Changelog serwera systemu

v.2.8.3 2021-10-14
 • Naprawiono aktywację Apple przez przeglądarkę
v.2.8.2 2021-10-13
 • Dodano wsparcie dla zmiennych globalnych w profilu APN
v.2.8.1 2021-09-28
 • Naprawiono edycję profilu Kiosk
 • Naprawiono ładowanie listy w zakładce Serwis
 • Zmieniono link aktywacyjny dla aktywacji iOS i macOS
v.2.8.0 2021-09-21
 • Dodano aktywację macOS
 • Dodano obsługę aktywacji Profile Owner COPE
 • Dodano możliwość pozostawienia aplikacji systemowych dla aktywacji DO / PO w zakładce Ustawienia
 • Dodano możliwość dodawania wielu profili APN do urządzenia
 • Dodano nowe polityki dla aktywacji Device Owner i Profile Owner
 • Dodano funkcje zmiany orientacji, wyłączenia nagłówka oraz wejścia do RecentApps w profilu Kiosk
 • Dodano możliwość wyboru siatki aplikacji oraz położenia aplikacji w profilu Kiosk
 • Dodano nowe opcje w dzienniku zdarzeń
 • Dodano zakładkę Licencje i wsparcie w Ustawieniach
 • Dodano zakładkę Menedżer Certyfikatów w Ustawieniach
 • Dodano możliwość pobierania plików do folderu Pobrane na urządzeniu w profilu Dokumenty firmowe
 • Dodano blokowanie usuwania grup dopóki przetwarzają się zadania związane z grupami
 • Dodano opcję wysyłania wiadomości z dźwiękiem i wibracjami
 • Dodano opcję wysyłania wiadomości alarmowej z dźwiękiem i wibracjami
 • Dodano w powiadomieniach informację o użytkowniku, który dezaktywował lub wyczyścił dane urządzenia
 • Dodano pasek postępu pobierania
 • Dodano akcję Wyczyść dane urządzenia dla aktywacji Profile Owner (COPE)
 • Dodano możliwość pobierania aplikacji z pliku w zakładce Aplikacje
 • Dodano opcję preferowanego APN dla konfiguracji Samsung w profilu APN
 • Zmieniono dodawanie certyfikatów w ustawieniach konta
 • Karta Bezpieczeństwo została ulepszona
 • Ulepszono UX
 • Ulepszono tłumaczenia
 • v.2.7.3 2021-07-07
 • Odblokowano Face ID kiedy polityka nie wymaga hasła
 • v.2.7.2 2021-06-29
 • Naprawiono notykacje MTP w zakładce Bezpieczeństwo dla urządzeń bez profilu MTP
 • Naprawiono daty w raporcie o urządzeniu
 • Naprawiono ostatnią lokalizację w historii użytkowników urządzenia
 • v.2.7.1 2021-06-24
 • Naprawiono status zadań polityk iOS
 • v.2.7.0 2021-06-22
  • Dodano politykę haseł Wzór
  • Dodano politykę haseł Wzór
  • Dodano informację o niewspieraniu systemu Android 10+ dla aktywacji Android
  • Dodano wyszukiwanie urządzeń po IMEI i SN
  • Dodano oznaczenie aplikacji z VPP
  • Dodano opcję blokowania i odblokowywania paska stanu w profilu Kiosk
  • Dodano nowe polityki lokalizacji dla aktywacji Device Owner
  • Dodano polityki Maksymalny czas blokady dla polityk Device Owner, Profile Owner, Samsung Knox i Anty-Fraud
  • Dodano politykę Pozwalaj używać aparatu i Pozwalaj używać mikrofonu dla aktywacji Device Owner
  • Dodano możliwość eksportowania do pliku listy urządzeń przypisanych do KME
  • Dodano funkcję Super Admin
  • Dodano strefy czasowe w ustawieniach serwera
  • Dodano opcję 'Oznacz wszystkie jako przeczytane' w powiadomieniach
  • Dodano możliwość ręcznego usuwania raportów
  • Dodano zmienne globalne w Trybie utraconym na urządzeniach z systemem Android i iOS
  • Dodano politykę Wymuszania cyklicznego połączenia z serwerem dla aktywacji iOS
  • Dodano akcję MTP - fałszywa lokalizacja urządzenia
  • W zakładce aplikacje dodano możliwość przypisania do reguł wielu aplikacji jednocześnie za pomocą akcji Dodaj do reguły
  • Ulepszono UX
  • Usunięta E-FOTA
  v.2.6.2 2021-05-27
  • Naprawiono instalację aplikacji iOS z pliku
  v.2.6.1 2021-05-13
  • Naprawiono zapisywanie konfiguracji notyfikacji na multi tenantach
  v.2.6.0 2021-04-19
  • Dodano opis do konfiguracji powiadomień
  • Dodano opcję wysłania wiadomości jako dialog
  • Dodano informację o koncie, z którego wystawiono Certyfikat Apple Push Notification Service
  • Dodano filtry dat w raportach i w dzienniku audytów
  • Synchronizacja licencji Apps and Books została przeniesiona
  • Dodano ograniczenia w ruchu w profilu Lokalizacja
  • Dodano przypinanie i odpinanie użytkownika od urządzenia
  • Dodano wyświetlanie informacji o Tokenie do resetowania hasła w sekcji bezpieczeństwo na karcie urządzenia
