iOS

Hasło

  Wymagane hasło : numeryczne
  Polityka określa wymagania dotyczące hasła na urządzeniu. Po zastosowaniu, użytkownik musi ustawić hasło urządzenia.
 • Długość hasła
 • Ilość prób odblokowania
 • Ilość zapamiętanych haseł
 • Ważność hasło
 • Okres karencji na blokadę urządzenia
 • Pozwalaj odblokowywać urządzenie za pomocą odcisku palca
 • Wymagane hasło : złożone
  Polityka określa wymagania dotyczące hasła na urządzeniu. Po zastosowaniu, użytkownik musi ustawić hasło urządzenia.
 • Długość hasła
 • Wymagana ilość znaków specjalnych
 • Ilość prób odblokowania
 • Ilość zapamiętanych haseł
 • Ważność hasło
 • Okres karencji na blokadę urządzenia
 • Pozwalaj odblokowywać urządzenie za pomocą odcisku palca
 • Pozwalaj na zmianę hasła (tryb nadzorowany)
 • Pozwalaj modyfikować odciski palców (tryb nadzorowany)
 • Maksymalny czas nieaktywności
 • Polityka określa długość czasu nieaktywności użytkownika, po którym wygasza ekran i blokuje urządzenie aktualnym hasłem.

Funkcjonalność

  Wymuś cykliczne połączenie urządzenia z serwerem
 • Polityka określa czy urządzenie ma łączyć się do serwera MDM co określony interwał czasowy. Włączenie polityki wymusza kontakt urządzenia z serwerem. Data ostatniego połączenia zostanie każdorazowo zapisana na serwerze.
 • Pozwalaj używać aparatu
 • Polityka określa, czy można korzystać z aparatu
 • Pozwalaj na korzystanie z FaceTime
 • Polityka określa czy urządzenie może wykonywać połączenia wideo i audio w trybie FaceTime.
 • Pozwalaj wykonywać zrzuty ekranu oraz nagrywać ekran
 • Polityka określa czy użytkownik może wykonywać zrzuty ekranu oraz nagrywać ekran
 • Pozwalaj korzystać z AirDrop (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może korzystać z funkcji udostępniania AirDrop. Jeżeli polityka jest wyłączona, użytkownik nie może korzystać z funkcji AirDrop w żadnej z aplikacji oraz opcja AirDrop zostaje usunięta z Centrum Sterowania. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 7.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj korzystać z wiadomości iMessage (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może używać wiadomości iMessage.
 • Pozwalaj używać serwisu Muzyka Apple (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik ma dostęp do serwisu Muzyka Apple. Jeżeli polityka jest wyłączona, aplikacja Muzyka powraca do klasycznego trybu. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 9.3.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj korzystać z radia (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może korzystać z serwisu iTunes radio. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 9.3.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj wykonywać połączenie głosowe, kiedy urządzenie jest zablokowane
 • Polityka określa czy użytkownik może wykonywać połączenie głosowe, kiedy urządzenie jest zablokowane.
 • Pozwalaj korzystać z asystenta Siri
  Polityka określa, czy można korzystać z osobistego asystenta i nawigatora wiedzy.
 • Pozwalaj korzystać z asystenta Siri kiedy ekran urządzenia jest zablokowany
 • Włącz filtr przekleństw w Siri (tryb nadzorowany)
 • Pokazuj treści wyszukiwania użytkownika w Siri (tryb nadzorowany)
 • Pozwalaj korzystać ze sklepu iBooks (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy sklep iBooks jest dostępny na urządzeniu. Jeżeli polityka nie jest włączona, użytkownik nie posiada dostępu do sklepu iBooks
 • Pozwalaj usuwać aplikacje (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może usuwać aplikacje z urządzenia. Zastosowanie tej zasady do nienadzorowanego urządzenia może mieć nieoczekiwane rezultaty.
 • Pozwalaj na zakupy w aplikacjach
 • Polityka określa, czy można wykonywać zakupy w aplikacjach.
 • Wymagaj hasła iTunes przy zakupach
 • Polityka określa, czy jest wymagane hasło do iTunes przy zakupach w aplikacjach.
 • Pozwalaj na wykonywanie kopii zapasowej iCloud
 • Polityka określa czy użytkownik ma możliwość wykonywania kopii zapasowej w iCloud.
