Android - aktywacja urządzenia

Posiadając urządzenie z systemem operacyjnym Android możemy w łatwy sposób aktywować urządzenie w konsoli Proget. Sposób przeprowadzania aktywacji został przedstawiony w dziale Instalacja aplikacji i aktywacja Wybór aktywacji oraz możliwości korzystania z funkcjonalności zostały podzielone pomiędzy urządzeniem, a kontenerem.

Kontener (BYOD/COPE) pozwala oddzielić przestrzeń prywatną od służbowej. Jeśli zapoznaliśmy się z pierwszymi krokami, możemy dowiedzieć się jak w bardziej zaawansowany sposób wykorzystać system Proget do własnych potrzeb.

BYOD (Bring Your Own Device)
Pracownicy mogą używać swoich osobistych urządzeń do pracy, jednocześnie umożliwiając działom IT zarządzanie tylko aplikacjami roboczymi i danymi za pośrednictwem systemu Proget.

COPE
Urządzenia są własnością firmy. Pracownicy mogą używać urządzeń firmowych bardzo swobodnie. Dział IT zarządza tylko aplikacjami roboczymi i danymi za pośrednictwem systemu Proget.

Spośród wszystkich typów aktywacji jakie mamy do wyboru:

Na urządzeniach z systemem Android możemy wykorzystać następujące aktywacje:

  • Android,
  • Samsung Knox,
  • Android Enterprise – Device Owner,
  • Android Enterprise – Profile Owner.

Przy czym należy brać pod uwagę, że aktywacja Samsung KNOX działa jedynie na urządzeniach Samsung.

Urządzenia

Jeśli używamy terminu Urządzenie oznacza to, że aplikacja Proget zostanie zainstalowana w obszarze aplikacji urządzenia. Także wszystkie zadania, dostarczenia profili, instalacje aplikacji itd. będą wykonywane w obrębie obszaru urządzenia. Aktywacje wykorzystujące przestrzeń urządzenia to:

Android

Android jest najprostszym typem aktywacji umożliwiającym zarządzanie przestrzenią urządzenia z konsoli Proget. Posiada podstawowe funkcjonalności systemu, umożliwiające zdalne zarządzanie urządzeniami mobilnymi.

Samsung Knox

Samsung Knox jest typem aktywacji umożliwiającym zaawansowane zarządzanie przestrzenią urządzenia z konsoli Proget. Większość funkcjonalności systemu Proget jest dostępna dla tej aktywacji. Ten rodzaj aktywacji jest dostępny tylko dla urządzeń SAMSUNG. Licencja Knox Workspace nie jest wymagana.

Android Enterprise – Device Owner

Android Enterprise - Device Owner - ten typ aktywacji musi zostać wykonany przy pierwszej konfiguracji urządzenia (lub po przywróceniu urządzenia do ustawień fabrycznych). Przestrzeń urządzenia jest tutaj nierozerwalnie związana z systemem Proget. Dezaktywacja agenta jest równoznaczna z wyczyszczeniem wszystkich informacji na urządzeniu. Aktywacja umożliwia zaawansowane zarządzanie przestrzenią urządzenia z konsoli Proget. Większość funkcjonalności jest udostępniona.

Kontener/BYOD/COPE

Jeśli używamy terminu Kontener oznacza to, że aplikacja Proget w momencie instalacji tworzy nową, osobną przestrzeń służbową w pamięci urządzenia. Ten kontener jest w efekcie niezależny od całej reszty pamięci wewnętrznej. Wszystkie akcje, które są opisane w odniesieniu do Kontenera, będą wpływać tylko na tę nowo stworzoną przestrzeń służbową. Aktywacja, która tworzy i wykorzystuje Kontener to:

Android Enterprise – Profile Owner

Android Enterprise - Profile Owner jest rodzajem aktywacji, w którym do zarządzania wykorzystywany jest obszar przestrzeni służbowej urządzenia. Aktywacja umożliwia podstawowe zarządzanie przestrzenią służbową urządzenia. Jest dostępna dla wszystkich urządzeń mobilnych z systemem Android.

Dla urządzeń z Android 10 lub nowszym istnieje dodatkowa możliwość aktywowania urządzenia przy pierwszym jego użyciu lub zaraz po przywróceniu do ustawień fabrycznych. Będąc w początkowym widoku klikamy kilkukrotnie w ekran, aż Konfiguracji za pomocą kodu QR pojawi się na ekranie.

Następnie mamy możliwość z skorzystania z kodu QR znajdującego się w karcie użytkownika, który dostarcza aplikacje wraz z aktywacją.

Możemy również wykorzystać kod QR znajdujący sie w zakładce Integracje - Android Enterprise. W tym przypadku instalowana jest tylko aplikacja i należy po jej zainstalowaniu użyć danych aktywacyjnych.

Aktywacja Android Enterprise - Device Owner

Aktywację Android Enterprise - Device Owner można przeprowadzić tylko na nowym urządzeniu lub na urządzeniu, na którym zostały przywrócone ustawienia fabryczne.

