Start

Aby korzystać w pełni z funkcjonalności naszego systemu, należy skonfigurować podstawowe profile, niezbędne do zapoznania się z tym w jaki sposób możemy dodawać konta pocztowe, lokalizować urządzenie, zarządzać aplikacjami poprzez białą i czarną listę, dostarczać do urządzenia niezbędne dokumenty firmowe takie jak: kontakty czy pliki. Warto również zabezpieczyć się na wypadek utraty danych wykonując kopię zapasową.

Profil ActiveSync

Profil pocztowy pozwala na automatyczne skonfigurowanie poczty na urządzeniu jak również ustanowienie połączenia z serwerem Microsoft Exchange w celu synchronizacji danych takich jak email, kalendarz czy kontakty.

Do urządzenia możemy przypisać profil pocztowy poprzez konfigurację Profilu ActiveSync lub poprzez Konfigurację aplikacji.

Konfiguracja profilu

Aby dodać nowy profil pocztowy, należy przejść do zakładki Profile, z listy konfiguracji wybrać Profil ActiveSync i następnie kliknąć przycisk Stwórz.

W wyświetlonym formularzu uzupełniamy wymagane pola i klikamy Zapisz.

Konfiguracja aplikacji

Przechodzimy do zakładki Aplikacje, w której wyszukujemy aplikacje pocztową np. Gmail. Następnie w akcjach wybieramy Konfiguracje.

Dodajemy nową konfigurację poprzez przycisk Dodaj.

Wypisujemy nazwę i potwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Wypełniamy poprawnie konfiguracje oraz wybieramy grupę do której ma być przypisana. Potwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Lokalizacja

Lokalizacja określa sposób ustalania położenia urządzenia i jego wyświetlania na mapie.
W zakładce Profile wybieramy z listy konfiguracji Profil Lokalizacja i następnie klikamy Stwórz.

Wypełniamy formularz konfiguracyjny, dostosowując profil do potrzeb firmy. Potwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Reguły aplikacji

Profil Reguły aplikacji umożliwia zarządzanie uprawnieniami dotyczącymi instalacji aplikacji na urządzeniach użytkownika. W zakładce Profile wybieramy z listy konfiguracji Reguły aplikacji i następnie klikamy Stwórz.

Aby uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z wybranej aplikacji należy w konfiguracji reguł wybrać zakładkę zgodną z naszą aktywacją i kliknąć przycisk Dodaj znajdujący się pod czarną listą. Następnie klikamy Dodaj aplikację z systemu.

Wyszukujemy naszą aplikacje, zaznaczamy checkbox'em i dodajemy.

Aplikacja pojawia się na czarnej liście. Na końcu zapisujemy naszą regułę.

Od tego momentu na urządzeniach z przypisanym, obecnie tworzonym profilem, nie będzie można korzystać z aplikacji znajdujących się na czarnej liście.

Zarządzanie plikami firmowymi

Zarządzenie plikami firmowymi pozwala na dostarczenie do urządzenia kontaktów służbowych oraz niezbędnych dokumentów firmowych.

Dokumenty firmowe

Dokumenty firmowe umożliwiają zamieszczenie dokumentów, które mają zostać udostępnione do pobrania na urządzeniach użytkownika, na serwerze. W zakładce Profile wybieramy z listy Dokumenty firmowe. Pojawia się lista dodanych profili. Aby utworzyć nowy profil klikamy Stwórz.

W zakładce Profile wybieramy z listy Dokumenty firmowe. Pojawia się lista dodanych profili. Aby utworzyć nowy profil klikamy Stwórz.

Następnie wypełniamy pola oraz zaznaczamy wybrane opcje.

Aby dodać nowy folder klikamy na ikonę znajdującą sie po prawej stronie Zapisz.

Wpisujemy nazwę folderu i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Po lewej stronie widzimy drzewo folderów z zaznaczonym aktualnym folderem, którego zawartość widoczna jest z prawej strony.

W tym oknie możemy dodać pliki za pomocą przycisku Wybierz plik. Wybór zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Tutaj możesz pobrać przykładowy plik.

Dodany plik pojawia się w wybranym folderze.

Klikając w plik pojawiają się dodatkowe ikony opcji, za pomocą których możemy edytować nazwę, usunąć lub pobrać wybrany plik.

Jeśli chcemy dodać pliki lub przejrzeć zawartość innego folderu, możemy go zmienić wybierając inny element znajdujący się w drzewie folderów.

Tworzenie nowego profilu zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Kontakty służbowe

Kontakty służbowe umożliwiają wgranie pliku z kontaktami, które zostaną dodane na urządzeniach użytkownika.

Aby dodać nową listę kontaktów służbowych do konsoli należy przejść w zakładkę Profile, następnie z profili konfiguracyjnych wybieramy Kontakty służbowe, po kliknięciu pojawi się przycisk Stwórz, w który również należy kliknąć.

Otrzymamy możliwość wpisania nazwy oraz miejsca instalacji (domyślne ustawienie z którego proponujemy skorzystać to dodaj do urządzenia i kontenera).

Następnie wgrywamy przykładowy kontakt służbowy VCF poprzez podanie bezpośredniego źródła do pliku klikając Wybierz plik.

Po wgraniu pliku powinniśmy otrzymać efekt zbliżony do prezentowanego poniżej. Teraz wystarczy tylko kliknąć przycisk Zapisz, aby zatwierdzić profil z wcześniej wypełnionymi danymi.

Na liście Kontakty służbowe zostanie dodany utworzony profil.

Apple Business Manager

Apple Business Manager służy do usprawnienia procesu wydawania urządzeń Apple użytkownikom końcowym. Żeby dodać nowy profil należy przejść do zakładki profile i z listy konfiguracji wybrać profil Apple Apple Business Manager, a następnie kliknąć Stwórz.

Wypełnić pola i ustawienia dostosowując profil do potrzeb firmy, kliknąć Zapisz.

Prawidłowo dodany profil pojawi się na liście profili Apple Business Manager.

Kopia zapasowa

Kopia zapasowa zabezpiecza przed utratą wiadomości SMS i MMS oraz dziennika połączeń z urządzenia. Podczas konfiguracji profilu można określić elementy, miejsce zapisu oraz częstotliwość wykonywania kopii zapasowej.

Aby dodać nowy profil należy przejść do zakładki profile i z listy konfiguracji wybrać Kopia zapasowaStwórz.

Wypełnić formularz dostosowując profil do potrzeb firmy i kliknąć Zapisz.

Poprawnie dodany profil pokaże się na liście profili Kopii zapasowej.