Start

W konsoli Proget posiadamy możliwość zarządzania użytkownikami.
Użytkowników możemy dodać jako domenowych lub lokalnych. W tym celu należy przejść na kartę Użytkownicy kliknąć przycisk Dodaj użytkownika i wybrać jedną z przedstawionych możliwości

  • W celu dodania pojedynczego użytkownika domenowego, należy wybrać opcję dodaj użytkownika z Twojej organizacji,
  • W celu dodania pojedynczego użytkownika lokalnego, należy wybrać opcję dodaj użytkownika lokalnego,
  • W celu dodania wielu użytkowników za jednym razem, należy wybrać opcję dodaj użytkowników z pliku CSV.

Dodawanie użytkowników domenowych

Najpierw należy kliknąć w przycisk Dodaj użytkownika z Twojej organizacji.

W polu Wyszukaj użytkownika w usłudze katalogowej wpisujemy dane użytkownika, którego chcemy dodać do systemu po czym naciskamy przycisk Szukaj. Jeśli użytkownik znajduje się w katalogu domenowym powinien pojawić się w wynikach wyszukiwania:

Zaznaczamy użytkownika, a następnie klikamy przycisk Dalej. W kolejnym etapie, należy przypisać użytkownika do grupy. Domyślnie będziemy posiadali dwie grupy: admins i users, ale skonfigurowane wcześniej przez nas grupy również będą wyświetlone w liście.

Wybieramy odpowiednią grupę i następnie dodajemy ją poprzez dwukrotne kliknięcie LPM w grupę lub wybieranie pożądanej grupy i pojedyncze kliknięcie w przycisk strzałki w prawo. Po prawej stronie wyświetli się grupa, którą dodaliśmy. Istnieje możliwość zaznaczenia wielu grup, wystarczy przytrzymać CTRL i LPM zaznaczyć interesujące nas grupy.

Klikamy przycisk Dalej . W ostatnim kroku zostanie wyświetlone podsumowanie z informacjami użytkownika, którego chcemy dodać. Jeśli nie chcemy zmieniać danych, klikamy przycisk Zapisz.

Po zapisaniu powinniśmy dostać informację, że użytkownik został poprawnie dodany, a na karcie Użytkownicy będzie wyświetlony nowy użytkownik.

Dodawanie użytkowników lokalnych

Jeśli nie posiadamy konta domenowego, możemy utworzyć użytkownika lokalnego. Do tego należy przejść na zakładką Użytkownicy, a następnie kliknąć Dodaj użytkownika lokalnego.

W polu wprowadź dane użytkownika należy uzupełnić: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Nazwę użytkownika. Możemy również opcjonalnie dodać numer telefonu.

Po uzupełnieniu danych klikamy przycisk Dalej.

W drugim kroku przypisujemy użytkownikowi grupę. Z pola wyboru wyświetlonego po lewej stronie możemy wybrać grupę, która znajduje się domyślnie w systemie lub została wcześniej stworzona. Wybieramy odpowiednią grupę. Następnie klikamy przycisk Dalej.

W ostatnim kroku dostaniemy podsumowanie, w którym będą znajdować się informację o tym jakiego użytkownika dodajemy oraz jakie grupy wybraliśmy dla użytkownika. Jeśli nie chcemy zmieniać danych, klikamy przycisk Zapisz.

Jeśli użytkownik zostanie poprawnie zapisany dostaniemy informację: Użytkownik administrator lokalny został dodany dodatkowo wygenerowany zostanie adres do ustawienia hasła dla użytkownika.

Ustawienie hasła możemy wykonać poprzez przejście na adres zawarty w linku oraz wprowadzeniu nowego hasła użytkownika i zatwierdzeniu akcji przyciskiem Zapisz.

Po zapisaniu będziemy mogli zalogować się danymi nowo utworzonego użytkownika.

Dodawanie użytkowników z pliku CSV

W celu dodania wielu użytkowników jednocześnie, przejdź na zakładkę Użytkownicy, a następnie kliknij przycisk Dodaj użytkownika, wybierając Dodaj użytkowników z pliku CSV.

W wyświetlonym oknie musimy wybrać czy użytkownicy, których chcemy dodać z pliku są użytkownikami lokalnymi czy też domenowymi.

Przykładowe pliki z danymi o użytkownikach:

Jeśli pobraliśmy użytkownika lokalnego z nagłówkami, powinniśmy zaznaczyć lokalni oraz tak.

Następnie w polu Dodaj plik .csv z użytkownikami, klikamy + Wybierz plik przesyłając pobrany plik.

Przechodzimy do kolejnego kroku kliknięciem Dalej. Przykładowy wynik importowania będzie wyglądał następująco:

Należy ustawić niezbędne nagłówki, którymi są: Imię, Nazwisko, Nazwa Użytkownika oraz Adres e-mail. Następnie należy kliknąć Dalej.

Dla użytkowników przypisujemy odpowiednią grupę, klikając na nią dwukrotnie LPM lub jednokrotnie na przycisk strzałki. Po dokonaniu wyboru przechodzimy do ostatniego kroku klikając przycisk Dalej.

W ostatnim kroku dostaniemy podsumowanie w którym znajdą się informację o ilości użytkowników, którzy zostaną dodani wraz z grupami, które przypisaliśmy. Jeśli nie chcemy zmieniać danych, klikamy przycisk Zapisz.

Po zapisaniu wyświetli się informacja, o poprawnym dodaniu użytkownika. W przypadku większej ilości użytkowników pojawi się informacja o liczbie użytkowników, którzy zostali zakolejkowani do dodania.