 • Pozwalaj na synchronizację dokumentów z iCloud
 • Polityka określa czy użytkownik ma możliwość synchronizacji dokumentów z iCloud. Zastosowanie tej zasady do nienadzorowanego urządzenia może mieć nieoczekiwane rezultaty.
 • Pozwalaj używać pęku kluczy iCloud
 • Polityka określa czy użytkownik może używać pęku kluczu na urządzeniu. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 7.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj zarządzanym aplikacjom na przechowywanie danych aplikacji w iCloud
 • Polityka określa czy zarządzane aplikacje mogą przechowywać wewnętrzne dane aplikacji w iCloud. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 8.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj na kopię zapasową książek służbowych
 • Polityka określa czy kopia zapasowa urządzenia może zawierać książki służbowe. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 8.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj synchronizować notatki i podkreślenia z książek służbowych
 • Polityka określa czy urządzenie może synchronizować notatki i najważniejsze z książek służbowych. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 8.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj na udostępnianie zdjęć z iCloud
 • Polityka określa czy użytkownik może włączyć udostępnianie zdjęć z iCloud. Jeżeli polityka jest wyłączona, użytkownik nie może udostępnić strumienia zdjęć dla innych ludzi. Jeżeli polityka zostanie wyłączona, zdjęcia i wideo mogą zostać utracone.
 • Pozwalaj korzystać z biblioteki zdjęć iCloud (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może zapisywać zdjęcia w bibliotece zdjęć iCloud. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 9.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj na korzystanie ze strumienia zdjęć
 • Polityka określa czy użytkownik może włączyć strumień zdjęć. Jeżeli polityka jest wyłączona, zdjęcia w strumieniu zdjęć będą usunięte z urządzenia, a zdjęcia z rolki aparatu nie będą dłużej dodawane do strumienia zdjęć.
 • Pozwalaj synchronizować dane w roamingu
 • Polityka określa, czy urządzenie może automatycznie synchronizować dane w roamingu.
 • Wymuszaj szyfrowanie kopii zapasowej urządzenia
 • Polityka określa czy zostaną wymuszone zaszyfrowane kopie zapasowe.
 • Wymuś ograniczone śledzenie reklam
 • Polityka określa czy aplikacje na urządzeniu mogą używać identyfikatorów reklamy, aby zapewnić ukierunkowane reklamy w aplikacjach. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 7.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj na spersonalizowane reklamy Apple
 • Jeśli odznaczone, ogranicza spersonalizowane reklamy Apple. Dostępne w iOS 14.0 i nowszych.
 • Pozwalaj używać opcji Wymaż zawartość i ustawienia (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może używać opcji Wymaż zawartość i ustawienia w celu przywrócenia urządzenia do ustawień fabrycznych
 • Pozwalaj użytkownikowi akceptować niezaufane certyfikaty TLS
 • Polityka określa czy można akceptować niezaufane certyfikaty TLS.
 • Zezwalaj na automatyczne aktualizacje ustawień zaufania certyfikatów
 • Polityka określa czy urządzenie umożliwia aktualizację zaufanych certyfikatów za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 7.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj na instalowanie dodatkowych profili konfiguracji (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może instalować dodatkowe profile konfiguracyjne na urządzeniu
 • Pozwalaj modyfikować ustawienia kont (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może zmieniać ustawienia kont dodanych do urządzenia. Jeżeli polityka jest wyłączona, użytkownik nie może dodawać nowych kont oraz modyfikować ustawień obecnie używanych kont. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 7.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj zmieniać ustawienia Bluetooth (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może zmieniać ustawienia Bluetooth na urządzeniu. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 10.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj zmieniać ustawienia danych komórkowych w aplikacjach (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może zmieniać ustawienia użycia danych komórkowych dla aplikacji zainstalowanych na urządzeniu. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 7.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj zmieniać nazwę urządzenia (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może zmienić nazwę urządzenia. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 9.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj modyfikować ustawienia "Znajdź moich znajomych" (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może zmieniać ustawienia "Znajdź moich znajomych". Polityka działa jeżeli na urządzeniu zainstalowana jest aplikacja Moi znajomi. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 7.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj zmieniać ustawienia powiadomień (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może zmieniać ustawienia dotyczące powiadomień na urządzeniu. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 9.3.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj na konfigurowanie restrykcji (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może skonfigurować własne restrykcje na urządzeniu, aby zapobiec dostępowi do aplikacji lub funkcjonalności urządzenia. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 8.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj na zmianę tapety (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może zmienić tapetę ekranu urządzenia. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 9.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj na dołączenie tylko do sieci Wi-Fi określonych w Profilu Wi-Fi (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy urządzenie może podłączyć się tylko do sieci bezprzewodowej Wi-Fi zainstalowanej przez profil zarządzający.
