Start

Automatyczna rejestracja urządzeń znacząco przyspiesza proces aktywowania większej ilości urządzeń. Jeśli chcemy z niej skorzystać, należy przejść do zakładki Urządzenia i kliknąć przycisk Rejestracja urządzeń.

Następnie zostaniemy przeniesieni do widoku listy urządzeń dodanych do automatycznej rejestracji. Z tego poziomu mamy możliwość dodania do rejestracji urządzeń na dwa sposoby: za pomocą formularza - przycisk Dodaj urządzenie oraz przy użyciu wcześniej przygotowanego pliku csv - Import CSV.

Dodawanie rejestracji - formularz

Jeśli klikniemy w przycisk Dodaj urządzenie to zostaniemy przeniesieni do formularza, w którym należy podać numer seryjny urządzenia, użytkownika oraz wybrać typ aktywacji z listy.

Jeśli chcemy dodać kolejne urządzenie, klikamy przycisk Dodaj urządzenie.

Aby zatwierdzić, klikamy przycisk Zapisz.

Zapisane urządzenia zostaną dodane do listy.

Dodawanie rejestracji - plik CSV

Jeśli chcemy dodać do rejestracji urządzenia za pomocą pliku CSV, najpierw należy go poprawnie przygotować (przykładowy plik). Następnie wybrać plik CSV przy użyciu przycisku Import CSV.

Wybrany plik zatwierdzamy za pomocą przycisku Wyślij.

Rejestracje z pliku zostaną dodane do listy.

Akcje na rejestracjach

Każda rejestracja posiada przycisk Opcji, za pomocą którego możemy zaktualizować lub usunąć rejestrację.

Jeśli wybierzemy akcję Zaktualizuj rejestrację to zobaczymy formularz, w którym możemy zmienić typ aktywacji i przypisanego użytkownika dla danego urządzenia.

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Zmiany są od razu widoczne w rejestracji na liście.

Automatyczna rejestracja - urządzenia Android

Na poprawnie dodanym do automatycznej rejestracji urządzeniu ze systemem operacyjnym Android pozostaje tylko zainstalować aplikację Proget MDM w wersji 1.13 lub wyższej, zaakceptować kolejne licencje, uprawnienia i zezwolenia.

Urządzenie znajdzie się na karcie użytkownika.

Status rejestracji zmieni się na Zarejestrowany.

Automatyczna rejestracja - urządzenia iOS

Oprócz procesu opisanego powyżej będziesz musiał dodać urządzenie do profilu Apple Business Manager, który został połączony z serwerem Proget w celu automatycznej rejestracji. Bardziej szczegółową instrukcję dołączania profilu Apple Business Manager do serwera można znaleźć przechodząc do zakładki iOS -> Ustawienia.

Po poprawnej konfiguracji profilu należy uruchomić urządzenie i przeprowadzić jego konfigurację startową (pierwsze uruchomienie, przywrócenie ustawień fabrycznych). Po połączeniu urządzenia do internetu oraz przejściu pozostałych etapów konfiguracji urządzenie będzie automatycznie zaktywowane w systemie Proget.

W celu jeszcze większego przyspieszenia procesu aktywacji telefonu masz możliwość pominięcia wybranych kroków pierwotnej konfiguracji. Aby wybrać, które etapy konfiguracji urządzenia chcesz pominąć, przejdź do ustawień profilu Apple Business Manager, do którego urządzenie jest podpięte i odznacz niepożądane kroki konfiguracji.