  • Dodano wybór kraju w ustawieniach serwera i dostosowane mapy wyświetlane w konsoli
  • Dodano przycisk Zmień hasło służbowe dla aktywacji Profile Owner
  • Dodano politykę Wymuś skomplikowane hasło
  • Dodano politykę Wymuś użycie Play Protect na aktywacji Profile Owner
  • Dodano politykę Pozwalaj na tryb samolotowy
  • Dodano przycisk czyszczenie danych służbowych dla aktywacji Device Owner
  • Dodano pole nazwa w profilu APN dla aktywacji Samsung Knox
  • Dodano zmienne globalne dla konfiguracji aplikacji iOS
  • Zmieniono wartości w polityce auto-connect
  • Naprawiono dodawanie użytkowników z pliku csv
  • Zakładka moja karta została ulepszona
  • Ulepszono tłumaczenia
  • Czat ZOHO został ulepszony
  • Karta bezpieczeństwo urządzenia została ulepszona
  • Zakładka polityki urządzenia została przeniesiona do zakładki podstawowej urządzenia
  • Usunięto politykę Pozwalaj wysyłać raporty o awariach do Google na aktywacji Samsung Knox
  • Zablokowano przycisk Activation Lock dla nieaktywnych urządzeń
  v.2.5.3 2021-03-31
  • Inne usprawienia i optymalizacje
  v.2.5.2 2021-03-09
  • Naprawiono uwierzytelnianie dwuetapowe podczas logowania domenowego
  • Naprawiono wyszukiwarkę na pulpicie
  • Naprawiono wysyłanie konfiguracji i uprawnień aplikacji po przypisaniu profilu Reguł aplikacji
  • Ulepszono historię lokalizacji
  v.2.5.1 2021-03-01
  • Naprawiono dodawanie aplikacji iOS z pliku
  v.2.5.0 2021-02-24
  • Dodano obsługę zmiennych globalnych do konfiguracji aplikacji iOS
  • Dodano nowe polityki dla iOS 14
  • Dodano filtrowanie w zakładce Zadania
  • Dodano flagę Blokuj powiadomienia do profilu Kiosk
  • Dodano kolumnę Wdrożono w Rejestracji urządzeń
  • Dodano informację o dostępie do zarządzania Wi-Fi w konsoli
  • Dodano status baterii urządzenia
  • Dodano informację o fałszywej lokalizacji
  • Dodano informację o braku uprawnień do rysowania na innych aplikacjach w konsoli
  • Dodano wyświetlanie aliasu urządzenia na mapie na pulpicie
  • Dodano możliwość resetowania hasła
  • Dodano obsługę cyklicznego połączenia urządzenia z serwerem
  • Dodano możliwość instalacji wszystkich aplikacji w Proget Store
  • Dodano IMEI do powiadomień
  • Dodano filtrowanie po IMEI w powiadomieniach
  • Przeniesiono KME do automatycznej rejestracji
  • Usunięto możliwość generowania aktywacji Samsung Knox Container
  • Usunięto polityki związane z trybem Lost Mode z aktywacji Android
  • Usunięto konfigurację APN SMS i dodano możliwość konfiguracji APN przez aplikacje dla aktywacji DO od Android 9+
  • Usunięto politykę S voice
  • Usunięto notyfikowanie urządzenia jako niebezpieczne kiedy aplikacja Proget Remote nie jest zainstalowana
  • Naprawiono przypisywanie profilu Apple Business Manager
  • Przestylowano wiadomości Email
  • Nazwa Apple Business Manager oraz Apple Books and Apps na karcie Integracje została zmieniona
  • Poprawiono eksport danych użytkowników
  • Poprawiono działanie multi akcji
  • Przepisano polityki
  • Zablokowano wiersz z nagłówkiem w tabelach
  • Opisy profili dla Agenta MDM zostały zmienione
  • Nazwy aktywacji zostały zmienione
  v.2.4.9 2021-02-02
  • Naprawiono błędy związane z ikonami aplikacji iOS
  v.2.4.8 2021-01-26
  • Poprawiono tworzenie serwera demonstracyjnego
  v.2.4.7 2021-01-19
  • Zmieniono rozmiar kolumny z nazwą wyróżniającą użytkownika
  • Poprawiono działanie polityk
  v.2.4.6 2020-12-14
  • Naprawiono wyszukiwanie aplikacji w cyrylicy w iTunes
  v.2.4.5 2020-12-04
  • Optymalizacja serwerów testowych
  v.2.4.4 2020-11-30
  • Poprawiono szablony wiadomości E-mail
  v.2.4.3 2020-11-24
  • Poprawiono wyświetlanie informacji o użytkowniku w serwisie
  • Poprawiono wysyłanie zmiennych globalnych w profilu pocztowym dla iOS
  • Poprawiono wyświetlanie zainstalowanych aplikacji na karcie urządzenia
  • Usprawniono wgrywanie aplikacji z pliku do systemu
  v.2.4.2 2020-11-03
  • Dodano nowe aplikacje domyślne do białej listy w profilu Reguły Aplikacji
  • Poprawiono tłumaczenia w języku rosyjskim
  v.2.4.1 2020-10-30
  • Dodano funkcjonalność czatu
  v.2.4.0 2020-10-26
  • Dodano wykrywanie Knox Warranty Bit do profilu MTP
  • Dodano możliwość dodania wielu wersji tej samej aplikacji do systemu