 • Pozwalaj parować urządzenie z komputerem, który nie jest Konfiguratorem Apple (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy urządzenie może być sparowane z komputerem, który nie jest konfiguratorem Apple. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 7.0.0 lub nowszy.
 • Włącz Activation Lock dla urządzeń z Apple Business Manager (tryb nadzorowany)
 • Polityka wymusza włączenie Activation Lock dla urządzeń w trybie nadzorowanym z Apple Business Manager
 • Pozwalaj na Activation Lock (tryb nadzorowany)
 • Polityka pozwala na włączenie Activation Lock dla urządzeń w trybie nadzorowanym.
 • Pozwalaj otwierać dokumenty z zarządzanych aplikacji w aplikacjach niezarządzanych
 • Polityka określa czy użytkownik może otwierać dokumenty i załączniki z aplikacji osobistych i kont w zarządzanych aplikacjach. Aplikacja Safari i AirDrop w dalszym ciągu będzie wyświetlać wszystkie aplikacje jako możliwe źródło, w którym użytkownik może otworzyć dokumenty niezależnie od ustawienia dla tej reguły lub reguły "Pozwalaj otwierać dokumenty z zarządzanych aplikacji w aplikacjach niezarządzanych". Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 7.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj otwierać dokumenty z niezarządzanych aplikacji w aplikacjach zarządzanych
 • Polityka określa czy użytkownik może otwierać dokumenty i załączniki z aplikacji osobistych i kont w zarządzanych aplikacjach. Aplikacja Safari i AirDrop w dalszym ciągu będzie wyświetlać wszystkie aplikacje jako możliwe źródło, w którym użytkownik może otworzyć dokumenty niezależnie od ustawienia dla tej reguły lub reguły "Pozwalaj otwierać dokumenty z zarządzanych aplikacji w aplikacjach niezarządzanych". Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 7.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj używać AirDrop jako źródło otwierania w aplikacjach zarządzanych
 • Polityka określa czy AirDrop ma być widoczny jako źródło otwierania w aplikacjach zarządzanych. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 9.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj korzystać z funkcji Handoff
 • Polityka określa czy użytkownik może korzystać z funkcji przenoszenia aktywności użytkownika pomiędzy wieloma urządzeniami związanymi z użytkownikiem. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 8.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj korzystać z wyszukiwania internetowego za pomocą funkcji Spotlight (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może korzystać z funkcji Spotlight do przeszukiwania Internetu podczas wyszukiwania treści na urządzeniu. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 8.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj wysyłać dane diagnostyczne do Apple
  Polityka określa czy można wysyłać dane diagnostyczne do Apple.
 • Allow modifying diagnostics settings (supervisor mode) – Policy determines whether the user can change the diagnostic settings.
 • Włącz wymuszanie wykrywania nadgarstka przez zegarek Apple
 • Polityka określa czy zegarek Apple musi korzystać z funkcji wykrywania nadgarstka. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 8.2.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj parować urządzenie z zegarkiem Apple Watch (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może parować urządzenie z zegarkiem Apple Watch. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 9.0.0 lub nowszy.
 • Wymagaj podania kodu dostępu podczas pierwszego parowania urządzenia przy korzystaniu z funkcji AirPlay
 • Polityka określa czy hasło jest wymagane podczas pierwszego parowania urządzenia wykorzystującego AirPlay. Jeżeli polityka jest włączona, wszystkie urządzenia otrzymujące zapytanie dotyczące AirPlay, muszą użyć hasła parowania. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 7.1.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj korzystać z przewidywania pisowni (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może wykorzystywać przewidywanie tekstu. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 8.1.3 lub nowszy.
