Profil Kopia zapasowa

Dodawanie profilu

Kopia zapasowa umożliwia stworzenie kopii zapasowej kontaktów, SMS i MMS oraz dziennika połączeń. Podczas konfiguracji profilu można określi elementy, miejsce zapisu oraz częstotliwość wykonywania kopii zapasowej. Aby dodać nowy profil należy przejść do zakładki profilem z listy profili wybrać Kopia zapasowa oraz kliknąć przycisk Stwórz.

Wypełnić formularz dostosowując profil do potrzeb firmy i kliknąć Zapisz.

Poprawnie dodany profil pokaże się na liście profili Kopii zapasowej. Aby edytować, skopiować lub usunąć profil należy wybrać odpowiedni przycisk akcji.

Aplikacja Proget Backup

Proget Backup jest osobną aplikacją, która umożliwia użytkownikowi wykonywanie oraz przywracanie kopii zapasowej kontaktów, wiadomości oraz listy połączeń.

Aby przywrócić kopie zapasową, należy wybrać odpowiednią z zakładki Kopie zapasowe on Moja Karta. Gdy kopia zostanie przesłana na urządzeniu w Aplikacji Proget Backup pojawi się przycisk Przywróć Kopię . Kolejny widok składa się z wybranych do przywrócenia elementów kopii zapasowej (smsy/mmsy, kontakty, lista połączeń).

Przywracanie Kontaktów

Przywracanie Wiadomości

Przywracanie Listy Połączeń

Dodatkowe informacje

 • Kopia zapasowa zapisywana jest na serwerze MDM organizacji,
 • Od wersji aplikacji Proget 2.2 do wykonywania oraz przywracania kopii zapasowej konieczna jest instalacja aplikacji Proget Backup.
 • Kopia zapasowa wykonywana jest w sposób przyrostowy,
 • Użytkownik może wymusić wykonanie kopii zapasowej dla danego urządzenia na jego karcie
  (Moja karta → karta urządzenia),
 • Użytkownik może przywracać kopie zapasowe wykonane na innych urządzeniach
  (również innych platformach, np. kopia z IOS na Android),
 • Pojedynczy użytkownik może przywracać tylko własne kopie zapasowe
  (nie ma możliwości przywrócenia kopii zapasowej innego użytkownika),
 • Żaden użytkownik (w tym także administrator) nie ma bezpośredniego dostępu do zapisanych danych, może jedynie (jeżeli posiada takie uprawnienia), sprawdzić ilość elementów kopii.