Profil IMAP/POP

Profil POP/IMAP określa sposób łączenia się z serwerami pocztowymi poprzez protokół POP lub IMAP w celu synchronizacji danych poczty e-mail.

Aby utworzyć nowy profil należy przejść na zakładkę Profile z tabeli konfiguracji wybrać Profil IMAP/POP i kliknąć przycisk Dodaj profil.

Aby profil działał trzeba poprawnie wypełnić pola formularza:

 • Nazwa - nazwa profilu
 • Opis - dodatkowy opis profilu
 • Email - email dla którego skonfigurowana jest usługa (zmienna {UserEmail} wprowadzi automatycznie email użytkownika do którego przypisany jest profil)
 • Nazwa konta - nazwa konta w aplikacji na urządzeniu mobilnym (zmienna {UserDisplayName} wprowadzi automatycznie nazwę złożoną z imienia i nazwiska użytkownika do którego przypisany jest profil)
 • Nadawca wiadomości - nazwa jaka będzie wyświetlana w polu Nadawca w wysyłanych wiadomościach email (również można użyć zmiennej {UserDisplayName})
 • Typ konta - określamy czy konto jest typu IMAP czy POP
 • Ustaw jako domyślne - zaznaczenie pola spowoduje przypisanie konta z profilu jako domyślne konto mail na urządzeniu
 • Włącz powiadomienia - zaznaczenie pola zezwala na wyświetlanie powiadomień dotyczących poczty z profilu, na urządzeniu
 • Stopka wiadomości - umożliwia konfigurację tekstu dodawanego do stopki wiadomości każdej wiadomości email
 • Dane serwera przychodzącego i wychodzącego:
  • Adres - adres serwera dla poczty przychodzącej (imap/pop) / wychodzącej (np.SMTP)
  • Nazwa użytkownika - nazwa dostępowa do serwera poczty przychodzącej / wychodzącej
  • Hasło - nazwa dostępowa do serwera poczty przychodzącej / wychodzącej
  • Tryb zabezpieczeń - umożliwia wybranie protokołu (lub jego brak), za pomocą którego połączenie z serwerem jest szyfrowane
  • Port - numer portu, na którym realizowana jest usługa poczty przychodzącej / wychodzącej

Przy tworzeniu profilu pomocnymi mogą okazać się zmienne globalne, których listę można wyświetlić z opcji użytkownika

W wyświetlonym formularzu uzupełniamy wymagane pola i klikamy Zapisz.

Poprawnie zapisany profil pojawi się na liście konfiguracji po lewej stronie. Aby edytować, kopiować lub usunąć profil należy wybrać go z listy, a następnie kliknąć Edytuj lub Usuń.