  • Dodano ostrzeżenie podczas wyjścia z formularza podczas uzupełniania
  • Dodano wyświetlanie informacji o zainstalowanych aplikacjach Proget na karcie urządzenia w zakładce bezpieczeństwo
  • Dodano do polityk możliwość zdefiniowania hasła serwisowego dla urządzeń
  • Dodano aktywacje darmowej licencji Knox dla wszystkich typów rejestracji
  • Dodano opcje personalizacji w profilu Kiosk dla typu rejestracji Device Owner
  • Dodano pola filtr oraz zakres wyszukiwania do połączeń LDAP
  • Dodano wsparcie dla języka rumuńskiego
  • Dodano opcję konfiguracji Bitlocker do polityki Windows
  v.2.3.5 2020-07-13
  • Naprawiono błąd związany z synchronizacją użytkowników przy błędnych danych LDAP
  • W przypadku błędnych danych LDAP, podczas synchronizacji użytkowników, użytkownicy nie zostaną odpięci z połączeniem LDAP
  v.2.3.4 2020-07-07
  • Naprawiono aktualizację profilu Wi-Fi
  • Przed poprawką, profil Wi-Fi (WPA/WPA2) zawsze wymagał podania hasła podczas aktualizacji
  v.2.3.3 2020-07-02
  • Naprawiono możliwość dezaktywacji urządzenia poprzez hasło serwisowe
  v.2.3.2 2020-06-30
  • Naprawiono aktywację Windows dla urządzeń bez informacji o pamięci RAM
  v.2.3.1 2020-06-26
  • Poprawiono wdrożenie serwera z Letsencryptem
  v.2.3.0 2020-06-25
  • Dodano aktywację Windows 10
  • Dodano kod Activation Lock dla urządzeń iOS w zakladce serwis
  • Dodano kopiowanie grup oraz polityk
  • Dodano status bezpieczeństwa do urządzeń w zakładce Urządzenia
  • Dodano obsługę profili w profilu Gefoencing
  • Dodano dodatkowy kod QR aktywacji Profile Owner dla urządzeń z systemem Android 10+
  • Dodano nowe polityki dla aktywacji iOS
  • Dodano możliwość synchronizowania użytkowników z LDAP wraz z przypisywaniem im grup
  • Przeniesiono ustawienia raportów do zakładki Raporty
  • Dodano możliwość wyboru typu generowanego rapotu
  • Dodano możliwość wyboru formatu generowanego rapotu
  • Dodano wyświetlanie wersji aplikacji
  • Ulepszono tłumaczenia
  v.2.2.11 2020-06-18
  • Naprawiono błąd związany z usuwaniem się już zarejestrowanego urządzenia z karty, w przypadku gdy aktywowano kolejne urządzenie i oba urządzenia nie posiadały informacji o nr. seryjnym
  v.2.2.10 2020-06-09
  • Dodano komendę oznaczająca aplikacje jako niezarządzane dla aktywacji iOS
  v.2.2.9 2020-04-23
  • Poprawiono kompatybilność profilu kontakty służbowe
  • Naprawiono widoczność profilu Apple Business Manager na karcie urządzenia
  • Naprawiono resetowanie hasła dla urządzeń iOS 13.1 lub nowszych po aktualizacji certyfikatu serwera
  v.2.2.8 2020-03-30
  • Dodano akcję ponownego dodania konta Enterprise dla aktywacji Device Owner
  v.2.2.7 2020-03-18
  • Naprawiono wysyłanie profili SCEP w konfiguracji aplikacji
  v.2.2.6 2020-03-01
  • Dodano obsługę profilu SCEP dla aktywacji Android Enterprise (Profile Owner i Device Owner)
  v.2.2.5 2020-03-01
  • Dodano obsługę profilu SCEP dla aktywacji Knox
  • Dodano wsparcie dla zmiennych globalnych w profilu Wi-Fi
  • Naprawiono wysyłanie konfiguracji dla preinstalowanych aplikacji, które były odblokowane
  v.2.2.4 2020-02-16
  • Naprawiono wysyłanie konfiguracji dla preinstalowanych aplikacji, które były zablokowane
  v.2.2.3 2020-02-10
  • Poprawiono logowanie użytkowników, którzy nie posiadają przypisanych uprawnień
  v.2.2.2 2020-01-29
  • Usunięto akcję "Wyczyść dane służbowe" w polityce "Podejmij działanie po przekroczeniu czasu braku aktywności urządzenia" dla aktywacji Android Enterprise - Device Owner
  • Poprawiono usuwanie profili dla aktywacji iOS
  • Poprawiono aktualizacje konfiguracji aplikacji
   • Przed poprawką konfiguracja aplikacji posiadała informację o możliwej aktualizacji, nawet jeśli wcześniej została zaktualizowana
  v.2.2.1 2020-01-28
  • Dodano Proget Store dla aktywacji iOS
   • Proget Store wyświetla na urządzeniu aplikacje dodane przez system i umożliwia użytkownikowi na zainstalowanie ich.
  v.2.2.0 2020-01-16
  • Wprowadzono administratora grupy
   • Rola pozwala na przypisanie administratora do konkretnej grupy w systemie. Administrator grupy będzie w stanie widzieć użytkowników z danych grup oraz dodawać do nich konfiguracje.
