Profil Dokumenty firmowe

Dokumenty firmowe umożliwiają zamieszczenie dokumentów, które mają zostać udostępnione do pobrania na urządzeniach użytkownika, na serwerze. W zakładce Profile wybieramy z listy Dokumenty firmowe. Pojawia się lista dodanych profili. Aby utworzyć nowy profil klikamy Stwórz.

W zakładce Profile wybieramy z listy Dokumenty firmowe. Pojawia się lista dodanych profili. Aby utworzyć nowy profil klikamy Stwórz.

Następnie wypełniamy pola oraz zaznaczamy wybrane opcje.

Aby dodać nowy folder klikamy na ikonę znajdującą sie po prawej stronie Zapisz.

Wpisujemy nazwę folderu i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Po lewej stronie widzimy drzewo folderów z zaznaczonym aktualnym folderem, którego zawartość widoczna jest z prawej strony.

W tym oknie możemy dodać pliki za pomocą przycisku Wybierz plik. Wybór zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. (Tutaj możesz pobrać przykładowy plik).

Dodany plik pojawia się w wybranym folderze.

Klikając w plik pojawiają się dodatkowe ikony opcji, za pomocą których możemy edytować nazwę, usunąć lub pobrać wybrany plik.

Jeśli chcemy dodać pliki lub przejrzeć zawartość innego folderu, możemy go zmienić wybierając inny element znajdujący się w drzewie folderów.

Tworzenie nowego profilu zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.