Łączność

Profil łączności pozwala na konfigurację pozwoleń komunikacji wychodzącej i przychodzącej urządzenia (połączenia, SMS, MMS) oraz wykorzystania danych mobilnych.

Aby utworzyć nowy profil należy przejść na zakładkę Profile i z listy konfiguracji wybrać Łączność a następnie kliknąć Stwórz.

Następnie należy wypełnić obowiązkowe pole nazwy. Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie białej listy kodów MCC i MNC, z którymi urządzenie może się połączyć. Lista z aktualnymi kodami MCC i MNC znajduje się tutaj

Wybieramy białą liste krajów oraz profil Kontakty, na które mają być dozwolone połączenia. Zaznaczamy wybrane opcje konfiguracji połączeń i klikamy przycisk Zapisz, aby zakończyć tworzenie profilu.