Start

W zakładce urządzenia znajdziemy tabelę z informacjami na temat wszystkich urządzeń, aktywowanych na aktualnie używanej konsoli Proget.

Sortowanie i filtrowanie urządzeń

Sortowanie

Możemy wykonać sortowanie urządzeń, po każdym interesującym nas atrybucie, za pomocą kliknięcia w ikonę strzałek znajdującą się obok nagłówków kolumn tabeli. Strzałka skierowana w górę oznacza sortowanie rosnące, natomiast skierowana w dół malejące.

Filtrowanie w oknach tekstowych

Wyniki możemy również filtrować, używając słów kluczowych. Frazę, po której chcemy przefiltrować wyniki, wpisujemy w wybranym oknie tekstowym w obszarze filtrów. Wyniki są filtrowane dynamicznie podczas wpisywania tekstu.

Filtrowanie zaawansowane

Możemy również korzystać z dodatkowych filtrów, które można znaleźć, naciskając na przycisk Zaawansowane filtrowanie, który znajduje się pod standardowymi filtrami. Po tej akcji panel filtrowania się rozwinie, dając dostęp do dodatkowych filtrów, z których możemy skorzystać.

Akcje na urządzeniach

Bezpośrednio nad listą urządzeń znajdziemy pasek z akcjami, który możemy wykorzystać do wykonania określonych operacji na urządzeniu, jak zablokowanie go, resetowanie hasła, wysyłanie wiadomości albo eksportowanie jego danych. W tooltipie Wybierz akcję znajdziemy listę z wszystkimi dostępnymi akcjami.

Aby wykonać akcję na urządzeniu, należy wybierać urządzenie, naciskając na jego checkboxa, który znajduje się w lewej części tabeli. Następnie wybieramy pożądaną akcję. Należy brać pod uwagę, że nie wszystkie akcje są dostępne dla wszystkich urządzeń.

W przypadku, gdy chcemy wykonać akcję na więcej niż jednym urządzeniu, należy zaznaczyć checkboxy wszystkich interesujących nas urządzeń. Po tym wystarczy naciskać na odpowiedni przycisk akcji. Należy brać pod uwagę, że jeśli akcja jest niedostępna dla przynajmniej jednego zaznaczonego urządzenia, to można jej wykonać.