  • Dodano opcję "Wymagaj logowania" dla Kiosku w trybie Wiele aplikacji
   • Funkcja pozwala na wymaganie logowania do używania urządzenia w trybie Kiosk. Dane logowania można wygenerowac za pomocą nowej akcji "Generuj PIN", ktorą można znaleźć w zakładce Użytwkonicy.
  • Usunięto aplikację Proget dla urządzeń iOS
   • Zostały usuniętę wszystkie funkcję wymagające posiadania aplikacji dla urządzeń iOS. Poprawiono aktywację przy użyciu przeglądarki urządzenia(Safari).
  v.2.1.1 2019-12-23
  • Zostały dodane konfiguracje dla profilu VPN
   • Profil VPN dodatkowo obsługuje konfiguracje IKEv2, L2TP i Proget IpSec. Do tego została dodana opcja korzystania z VPN tylko dla wybranych aplikacji.
  v.2.1.0 2019-12-05
  • Wprowadzono nowy profil Geofencing.
   • Profil Geofencing ma na celu monitorowanie oraz zdefiniowanie stref, w których użytkownik może się poruszać. Pozwala administratorowi monitorować oraz ustalać strefy, w obrębie których użytkownik może przebywać. Administrator urządzenia może wcześniej zdefiniować działania na urządzeniu, które zostaną wykonane w momencie gdy użytkownik będzie przebywał w strefie bądź będzie znajdował się poza nią. W momencie przekroczenia ustalonej strefy przez użytkownika, wykonywane są wcześniej zdefiniowane działania na urządzeniu.
  • Wprowadzono zmiany dotyczące języka domyślnego serwera.
   • W momencie zmiany języka domyślnego serwera, zostają również zmienione szablony wykorzystywane w wiadomościach aktywacyjnych oraz politykach.
  • Dodano wyświetlanie wszystkich numerów IMEI dla urządzeń z wieloma kartami SIM.
   • W zakładce „Urządzenia” zostają wyświetlanie wszystkie numery IMEI dla urządzeń obsługujących wiele kart SIM.
  • Usunięcie funkcji KNOX VPN.
   • Obecnie została usunięta funkcji KNOX VPN. W najbliższym czasie zostane zmieniony profil VPN dla iOS.
  • Automatycznie łączenie z nowo dodaną siecią Wifi.
   • Po dodaniu nowego profilu Wifi ze zdefiniowaną siecią, urządzenie połączy się z nią automatycznie w momencie gdy zostanie ona wykryta przez urządzenie.
  • Ulepszono zakładkę E-FOTA.
   • Zakładka E-FOTA była ostatnim elementem konsoli, który znajdował się poza SPA (Single Page Application). Wraz z jej dodaniem cała konsola stanowi teraz jedną całość, co znacznie przyspiesza jej działanie.
  • W konsoli został dodany przycisk wyczyszczenia oczekujących zadań dla urządzeń.
   • Została dodana nowa funkcjonalność, która umożliwia użytkownikowi wyczyszczenie oczekujących zadań dla danego urządzenia.
  • Naprawiono duże zużycie baterii na urządzeniach z profilem lokalizacji.
   • Ograniczono zużycie baterii przy nałożonym profilu lokalizacji.
  v.2.0.2 2019-11-05
  • Naprawiono błąd w oknie edycji konfiguracji dla aplikacji, które zmieniły swoje możliwości konfiguracyjne
  v.2.0.1 2019-10-30
  • Naprawiono edycję konfiguracji dla aplikacji Enterprise VPN client
  • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał instalację aplikacji z pliku na urządzeniach iOS
  v.2.0.0 2019-10-29
  • Wprowadzono zmiany interfejsu użytkownika w konsoli Proget
   • Wygląd konsoli Proget został całkowicie zmieniony. Wszystkie karty mają teraz bardziej nowoczesny i spójny wygląd.
  • Wprowadzono nowy profil Mobile Threat Prevention
   • Profil Mobile Threat Prevention (MTP) ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich zarejestrowanych urządzeń. Pozwala administratorowi monitorować flotę urządzeń i automatycznie konfigurować reakcje na naruszenie bezpieczeństwa.
  • Usunięto zakładkę „Łączność” z polityk KNOX MDM i KNOX Container Łączność tab from KNOX MDM and KNOX Container policies
   • Wszystkie zasady dotyczące Łączności zostały usunięte z polityk. Ich ulepszone odpowiedniki można znaleźć w profilu Łączność, który został wprowadzony wraz z wersją 1.12.