 • Pozwalaj korzystać ze skrótów klawiszowych (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może wykorzystywać skróty klawiszowe na klawiaturze urządzenia. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 9.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj korzystać z automatycznej korekty pisowni (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może wykorzystywać autokorektę pisowni. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 8.1.3 lub nowszy.
 • Pozwalaj używać sprawdzania pisowni (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może wykorzystywać sprawdzanie pisowni podczas pisania tekstu. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 8.1.3 lub nowszy.
 • Pozwalaj używać funkcji Define (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może korzystać z funkcji Define, pozwalającej na wyszukiwanie definicji za pomocą podwójnego kliknięcia.
 • Pokazuj powiadomienia z aplikacji Wallet na zablokowanym ekranie
 • Polityka określa czy powiadomienia z aplikacji Wallet mają być widoczne na zablokowanym ekranie urządzenia.
 • Pokazuj Centrum Sterowania na zablokowanym ekranie
 • Polityka określa czy Centrum Sterowania ma być widoczne na zablokowanym ekranie urządzenia. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 7.0.0 lub nowszy.
 • Pokazuj Centrum Powiadomień na zablokowanym ekranie
 • Polityka określa czy użytkownik może mieć dostęp do widoku powiadomień w Centrum Powiadomień na zablokowanym ekranie urządzenia. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 7.0.0 lub nowszy.
 • Pokazuj widok dnia dzisiejszego na zablokowanym ekranie
 • Polityka określa czy użytkownik może mieć dostęp widoku dnia dzisiejszego w Centrum Powiadomień na zablokowanym ekranie. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 7.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj korzystać z AirPrint (tryb nadzorowany)
 • Jeśli odznaczone, wyłącza AirPrint. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 11 i nowszych.
 • Pozwalaj przechowywać login i hasło do AirPrint (tryb nadzorowany)
 • Jeśli odznaczone, wyłącza przechowywanie w pęku kluczy nazwy użytkownika i hasła dla AirPrint. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 11 i nowszych.
 • Pozwalaj na wykrywanie iBeacon (tryb nadzorowany)
 • Jeśli odznaczone, wyłącza wykrywanie iBeacon drukarek AirPrint, co uniemożliwia fałszywym sygnalizatorom Bluetooth AirPrint wyłudzanie informacji o ruchu w sieci. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 11 i nowszych.
 • Pozwalaj na modyfikowanie planów danych sieci komórkowych (tryb nadzorowany)
 • Jeśli odznaczone, użytkownicy nie mogą zmieniać żadnych ustawień związanych z planem komórkowym. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 11 i nowszych.
 • Pozwalaj korzystać z rozpoznawania mowy (tryb nadzorowany)
 • Jeśli odznaczone, nie zezwala na wprowadzanie danych za pomocą wykrywania mowy. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 10.3 i nowszych.
 • Pozwalaj na zmianę konfiguracji eSIM (tryb nadzorowany)
 • Pozwalaj na zmianę konfiguracji eSIM (tryb nadzorowany)
 • Pozwalaj na autouzupełnianie haseł
 • Jeśli odznaczone, wyłącza funkcję autouzupełniania haseł w systemie iOS (z pęku kluczy i menedżerami haseł innych firm), a użytkownik nie jest monitowany o możliwości użycia zapisanego hasła w przeglądarce Safari lub w aplikacjach
 • Pozwalaj na żądanie hasła z pobliskich urządzeń (tryb nadzorowany)
 • Jeśli odznaczone, wyłącza żądanie hasła z pobliskich urządzeń. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 12 i nowszych.
 • Pozwalaj na udostępnianie haseł przez AirDrop (tryb nadzorowany)
 • Jeśli odznaczone, wyłącza udostępnianie haseł za pomocą funkcji Airdrop Passwords. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 12 i nowszych.
 • Pozwalaj na modyfikowanie ustawień hotspot (tryb nadzorowany)
 • Jeśli odznaczone, wyłącza możliwosć modyfikacji ustawienia osobistego hotspotu. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 12.2 i nowszych.
 • Pozwalaj konfigurować nowe urządzenia (tryb nadzorowany)
 • Jeśli zaznaczone, niezarządzane aplikacje mogą odczytywać kontakty z zarządzanych kont kontaktów. Jeśli zezwalaj na otwieranie dokumentów ze źródeł zarządzanych w niezarządzanych miejscach docelowych jest zaznaczone, to ograniczenie nie ma zastosowania. Dostępne w iOS 12 i nowszych.
