Aplikacje dla iOS

Podstawowe informacje dotyczące dodawania aplikacji do systemu Proget MDM zostały przedstawione w pierwszych krokach. Poniżej przedstawiamy informacje szczegółowe dotyczące aplikacji dla urządzeń z systemem iOS.

Dodawanie aplikacji do systemu

Dodawanie aplikacji do systemu odbywa się w zakładce Aplikacje, będąc na tej karcie klikamy przycisk Dodaj aplikację.

Po kliknięciu wyświetlone zostanie okno w którym możemy dokonać wyboru tego, w jaki sposób chcemy dodać aplikację.
Do wyboru mamy - dodaj aplikację:

  • Jako plik
  • iTunes

Dodawanie aplikacji jako plik

Do dodania aplikacji jako plik, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego pliku .apk, który będziemy chcieli wgrać jako aplikację do systemu. Jeżeli posiadamy taki plik, klikamy przycisk Wybierz plik i wybieramy plik na naszym dysku twardym.

Uzupełniamy pola Nazwa oraz Opis i klikamy przycisk Zapisz. Jeżeli aplikacja zostanie poprawnie dodana, będzie można ją wyszukać w tabeli.

Dodawanie aplikacji z iTunes

Aby dodać aplikację z iTunes należy zaznaczyć opcję iTunes znajdującą się na górze okna Kreator dodawania aplikacji. Następnie w oknie wyszukiwania wpisujemy nazwę (lub jej część) interesującej nas aplikacji oraz zatwierdzamy wybór za pomocą przycisku Szukaj.

Po wyszukaniu interesującej nas aplikacji klikamy w przycisk Dodaj do systemu (możemy także zapoznać się ze szczegółami aplikacji klikając w Przejdź do sklepu).

Jeżeli aplikacja zostanie poprawnie dodana, będzie można ją wyszukać w tabeli.

Dodawanie aplikacji do grupy lub urządzenia

Po dodaniu aplikacji do systemu, możemy je przydzielić użytkownikom. Możemy to zrobić poprzez dodanie aplikacji do grupy - wówczas na wszystkich urządzeniach, zarejestrowanych dla użytkowników tej grupy będą one możliwe do zainstalowania (lub wymagane). Drugą możliwością jest dodanie aplikacji bezpośrednio na urządzenie użytkownika - wówczas będzie ona dostępna tylko na nim.

Aplikacje dodaje się w analogiczny sposób, zarówno dla grupy jak i dla urządzenia. W przypadku iOS dodajemy aplikacje wyłącznie na urządzenie.

Aby udostępnić aplikację dla wielu użytkowników jednocześnie należy przejść na kartę Grupy, następnie kliknąć przycisk Edytuj aplikacje.

Natomiast żeby udostępnić aplikację dla konkretnego urządzenia, należy przejść do Mojej karcie i w widoku wybranego urządzenia wybrać kolejno zakładkę Aplikacje oraz Edytuj.

Zablokowano wyświetlanie profilu Edytuj aplikacje w tym momencie wybieramy Dodaj.

W wyświetlonej tabeli wyszukujemy interesujące nas aplikacje - zaznaczamy je, naciskając checkbox znajdujący się w pierwszej kolumnie.

Cały proces możemy powtórzyć, aż do uzyskania wymaganej konfiguracji.

Po wybraniu aplikacji klikamy przycisk Zapisz.

Zostaniemy z powrotem przeniesieni do okna Edytuj aplikacje. Nasza nowo dodana aplikacja znajduje się w liście przypisanych do urządzenia aplikacji. Dodatkowo możemy tutaj określić, czy aplikacja ma być wymagana czy nie.

Zatwierdzamy nasz wybór, klikając w przycisk Zapisz. Nowa aplikacja zostanie w tym momencie wysłana na urządzenie.

Wszystkie dodane aplikacje są wyświetlane w Proget Store, skąd można je zainstalować.

Reguły aplikacji

Podstawowe zarządzanie regułami aplikacji zostało przedstawione w pierwszych krokach. Jeśli zawarte tam informacje nie są Ci znane, zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Za pomocą reguł możemy zabraniać lub zezwalać użytkownikom na korzystanie z konkretnych aplikacji, poprzez umieszczanie ich na czarną bądź białą listę. Reguły aplikacji działają na iOS jedynie w trybie nadzorowanym. Reguły obsługują na raz tylko czarną lub białą liste.