  • Wprowadzono powiadomienia dotyczące włączania / wyłączania usług lokalizacyjnych na urządzeniach
   • Konsola zapisuje wszystkie zdarzenia użytkowników, które dotyczą włączenia lub wyłączenia usług lokalizacji na urządzeniach. Informacje o zdarzeniach można znaleźć w zakładce „Powiadomienia”. Powiadomienia będzie wyświetlony nowy użytkownik.
  v.1.14.3 2019-09-30
  • Naprawiono proces aktywacji urządzeń iOS
  v.1.14.2 2019-09-04
  • Zablokowano możliwość usunięcia konta Apple Business Manager jeżeli na serwerze istnieją urządzenia dodane poprzez to konto.
   • Użytkownik od teraz nie może usunąć konta Apple Business Manager w momencie, gdy na serwerze istnieją jeszcze urządzenia dodane poprzez to konto.
  • Zablokowano wyświetlanie profilu Tapeta na liście do Edycji profili dla urządzeń iOS, które nie posiadają trybu nadzorowanego.
   • Zmiana została wprowadzona, ponieważ tryb nadzorowany jest niezbędny do prawidłowego działania profilu na urządzeniu.
  v.1.14.1 2019-08-29
  • Poprawiono integrację z Active Directory
  v.1.14.0 2019-08-27
  • Dodano funkcję aktualizacji serwera
   • Wprowadzono możliwość zarządzania aktualizacją serwera z poziomu konsoli. Funkcja pozwala użytkownikowi na manualną aktualizację do wybranej wersji lub ustawienie harmonogramu automatycznej aktualizacji do najnowszej wersji.
  • Dodano funkcję Connector dla zewnętrznych protokołów LDAP
   • Funkcja Connector pozwala na połączenie się konsoli z protokołem LDAP znajdującym się na osobnym zewnętrznym serwerze.
  • Dodano politykę automatycznej aktualizacji dla aplikacji Google Play
   • Użytkownik od teraz może zdefiniować czy aplikacje aplikacje maja zostać zaktualizowane od razu, tylko przez Wi-Fi lub nigdy.
  • Wprowadzono wybór języka w widoku logowania
   • W widoku logowania od teraz możliwa jest zmiana języka.
  • Dodano politykę Activation Lock dla aktywacji iOS(tryb nadzorowany)
   • Użytkownik po włączeniu funkcji Activation Lock i przywróceniu ustawień fabrycznych był zmuszony do podania konta iTunes podczas konfiguracji wstępnej, bez czego nie mógł kontynuować dalszej konfiguracji. Wprowadzona polityka pozwala na zarządzanie funkcją Activation Lock. Administrator może wymusić, zezwolić na korzystanie przez użytkownika lub wyłączyć funkcję.
  • Dodano dodatkowe opcje pomijania ekranu podczas konfiguracji urządzenia do profilu Apple Business Manager
   • Od teraz użytkownik może skorzystać z większej ilości opcji pominięć w profilu i jeszcze dokładniej zaplanować przebieg wstępnej konfiguracji urządzenia. Użytkownik może zdecydować poprzez profil Apple Business Manager, które kroki mogą być pominięte.
  • Dodano profil Kiosk na urządzenia z aktywacją iOS
   • Funkcja wprowadza możliwość korzystania z profilu Kiosk dla urządzeń z aktywacją iOS z trybem nadzorowanym.
  • Dodano profil Tapeta na urządzenia z aktywacją iOS
   • Funkcja wprowadza możliwość korzystania z profilu Tapeta dla urządzeń z aktywacją iOS z trybem nadzorowanym.
  • Dodano opis kompatybilności dla wszystkich profili
   • W widoku wszystkich profili wyświetlana od teraz jest informacja dotycząca ich kompatybilności. Informacja zawiera dla jakich aktywacji, systemów operacyjnych, wersji aplikacji profil jest dostępny.
  • Dodano funkcję automatycznego listowania dostępnych profili SCEP w konfiguracji aplikacji
   • Podczas wypełniania formularza konfiguracji aplikacji, gdy użytkownik wpisze w wybranym polu "CERT_ALIAS:" wyświetlona zostanie lista dostępnych profili SCEP i po kliknięciu w dany profil zostanie on dodany.
  • Wprowadzono zmiany w widoku Grup
   • Interfejs graficzny widoku grup został odświeżony.
  • Dodano okno nadania nazwy podczas kopiowania profili
   • Proces kopiowania profilu umożliwia od razu wybranie dla niego nowej nazwy, zamiast automatycznie dodawać do nazwy pierwotnego profilu " - Kopia"
  • Naprawiono błąd z przekierowaniem do widoku logowania
   • Po automatycznym przekierowaniu do strony logowania(np. po przekroczeniu czasu nieaktywności) i ponownym logowaniu pojawiały się problemy z widokiem interfejsu użytkownika. Błąd został naprawiony.
  • Dodano link do karty Raporty w notyfikacji wyświetlonej po wygenerowaniu raportu
   • Wiadomość wyświetlona po kliknięciu przycisku "Generuj raport" zawiera link przenoszący użytkownika do karty Raporty.
