APN Profile

Konfiguracja APN zapewnia dostęp do Internetu lub opcjonalnie dostęp do usług typu MMS lub WAP.

Aby utworzyć nowy profil należy przejść na zakładkę Profile, wybrać z menu po lewej stronie Profil APN i kliknąc przycisk Stwórz.

Formularz tego profilu posiada trzy możliwe konfiguracje:

  • SMS - ustawienia dla wiadomości SMS,
  • Samsung MDM - rozszerzona konfiguracja APN dla Samsung MDM pozwalające dodać konfiguracje dla MMS,
  • iOS - rozszerzona konfiguracja APN dla iOS pozwalające dodać konfiguracje dla MMS.

Wszystkie pola w formularzu należy wypełnić zgodnie z konfiguracją podaną przez operatora. Zapisany profil pojawi się na liście. Aby edytować lub usunąć profil należy kliknąć Opcje i wybrać odpowiedni przycisk.