub decyzję podejmuje użytkownik.
 • Automatyczne aktualizacje Google Play
 • Polityka określa sposób aktualizacji aplikacji pochodzących z Google Play

Bezpieczeństwo

  Pozwalaj dodawać użytkowników
 • Polityka określa czy użytkownik może dodawać nowych użytkowników i profile użytkowników do urządzenia. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system Android 5.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj dodawać i usuwać konta
 • Polityka określa czy użytkownik może dodawać i usuwać konta takie jak konto pocztowe. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system Android 4.3.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj wykonywać zrzuty ekranu
 • Polityka określa czy użytkownik może wykonywać zrzuty ekranu. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system Android 5.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj na używanie trybu debugowania USB
 • Polityka określa czy użytkownik może włączyć i wykorzystywać opcje programistyczne. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system Android 5.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj uruchomić tryb awaryjny
 • Polityka określa czy użytkownik może uruchomić tryb awaryjny na urządzeniu. W trybie awaryjnym urządzenie uruchamia się bez działania aplikacji trzecich.
 • Pozwalaj przywracać urządzenie do ustawień fabrycznych
 • Polityka określa czy użytkownik może przywracać urządzenie do ustawień fabrycznych. Przywracanie do ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie agenta MDM i utratę kontroli na urządzeniem.
 • Pozwalaj użytkownikowi na deaktywowanie agenta MDM
 • Polityka określa czy użytkownik może dezaktywować urządzenie z poziomu agenta MDM.
 • Zezwalaj na czyszczenie danych aplikacji
 • Zezwalaj na czyszczenie danych aplikacji
 • Pozwalaj instalować aplikacje nie będące aplikacjami ze sklepu Google Play
 • Polityka określa czy użytkownik może instalować aplikacje nie będące aplikacjami ze sklepu Google Play przy wykorzystaniu mechanizmu ACTION_INSTALL_PACKAGE. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system Android 5.1.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj dodawać oraz usuwać konta Google
 • Polityka określa, czy użytkownik może dodawać i usuwać konta Google w kontenerze Android Enterprise. Jeśli polityka jest wyłączona, użytkownik nie może dodawać nowych ani usuwać istniejących kont Google.
 • Pozwalaj używać dwóch kart SIM jednocześnie
 • Polityka określa czy użytkownik może korzystać z dwóch kart SIM jednocześnie jeżeli urządzenie obsługuje dwa wejścia na kartę SIM. Jeżeli polityka jest wyłączona, urządzenie zostanie zablokowane do momentu wyjęcia drugiej karty SIM.
 • Podejmij działanie po przekroczeniu czasu braku aktywności urządzenia
 • Polityka określa czy powinna zostać podjęta zdefiniowana akcja (Wyczyść dane urządzenia lub Wyczyść dane służbowe) po określonym czasie nieaktywności urządzenia. Akcja zostanie podjęta automatycznie jeżeli ostatni kontakt urządzenia z serwerem przekroczy zdefiniowany czas nieaktywności.
 • Wymuś cykliczne połączenie urządzenia z serwerem
 • Polityka określa czy urządzenie ma łączyć się do serwera MDM co określony interwał czasowy. Włączenie polityki wymusza kontakt urządzenia z serwerem. Data ostatniego połączenia zostanie każdorazowo zapisana na serwerze.
 • Hasło serwisowe
 • Hasło serwisowe pozwala zdefiniować hasło do odblokowania zablokowanego urządzenie, tzw. lost mode. Hasło zdefiniowane w polityce działa równocześnie z hasłem znajdującym się na karcie urządzenia.

Lokalizacja

  Zarządzanie trybami lokalizacji
 • Polityka pozwala określić w jakim trybie ma być uruchomiona lokalizacja na urządzeniu.
 • Zarządzanie stanem lokalizacji
 • Polityka pozwala ustawić usługi lokalizacji na urządzeniu.