  • Naprawiono Pulpit Zdalny dla przeglądarki Opera
   • Od teraz istnieje możliwość skorzystania z funkcji Pulpit Zdalny w przeglądarce Opera.
  v.1.13.6 2019-08-15
  • Poprawiono bezpieczeństwo wysyłania wiadomości e-mail
   • Poprawiono zabezpieczenia funkcji powiadomień e-mail.
  v.1.13.5 2019-08-07
  • Naprawiono aktualizacje dodanych aplikacji w formacie .jar
   • Poprawka wprowadza możliwość aktualizacji aplikacji .jar z pliku. Przed wprowadzonymi zmianami system nie przetwarzał tego formatu pliku i odrzucał możliwość aktualizacji.
  • Wprowadzono poprawkę konfiguracji serwerów tenant
   • Wprowadzone poprawki zapewniają zwiększoną stabilność działania tenantów.
  v.1.13.4 2019-08-07
  • Naprawiono błąd związany z nie wykonywaniem się kopii zapasowej po zmianie danych identyfikujących urządzenie
   • Profil kopii zapasowej tworzył zapis różnicowy zamiast całkowitego zapisu danych, gdy dane identyfikujące wysłane z urządzenia się zmieniły, co spowodowało, że kopia zapasowa nie mogła zostać użyta do przywracania danych. Aktualnie jeśli dane identyfikujące urządzenia się zmieniły, to zostaje utworzony całkowity zapis danych dla kopii zapasowej.
  v.1.13.3 2019-07-16
  • Naprawiono błąd w konfiguracjach aplikacji
   • Konfiguracje aplikacji Android Enterprise, które posiadają restrykcję typu "hidden", nie mogły być pobrane. Zostało to naprawione i konfiguracja posiadająca taki typ ograniczenia poprawnie dodaje się do aplikacji.
  v.1.13.2 2019-07-11
  • Poprawiono skuteczność procesu weryfikacji i integralności plików systemu
   • Poprawiono sprawdzanie integralności plików systemu oraz wydłużono timeout komendy sprawdzającej integralności plików.
  v.1.13.1 2019-07-09
  • Naprawiono błąd reguły "Zastosuj reguły łączności dla wychodzących wiadomości SMS" w profilu łączności
   • W momencie zapisania profilu z zaznaczoną regułą "Pozwalaj na wychodzące wiadomości SMS", samoczynnie została włączana i zapisana reguła "Zastosuj reguły łączności dla wychodzących wiadomości SMS".
  v.1.13.0 2019-07-09
  • Dodano automatyczną rejestrację urządzeń
   • Nowa funkcja pozwala na szybkie zarejestrowanie wielu urządzeń. Użytkownik może dodać urządzenia przy użyciu numeru seryjnego i wybrania aktywacji. Istnieje także możliwość dodania wielu urządzeń za pomocą pliku CSV
  • Dodano raport na żądanie
   • Dodano nowy przycisk na karcie Raporty, który pozwala na szybkie wygenerowanie raportu
  • Dodano możliwość kopiowania profili
   • Dla wszyszkich rodzajów profili dodano nową opcję, która pozwala na skopiowanie wybranego profilu wraz z jego ustawieniami
  • Dodano notyfikację „Błąd synchronizacji z Apple Business Manager”
   • Notyfikacja pojawia się podczas próby synchronizacji kontem Apple Business Manager, które zostało wcześniej usunięte z portalu Apple Business
  • Zmieniono przypisywanie i cofanie przypisania profilu Apple Business Manager do urządzenia
   • Zmieniono API url dla przypisywania/usuwania profili Apple Business Manager
  • Wprowadzono zmiany w zakładce Aplikacje
   • Zmieniono wygląd zakładki oraz poprawiono wydajność. Zastosowano podejście SPA (single-page application) pozwalające na dynamiczne ładowanie zasobów
  • Wprowadzono zmiany w zakładce Serwis
   • Zmieniono wygląd zakładki oraz poprawiono wydajność. Zastosowano podejście SPA (single-page application) pozwalające na dynamiczne ładowanie zasobów
  • Naprawiono błąd związany z usuwaniem elementów z tabel
   • W momencie, gdy w tabeli pozostawał jeden element, po usunięciu go strona nie była zmieniana
  • Usunięto wyświetlanie predkości i typu dla lokalizacji wynoszącej 0 km/h
   • Jeśli pobrana lokalizacja posiadała prędkość 0km/h to zostawał jej przypisany typ "unknown"
  v.1.12.5 2019-06-24
  • Naprawiono błąd związany z wyświetlaniem kategorii profili oraz samych profili podczas aktualizacji profili urządzenia
   • Pierwsza dostępna kategoria profili na liście podczas edytowania, nie pojawiała się przy danych okolicznościach:
    1. Pierwsze dwie kategorie profili nie posiadały wiecej niż jednego utworzonego profilu.
    2. Jeden z dostępnych profili musiał być dodany bezpośrednio na urządzenie. Jeżeli oba warunki były spełnione w tym samym czasie, w liście edycji profili na urządzeniu nie pojawiała się pierwsza dostępna kategoria wraz z znajdującym się tam profilem.