Aby dodać regułę powinniśmy przejść na kartę Profile, tam z listy konfiguracji wybrać Reguły aplikacji. Jeżeli mamy już utworzony profil możemy go wybrać i kliknąć przycisk Edytuj jeżeli nie, powinniśmy wybrać opcję Dodaj profil.

Wybieramy aktywację iOS (tryb nadzorowany).

Czarna lista

Aby zablokować aplikacje dla urządzeń z przypisanym profilem reguł, w oknie czarnej listy klikamy przycisk Dodaj.

Następnie mamy możliwość wpisania identyfikatora pakietu (np. com.microsoft.Office.Word), jeżeli wybierzemy opcję Dodaj aplikację ręcznie.

Jeśli nie znamy identyfikatora, możemy wyszukać aplikację w systemie klikając w przycisk Dodaj.

Po dodaniu wszystkich aplikacji, które chcemy zablokować, na czarną listę klikamy przycisk Zapisz w oknie konfiguracji profilu aby go zapisać.

Od tego momentu na urządzeniach, dla których zastosowany jest obecny profil reguł, nie będzie możliwe używanie aplikacji z czarnej listy (jeżeli nie są zainstalowanie, to zablokowana będzie możliwość ich instalacji).

Biała lista

Jeżeli chcemy aby aplikacje były zawsze dostępne dla użytkownika, powinniśmy w analogiczny do czarnej listy sposób, dodać aplikację do białej listy.

Po dodaniu aplikacji do białej listy klikamy przycisk Zapisz.

Grupa pakietów

Konsola Proget umożliwia blokowanie grupy pakietów poprzez zastosowanie symbolu asteryksu *. Na przykład, jeżeli chcemy zablokować wszystkie aplikacje microsoft na urządzeniu, powinniśmy na czarnej liście, w polu identyfikatora pakietu wpisać com.microsoft.* asterisk symbol. For example, if you want to block all Microsoft applications on the device, enter com.microsoft. on the blacklist in the field of the package ID.

Akcje aplikacji

Dla każdej aplikacji znajdującej się w tabeli na karcie Aplikacje możemy wykonywać różnego rodzaju akcje. Ich ilość uzależniona jest między innymi od sposobu zainstalowania aplikacji.
Aby wykonać akcję na aplikacji należy kliknąć na przycisk menu znajdujący się w kolumnie Akcje oraz wybrać konkretną opcję z rozwiniętej listy.

Akcje dla aplikacji:

  • Usuń aplikacje - jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana na żadnym urządzeniu oraz nie jest przypisana do żadnej grupy, zostaje usunięta z systemu.
  • Przejdź do szczegółów w sklepie - przenosi użytkownika do widoku aplikacji na stronie sklepu odpowiedniego dla danej platformy.
  • Urządzenia - zostaje wyświetlona tabela z urządzeniami oraz nazwami użytkowników, którzy mają zainstalowaną aplikacje dla której wywołano akcję.
  • Dodaj do reguły - po wybraniu typu aktywacji oraz przestrzeni zastosowania (biała / czarna lista), aplikacja zostaje dodana do reguły.
  • Konfiguracja - możemy dodać konfigurację aplikacji i przydzielić ją dla danej grupy użytkowników.
  • Oznacz jako aplikacja ze sklepu - jeżeli aplikacja w momencie aktywacji była zainstalowana na urządzeniu, w tabeli aplikacji jej źródłem będzie Urządzenie. Zaawansowanych konfiguracji można dokonywać tylko na aplikacjach z oficjalnego sklepu, dlatego (po uprzednim upewnieniu się, że aplikacja znajduje się w sklepie) przy pomocy tej opcji możemy oznaczyć ją jako aplikację pobraną ze sklepu.
  • Zaktualizuj aplikację - dla aplikacji dodanych jako plik, mamy możliwość dodania nowszej wersji aplikacji poprzez wgranie jej do konsoli.

Konfiguracja aplikacji

W systemie Proget mamy możliwość dostosowania konfiguracji aplikacji do własnych potrzeb, dla określonych grup użytkowników, z poziomu konsoli.
Aby ustawić konfigurację aplikacji, w tym przykładzie mailowej, przechodzimy do zakładki Aplikacje w której wyszukujemy aplikacje pocztową dla platformy IOS np. Gmail. Następnie w akcjach wybieramy Konfiguracje.

Wklejamy odpowiednią konfigurację w postaci pliku XML i potwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Następnie musimy dodać aplikację do grupy, w której zastosowana jest konfiguracja.