Dodawanie polityk

Polityki w systemie Proget pozwalają w łatwy sposób ograniczać użytkownikom korzystanie z funkcjonalności, jakie znajdują się na urządzeniach mobilnych. Dzięki politykom możemy dla wybranej grupy urządzeń narzucić odpowiednią złożoność hasła, ograniczyć korzystanie z aparatu, czy zabronić korzystania z serwisów Google. Polityki zostały podzielone według typów aktywacji. W konsoli znajdują się domyślne polityki zgodne z kompatybilnościami aktywacji urządzeń.

Aby dodać politykę, którą dostosujemy do swoich indywidualnych wymagań, należy wejść na zakładkę Polityki a następnie kliknąć przycisk Dodaj politykę.

Pola wymagane to : Nazwa oraz Kompatybilność. Kompatybilność należy wybrać zgodnie z tym, jaki typ aktywacji będzie posiadać urządzenie, które będziemy chcieli używać.

Po kliknięciu przycisku Zapisz zostaniemy przeniesieni do szczegółów polityki.

Podstawowa polityka

W zależności od kompatybilności będziemy mieli możliwość konfiguracji polityk w takich zakresach jak : Hasło, Bezpieczeństwo, Funkcjonalność, Aplikacje. Poniżej znajdziemy ogólny opis wszystkich tych zakresów. Elementy polityk mogą się różnić w zależności od wybranej aktywacji.

Na karcie Szczegóły polityki znajdują się zakładki Hasło, Funkcjonalność, Aplikacje oraz Bezpieczeństwo.

Zakładka Hasło

Pozwala użytkownikowi określić wymagania dotyczące haseł na urządzeniu. Oprócz złożoności hasła (Brak, Wzór, Hasło numeryczne, Hasło złożone), możemy ustawić:

 • Password length,After clicking the Zapisz zostaniemy przeniesieni do szczegółów polityki.
 • Ilość prób odblokowania,
 • Ilość zapamiętanych haseł,
 • Ważność hasła,
 • Czy pokazywać hasło.

Aktywacja Android Enterprise Profile Owner posiada dodatkową zakładkę Hasło dla kontenera.

Zakładka Funkcjonalność


Pozwala ograniczyć użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności urządzenia takich jak:

 • Aparat,
 • Bluetooth,
 • Wi-Fi,
 • Lokalizacja,
 • Ustawienia urządzenia.

Zakładka Aplikacje


W tej zakładce możemy m.in. ograniczyć użytkownikowi możliwość korzystania ze sklepu oraz dezinstalacji aplikacji.

Zakładka Bezpieczeństwo


Pozwala ograniczyć użytkownikowi urządzenia możliwość korzystania z różnych funkcji urządzenia, takich jak:

 • Pozwalaj użytkownikowi na dezaktywowanie agenta MDM,
 • Zezwalaj na czyszczenie danych aplikacji,
 • Pozwalaj używać dwóch kart SIM jednocześnie,
 • Działanie po przekroczeniu czasu nieaktywności,
 • Wymuś cykliczne połączenie urządzenia z serwerem,
 • Wymagaj szyfrowania urządzenia.

Więcej

Aby dowiedzieć się więcej o politykach na dany typ aktywacji należy skorzystać z poniższych linków.
Polityki Android
Polityki iOS
Polityki Windows