  v.1.12.4 2019-06-16
  • Naprawiono błąd wyświetlania lokalizacji
   • Urządzenie posiadające profil lokalizacji z grupy oraz jakikolwiek inny profil przypisany na urządzenie nie wyświetlalo lokalizacji na karcie urządzenia.
  v.1.12.3 2019-06-16
  • Naprawiono błąd przy dezaktywacji starszych urządzeń
   • Dotyczy urządzeń, które zostały zarejestrowane przed implementacją historii serwisu i z tego powodu nie miały wpisu aktywacji. Brak wpisu o aktywacji urządzenia w zakładce Serwis spowodował błąd, który uniemożliwił dezaktywację urządzenia z karty urządzenia. W takim przypadku urządzenie widniało jako nieaktywne w konsoli, ale aplikacja na urządzeniu dalej funkcjonowała. Błąd ten został naprawiony i brak wpisu w "Serwisie" nie ma już wpływu na dezaktywację urządzenia.
  v.1.12.2 2019-06-12
  • Dodano przycisk Dodaj aplikacje domyślne dla aktywacji iOS Reguły aplikacji profile
   • Użytkownik wcześniej musiał ręcznie dodawać wszystkie aplikacje systemowe na białą/czarną listę dla urządzeń iOS. Nowy przycisk automatycznie dodaje listę aplikacji systemowych na białą lub czarną listę.
  v.1.12.1 2019-06-12
  • Poprawiono wydajność listy Aplikacji Application list performance
   • Zablokowano wyświetlanie profilu Application list suffered under performance issues when accessing later positions on the list. The bug has been resolved and loading times should be improved for later positions.
  • Naprawiono błąd związany z dodawaniem aplikacji do urządzeń z systemem iOS za pośrednictwem Apps and Books
   • Naprawiono błąd, w którym aplikacja dodana do Apps and Books nie była dostępna w danym kraju.
  • Naprawiono błąd pobierania niektórych starszych raportów
   • Dla niektórych użytkowików czasami nie było możliwości załadowania starszych raportów. Gdy kliknięto przycisk `Pobierz` starszego raportu to zostawał pobrany najnowszy raport. Poprawka pozwala teraz na pobieranie wszystkich starszych raportów.
  v.1.12.0 2019-06-06
  • Dodano profil łączności
  • Dodano status integralności plików systemu
  • Wprowadzono tłumaczenia dla języka rosyjskiego
  • Dodano powiadomienie e-mail podczas zmiany uprawnień administratora aplikacji
  • Dodano powiadomienie e-mail podczas zmiany karty SIM urządzenia
  • Przycisk resetowania dla filtrów ról został dodany
  • Poprawiono informacje o certyfikacie gateway
  • Dodano filtr ostatniego kontaktu z urządzeniem do listy urządzeń
  • Dodano możliwość wykonywania raportów dla wielu urządzeń jednocześnie
  • Poprawiono profil dokumenty firmowe
  • Usunięto politykę maksymalnego czasu nieaktywności urządzenia, po którym następuje blokada ekranu.
  • Poprawiono wygląd oraz responsywność konsoli
  • Okres oraz data dostarczania raportów została naprawiona
  • Naprawiono usuwanie notyfikacji po udanej zmianie hasła urządzenia
  • Poprawiono tłumaczenia języka niemieckiego
  • Naprawiono wyświetlanie karty SIM na karcie urządzenia
  • Poprawiono walidacje pól w formularzu dodawania lokalnego użytkownika
  • Poprawiono opisy dla logowania dwuetapowego
  v.1.11 2019-04-17
  • Usunięto aktywację Android Enterprise
  • Rozszerzono wiadomość aktywacyjną dla Device Owner
   • Dodano możliwość ustawienia języka domyślnego jak i lokalizacji sklepu z aplikacjami
  • Aby móc ustawić język należy przejść do zakładki Ustawienia a następnie Serwer
  • Dodano szablon wiadomości mailowych
  • Dodano obsługę odnawiania licencji Knox Container
  • New view for profiles: ActiveSync, IMAP / POP, VPN, Location, SCEP, Certificate, Business contacts, Apple Business Manager, Wallpaper
  • Poprawiono powiadomienia i akcję na wielu użytkownikach
  v.1.10 2019-01-23
  • Polityka Android Enterprise Profile Owner - dodano możliwość zezwolenia na wyszukiwanie kontaktów służbowych w przestrzeni prywatnej
  • Naprawiono status dostępności dla Android Enterprise i aktywacji KNOX
  • Naprawiono synchronizacje LDAP dla użytkowników bez adresu email
  • Naprawiono synchronizację Apps and Books
  • Polityka Android Enterprise Device Owner - dodano opcje "nie wymuszaj" do trybu lokalizacji
  • Zaktualizowano certyfikat APNS
  • Dodano aliasy w hasłach profilu Pop/Imap
  • Naprawiono walidacje nazw polityk
   • Zapobieganie dodaniu polityki nie zawierającej nazwy.