 • Pozwalaj na dostęp do kontaków z konta zarządzalnego aplikacjom niezarządzanym
 • Jeśli zaznaczone, niezarządzane aplikacje mogą odczytywać kontakty z zarządzanych kont kontaktów. Jeśli zezwalaj na otwieranie dokumentów ze źródeł zarządzanych w niezarządzanych miejscach docelowych jest zaznaczone, to ograniczenie nie ma zastosowania. Dostępne w iOS 12 i nowszych.
 • Pozwalaj podłączać urządzenia przez USB (tryb nadzorowany)
 • Jeśli odznaczone, pozwala urządzeniu zawsze łączyć się z akcesoriami USB, gdy jest zablokowane. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 11.4.1 i nowszych.
 • Pozwalaj tworzyć VPN (tryb nadzorowany)
 • Jeśli odznaczone, wyłącza możliwość tworzenia konfiguracji VPN. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 11 i nowszych.
 • Opóźnione aktualizacje systemu (tryb nadzorowany)
 • Jeśli zaznaczone, opóźnia widoczność aktualizacji oprogramowania przez użytkownika. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 11.3 i nowszych.
 • Opóźnij aktualizacje systemu (tryb nadzorowany)
 • Ustawia liczbę dni opóźnienia aktualizacji oprogramowania na urządzeniu. Po wprowadzeniu tego ograniczenia użytkownik nie zobaczy aktualizacji oprogramowania do określonej liczby dni po dacie wydania aktualizacji oprogramowania. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 11.3 i nowszych.
 • Wymagaj autoryzacji przed autouzupełnianiem (tryb nadzorowany)
 • Jeśli zaznaczone, użytkownik musi się uwierzytelnić, zanim hasła lub informacje o karcie kredytowej będą mogły zostać automatycznie uzupełnione w Safari i aplikacjach. Jeśli odznaczone, użytkownik może przełączyć tę funkcję w Ustawieniach. Obsługiwane tylko w urządzeniach z Face ID lub Touch ID. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 11 i nowszych.
 • Wymagaj automatycznego ustawiania daty i czasu (tryb nadzorowany)
 • Jeśli zaznaczone, włącza opcję Ustaw automatycznie w opcji Data i godzina, a użytkownik nie może jej wyłączyć. Strefa czasowa urządzenia jest aktualizowana tylko wtedy, gdy urządzenie może określić swoją lokalizację za pomocą połączenia komórkowego lub Wi-Fi z włączonymi usługami lokalizacyjnymi. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 12 i nowszych.
 • Wymagaj korzystania z Wi-Fi (tryb nadzorowany)
 • Jeśli zaznaczone, zapobiega wyłączaniu Wi-Fi w Ustawieniach lub Centrum sterowania, nawet po wejściu lub wyjściu z trybu samolotowego. Pozwala jednak na wyboru sieci Wi-Fi, z której można korzystać. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 13.0 i nowszych.

Aplikacje

  Pozwalaj na korzystanie ze sklepu iTunes
 • Polityka określa czy można korzystać z sklepu iTunes.
 • Pozwalaj używać aplikacji News (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może korzystać z aplikacji News. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 9.0.0 lub nowszym i tylko dla regionu Stany Zjednoczone.
 • Pozwalaj używać podcastów (tryb nadzorowany)
 • Polityka określa czy użytkownik może dodawać nowe podcasty. Ta polityka ma zastosowanie tylko do urządzeń posiadających system iOS 8.0.0 lub nowszy.
 • Pozwalaj na App Clips (tryb nadzorowany)
 • Jeśli odznaczone, uniemożliwia użytkownikowi dodawanie jakichkolwiek App Clips i usuwa wszystkie istniejące App Clips na urządzeniu. Wymaga nadzorowanego urządzenia. Dostępne w iOS 14.0 i nowszych.
 • Pozwalaj korzystać z Centrum Gier (tryb nadzorowany)
  Polityka określa czy Centrum Gier jest dostępne na urządzeniu. Jeżeli polityka jest wyłączona, ikona Centrum Gier jest usunięta z ekranu głównego i użytkownik nie może korzystać z Centrum Gier
 • Allow multiplayer gaming (supervisor mode) – Policy determines whether the user can use multiplayer in games. If the “Allow add friends to Game Center” policy is disabled, the user can only play multiplayer games with existing friends. If the policy is disabled, the user cannot use multiplayer in games and cannot add new friends to the Games Center.