Kod QR

Jeśli chcemy skorzystać z aktywacji przy użyciu kodu QR musimy posiadać urzadzenie z Androidem 7.0 lub nowszym. Bedąc w początkowym widoku klikamy kilkukrotnie w ekran, aż do pojawienia się ekranu Konfiguracji za pomocą kodu QR. Następnie przechodzimy dalej i łączymy się z siecią Wi-FI. Czekamy aż skaner QR zostanie zainstalowany na urządzeniu.

Przechodzimy w konsoli na kartę Moja Karta, i generujemy aktywację Android Enterprise - Device Owner. Generuj aktywację i wybierz Android Enterprise - Device Owner.

Skanujemy drugi QR kod.

Przyznajemy uprawnienia i akceptujemy zasady oraz warunki. Czekamy aż urządzenie się aktywuje.

Możemy również wykorzystać kod QR znajdujący sie w zakładce Integracje - Android Enterprise. W tym przypadku instalowana jest tylko aplikacja i należy po jej zainstalowaniu użyć danych aktywacyjnych.

Konto Google

Możemy również wykorzystać specjalne konto Google, by aktywować Android Enterprise Device Owner. By zastosować tę metodę należy po uruchomieniu urządzenia i konfiguracji połączenia internetowego przejść konfigurację telefonu, aż zostaniemy poproszeni o podanie nazwy konta Google. W polu e-mail lub telefon należy wpisać afw#progetmdm i przejść dalej. W polu adres e-mail lub telefon wpisujemy afw#progetmdm klikamy przycisk Dalej.

Na następnym ekranie zostanie wyświetlona prośba o zainstalowanie aplikacji Proget w celu zarządzania urządzeniem. Klikamy zainstaluj i przeprowadzamy instalację aplikacji.

Następnie zostanie wyświetlony ekran startowy aplikacji Proget, na którym będziemy musieli zaakceptować EULA, przydzielić uprawnienia aplikacji, oraz wprowadzić dane aktywacyjne (nazwa serwera oraz hasło aktywacyjne) lub odczytać kod QR.

Aby uzyskać potrzebne do aktywacji dane należy wygenerować je z poziomu konsoli. Przejdź do zakładki Moja Karta, kliknij Generuj aktywację i wybierz Android Enterprise - Device Owner.

Po poprawnym wygenerowaniu aktywacji zostaną wyświetlone informacje, które należy wprowadzić do urządzenia.

Po wprowadzeniu danych należy utworzyć profil służbowy oraz aktywować urządzenie w systemie Proget.

Aktywacja z użyciem SAMSUNG KME (Knox Mobile Enrollment)

Aby korzystać z KME w systemie Proget, konieczne jest stworzenie profilu i dodanie urządzeń.

Aby skonfigurować poprawnie profil KME potrzebne jest ID Klienta, które należy wygenerować poprzez utworzenie profilu w serwisie KME.

Device Owner

Po zalogowaniu się w witrynie SAMSUNG KNOX należy przejść do zakładki MDM Profiles kliknąć przycisk Create Profile wybrać opcję Device Owner.

W pierwszym kroku należy wpisać nazwę profilu, ustawić MDM jako Proget oraz podać adres do agenta aplikacji MDM.

Następnie należy uzupełnić dane w polu Custom JSON Data (dane te można znaleźć w ustawieniach KME w zakładce Integracje).

Konfiguracja KME

W ostatnim etapie konfigurowania KME należy dodać Reseller ID. W zakładce Resellers wybieramy Register reseller.

W wyświetlonym polu wpisujemy Reseller ID, które zostanie dostarczone przy wdrożeniu systemu Proget.

Po utworzenia profilu KME możemy wprowadzić numer Customer ID, do konsoli Proget i zapisać konfigurację.

Od teraz mamy możliwość wprowadzania urządzeń Samsung do programu KME poprzez konsolę Proget.

Device adding

Aby dodać urządzenie w zakładce Urządzenia kliknij przycisk Dodaj urządzenie .

W nowym oknie wybierz KME jako typ wdrożenia, wybierz typ aktywacji oraz wpisz IMEI lub Numer seryjny.

Do listy zostanie dodane nowe urządzenie, jednak aby rejestracja została dokończona, jego status musi zmienić się z Dodawanie na Dodano.

W tym momencie, dodane przez nas urządzenie zostało zarejestrowane w programie Samsung KME. Jeżeli uruchamiamy urządzenie pierwszy raz lub zostały na nim przywrócone ustawienia fabryczne, po połączeniu urządzenia z siecią internet zostanie wyświetlony ekran KME.

Po zaakceptowaniu regulaminu programu KME, zostanie pobrana aplikacja mobilna Proget oraz konieczne będzie dokonanie aktywacji agenta MDM.

Aby to zrobić powinniśmy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w pierwszych krokach z pominięciem etapu pobierania aplikacji mobilnej.

Smart Switch

Smart Switch nie jest już dostępny dla aktywacji Android Enterprise (DO+PO). Uzyskaj więcej informacji klikając w poniższy link.