  • Nowy widok dla profili Reguł aplikacji
  • Nowy widok dla profili APN
  • Nowy widok dla profili kopii zapasowej
  • Dodano walidację daty wygasnięcia licencji KNOX
   • Licencja KNOX nie będzie mogła zostać dodana do systemu jeżeli przekroczona została jej data wygaśnięcia. Dodatkowo w zakładce licencji KNOX wyświetlane są daty utworzenia, rozpoczęcia i zakończenia licencjonowania.
  • Zmieniono sposób wykonywania kopii zapasowej
   • Kopia zapasowa będzie wykonywana w formie inkrementalnej (przyrostowej), w celu lepszego zoptymalizowania funkcjonalności. (Dostępne od wersji: 1.11 Android / 1.2.0 IOS)
  • Usunięto funkcję lokalnej kopii zapasowej
   • Kopia zapasowa będzie dostępna tylko w formie zdalnej.
  • Usunięto kolumnę [Opis] z tabeli grupy
  • Ujednolicono style w zakładce EFOTA
  • Zmodyfikowano filtry wprowadzania danych
   • Zabezpieczono system przed wprowadzeniem niepoprawnych danych poprzez zastosowanie dodatkowych filtrów.
  • Dodano konfigurację Wi-Fi Enterprise
   • Dodano możliwość skonfigurowania zabezpieczeń Enterprise w ustawieniach profili Wifi.
  • Zwiększenie czasu przechowywanie historii lokalizacji w profilu lokalizacji
   • Ustawienie czasu przechowywania historii lokalizacji urządzenia może teraz przyjmować wartości 60 i 90 dni.
  • Naprawiono problem z polityką odcisku palca dla urządzeń Apple
  v.1.9
  • Dodana personalizacja szaty graficznej poprzez zakładkę Motyw
   • Motywy pozwalają dowolnie modyfikować szatę graficzną konsoli Proget. Opcja pozwala między innymi na wstawienie własnego logo oraz modyfikację kolorów w całej konsoli. Pozwala to na dopasowanie systemu do potrzeb firmy
  • Opcja pozwala między innymi na wstawienie własnego logo oraz modyfikację kolorów w całej konsoli.
   • Pozwala to na dopasowanie systemu do potrzeb firmy
  • Zmieniono wygląd wykresów
   • W zakładce Pulpit wykresy systemów operacyjnych i ich wersji są teraz bardziej ujednolicone, dzięki temu można lepiej spersonalizować wygląd konsoli.
    Poprawiono wygląd ustawień wiadomości aktywacyjnej
  • Konfiguracja wiadomości aktywacyjnej jest teraz wyświetlana w bardziej przejrzysty sposób.
   • Dodano stronicowanie raportów
  • Dodano stronicowanie raportów
   • Dodano możliwość pobrania adresów URL do resetowania hasła
  • W zakładce Użytkownicy można teraz pobrać wszystkie wygenerowane adresy URL do resetowania hasła użytkowników. Dane zostaną zapisane na urządzeniu w postaci pliku csv.
   • Dodano politykę KNOX Container dotyczącą odcisku palca
  • Polityka umożliwia odblokowywanie urządzenia oraz kontenera za pomocą odcisku palca.
   • Poprawiono dodawanie użytkowników z pliku csv
  • Dodana weryfikacja dwuetapowa
   • W ustawieniach ról, można teraz dodatkowo skonfigurować wymaganie weryfikacji dwuetapowej przy logowaniu do konsoli Proget. Użytkownik będzie potrzebował do zalogowania się, oprócz nazwy użytkownika i hasła, kod wygenerowany za pomocą aplikacji `Google Authenticator` (aplikację można pobrać za darmo za pomocą google play). Authenticator będzie przypisany do urządzenia i użytkownika za pomocą kodu QR podczas pierwszego logowania z uwierzytelnianiem dwuetapowym.
  • Dodane wykonywanie raportu na żądanie
   • Dla skonfigurowanych ustawień raportów można wygenerować raport aktualnego stanu systemu. W tym celu należy wybrać z opcji ustawień raportów `Generuj raport`.
  • Dodane edytowanie ustawień konta w profilu ActiveSync
   • Wprowadzono możliwość zablokowania/odblokowania edycji ustawienia dla konta profilu pocztowego ActiveSync
  • Dodane kolejkowanie dodawania użytkowników
   • Obsługa dodawania dużej ilości użytkowników, którzy zostają dodawani przez plik CSV
  • Poprawiono filtrowanie i sortowanie tenantów
  • Dodanie audytu integralności i bezpieczeństwa serwera.
   • Firma Proget będzie mieć prawo do audytu integralności i bezpieczeństwa serwera. Audyt nie będzie naruszał, żadnych danych osobowych Użytkownika. W przypadku naruszenia integralności Oprogramowania, Proget zwróci się do Użytkownika z żądaniem wyjaśnienia i usunięcia wprowadzonych w sposób nieautoryzowany zmian.
  v.1.8
  • Poprawiono reguły aplikacji dla Android Enterprise
   • Została wprowadzona możliwość dodawania reguły aplikacji dla wszystkich typów Android Enterprise.