 • Adding Friends from Game Center – Policy defines adding Friends from Game Center.
 • Pozwalaj korzystać z przeglądarki internetowej Safari
  Polityka określa czy przeglądarka internetowa Safari jest dostępna na urządzeniu. Jeżeli polityka jest wyłączona, ikona przeglądarki internetowej Safari oraz linki typu Web Clips zostaną usunięte z urządzenia.
 • Allow autocomplete of fields – Policy defines if browser may use autocomplete
 • Force fraud warning – Policy determines whether the Safari warns user if they visit a web site marked as threatened or compromised.
 • Allow use of JavaScript – Policy defines if browser may use JavaScript.
 • Allow pop-ups – Policy defines if browser should block pop-ups.
 • Accept cookies – Policy defines if browser may use cookies.
 • Email domains – Policy defines email domains that will be considered as default email domains. Email addresses from other domains will be highlighted as external email in Mail app.
 • Web domains – Policy defines domains that will be considered as default. This means that if you download a document from the default domain using Safari, it will be considered a managed item. Depending on the open-in policy, the document can be opened by managed or unmanaged applications.
 • Password AutoFill domains – Policy defines whether users can save passwords in Safari from URLs matching the listed patterns.
 • Pozwalaj korzystać z App Store (tryb nadzorowany)
  Jeśli odznaczone, wyłącza App Store, a jego ikona jest usuwana z ekranu głównego. Użytkownicy nie mogą instalować ani aktualizować swoich aplikacji. W systemie iOS 10 i nowszych polecenia MDM mogą zastąpić to ograniczenie. Począwszy od iOS 13, to ograniczenie wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 4 i nowszych.
 • Pozwalaj korzystać z App Store (tryb nadzorowany)
 • Pozwalaj na automatyczne pobieranie aplikacji (tryb nadzorowany)
 • Pozwalaj korzystać z QuickPath (tryb nadzorowany)
 • Jeśli odznaczone, wyłącza klawiaturę QuickPath. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 13 i nowszych.
 • Pozwalaj aplikacji Pliki na dostęp do dysków sieciowych (tryb nadzorowany)
 • Jeśli odznaczone, uniemożliwia połączenie z dyskami sieciowymi w aplikacji Pliki. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 13.1 i nowszych.
 • Pozwalaj aplikacji Pliki na dostęp do innych urządzeń przez USB (tryb nadzorowany)
 • Jeśli odznaczone, uniemożliwia połączenie z dowolnym podłączonym urządzeniem USB w aplikacji Pliki. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 13.1 i nowszych.
 • Pozwalaj korzystać z Find My Device (tryb nadzorowany)
 • Jeśli odznaczone, wyłącza Znajdź moje urządzenie w aplikacji Znajdź moje. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 13 i nowszych.
 • Pozwalaj korzystać z Find My Friends (tryb nadzorowany)
 • Jeśli odznaczone, wyłącza Znajdź moich znajomych w Znajdz moje. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 13 i nowszych.
 • Pozwalaj na zapisywanie kontaktów w niezarządzalnych kontach
 • Jeśli zaznaczone, zarządzane aplikacje mogą zapisywać kontakty na niezarządzanych kontach. Jeśli jest nadana polityka zezwalająca na otwieranie dokumentów z zarządzanych źródeł w niezarządzanych miejscach docelowych, to ograniczenie nie ma zastosowania. Dostępne w iOS 12 i nowszych.
 • Pozwalaj usuwać aplikacje systemowe (tryb nadzorowany)
 • Jeśli odznaczone, wyłącza możliwość usuwania aplikacji systemowych z urządzenia. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 11 i nowszych.
 • Wymagaj zaufanych certyfikatów TLS dla AirPrint (tryb nadzorowany)
 • Jeśli zaznaczone, wymaga zaufanych certyfikatów TLS do drukowania. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 11 i nowszych.

Media

  Region oceny aplikacji
  Polityka określa jaki region ma być wykorzystywany do klasyfikacji treści.
