Profil Geofencing

Profil Geofencing pozwala administratorowi monitorować oraz ustalać strefy, w obrębie których użytkownik może przebywać. Administrator urządzenia może wcześniej zdefiniować działania na urządzeniu, które zostaną wykonane w momencie gdy użytkownik będzie przebywał w strefie bądź będzie znajdował się poza nią. W momencie przekroczenia ustalonej strefy przez użytkownika, wykonywane są wcześniej zdefiniowane działania na urządzeniu.

 W zakładce Profile z listy menu bocznego wybieramy profil Geofencing a następnie klikamy przycisk Stwórz.

Po kliknięciu przycisku Stwórz, przechodzimy do okna Dodaj profil Geofencing. W tym oknie należy podać nazwę, opcjonalnie można dodać profilu oraz należy określić jakie działania na urządzeniu powinny się wykonać gdy użytkownik znajdzie się poza wyznaczona strefą.

Aby ustalić strefy należy kliknąć w przycisk Dodaj nową strefę przenosimy się do okna Dodaj nową strefę Geofencing w którym należy skonfigurować nowo dodany punkt poprzez wpisanie nazwy oraz określenie jego współrzędnych.

Miejsce w którym chcemy ustalić strefę można wyszukać za pomocą wpisania nazwy wybranego miasta w polu Wyszukaj znajdującym się w górnej części mapy, natomiast jeśli wiemy w jakim obszarze znajduje się miejsce w którym chcemy ustalić strefę, wystarczy kliknąć w to miejsce na mapie. Współrzędne strefy można określić za pomocą kliknięcia kursorem na mapie i oddaleniem go od wyznaczonego punktu, w ten sposób wyznaczamy promień strefy, który zatwierdzamy ponownym kliknięciem.

Po wyznaczeniu obszaru w którym ma znajdować się strefa możemy określić działania na urządzeniu, które wykonają się w momencie gdy użytkownik wejdzie do wyznaczonej strefy.

Do prawidłowego działania profilu, konieczna jest instalacja aplikacji Geofencing na urządzeniu.

Poprawnie wypełniony profil pojawia się na liście profili Geofencing .