 • Movies – Policy determines the maximum allowed rating for movies that users can download from the iTunes Store. Use this rule to block access to new and existing movies that exceed a maximum rating. If set to “Do not allow movies,” all movies purchased from iTunes Store are hidden and users can not preview, purchase, or download movies.
 • TV Shows – Policy determines the maximum allowed rating for TV shows that users can download from the iTunes Store. Use this rule to block access to new and existing TV shows that exceed a maximum rating. If set to “Do not allow TV shows,” all TV shows purchased from the iTunes Store are hidden and users cannot preview, purchase, or download TV shows.
 • Apps – Policy determines the maximum allowed rating for apps that users can download from the App Store. Use this rule to block access to new and existing apps that exceed a maximum rating. This rule does not apply to built-in iOS apps. If set to “Do not allow apps,” all apps purchased from the App Store are hidden and users cannot install or update apps.
 • Pozwalaj na odtwarzanie muzyki, podcastów oraz materiałów edukacyjnych iTunes, oznaczonych jako obraźliwe
 • Polityka określa czy użytkownik może korzystać z materiałów uznanych jako obraźliwe pochodzących z muzyki, video oraz materiałów edukacyjnych. Jeżeli polityka jest wyłączona, materiały oznaczone jako obraźliwe zostaną ukryte, a użytkownik nie może wyświetlać i pobierać tych treści
 • Pozwalaj na treści seksualne w sklepie iBooks
 • Polityka określa czy materiały o treści seksualnej zakupione w sklepie iBooks są dostępne na urządzeniu. Jeżeli polityka jest wyłączona, obraźliwe książki pobrane na urządzenie są ukryte a użytkownik nie może przeglądać i pobierać treści obraźliwych w sklepie iBooks.

Filtr treści WWW

  Filtrowanie treści
  Zasady określa, czy możesz używać filtrów treści WWW, aby ograniczyć witryny internetowe, które użytkownik może przeglądać w Safari lub innych aplikacjach przeglądarkowych na urządzeniu z systemem iOS.
 • Turn on automatic filtering – This option enables automatic filtering to identify and block inappropriate content. You can also include specific websites using the following settings “Permitted URLs” and “Blacklisted URLs”
 • Permitted URLs – This option enables automatic filtering to identify and block inappropriate content. You can also include specific websites using the following settings.
 • Blacklisted URLs – Policy defines whether you can add one or more URLs to deny access to specific websites. Users cannot view websites in this list regardless of whether automatic filtering allows access.

Edukacja

  Pozwalaj na zdalny podgląd ekranu (tryb nadzorowany)
 • Jeśli odznaczone, wyłącza zdalną obserwację ekranu przez aplikację Classroom. Jeśli opcja zezwolenia na zrzut ekranu jest odznaczone, aplikacja Classroom nie będzie mogła obserwować ekranów. Wymaga trybu nadzorowanego do iOS 13. Dostępne w iOS 12 i nowszych.
 • Wymagaj automatycznego dołączania do zajęć (tryb nadzorowany)
 • Jeśli zaznaczone, automatycznie udziela uprawnień nauczycielowi bez monitowania ucznia. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 11 i nowszych.
 • Wymagaj zgody na opuszczenie zajęć (tryb nadzorowany)
 • Jeśli zaznaczone, uczeń zapisany na kurs niezarządzany przez Classroom musi prosić nauczyciela o zgodę na opuszczenie zajęć. Wymaga trybu nadzorowanego. Dostępne w iOS 11.3 i nowszych.
 • Pozwalaj blokować aplikacje i urządzenie (tryb nadzorowany)
 • Jeśli zaznaczone, pozwala nauczycielowi zablokować aplikacje lub urządzenie bez pytania ucznia. Wymaga nadzorowanego urządzenia. Dostępne w iOS 11 i nowszych.
 • Pozwalaj na podgląd ekranu (tryb nadzorowany)
 • Jeśli zaznaczone oraz Zezwalaj na zdalną obserwację ekranu jest również zaznaczone, uczeń zapisany na kurs zarządzany za pośrednictwem aplikacji Classroom automatycznie wyraża zgodę na prośby tego nauczyciela o obserwację ekranu ucznia bez monitowania ucznia. Wymaga nadzorowanego urządzenia. Dostępne w iOS 11 i nowszych.