iOS – aktywacja urządzenia

Posiadając urządzenie z systemem operacyjnym iOS możemy w łatwy sposób aktywować urządzenie w konsoli Proget. Jeśli zapoznaliśmy się z pierwszych krokach, możemy w nieco bardziej zaawansowany sposób wykorzystać system Proget do własnych potrzeb.

Aby aktywować urządzenie z systemem IOS musimy wybrać aktywację IOS.

iOS – Apple Business Manager

Tryb nadzorowany pozwala stosować rozszerzone funkcje ograniczające i konfigurujące urządzenie.
Aby z niego skorzystać trzeba posiadać poprawną konfiguracje Apple Business Manager, która została opisana w pierwszych krokach (Apple Business Manager). Następnie należy przejść na stronę Business Apple do zakładki Przydzielanie urządzeń.

Aby dodać urządzenie należy wpisać jego numer seryjny oraz wybrać akcje Przydziel do serwera.

Po pojawieniu się listy należy wybrać serwer MDM, na którym chcemy aktywować urządzenie i kliknąć przycisk Gotowe.

Następnie należy przejść na serwer Proget do zakładki Integracje i z listy konfiguracji wybrać Apple Business Manager i kliknąć przycisk Synchronizuj.

Poprawnie dodane urządzenie pojawi się w zakładce Urządzenia. Jeśli posiadamy domyślny profil Apple Business Manager to zostanie on automatycznie powiązany z urządzeniem, w innym przypadku należy zaznaczyć urządzenie i kliknąć na akcję Dodaj powiązanie z profilem Apple Business Manager.

Wybierz utworzony wcześniej profil Apple Business Manager i kliknij przycisk Dodaj.

Urządzenie z dodanym profilem Apple Business Manager będzie oznaczone ikoną Apple obok nazwy modelu.

Uruchamiamy urządzenie, na którym możemy przeprowadzić konfiguracje startową (pierwsze uruchomienie, przywrócenie ustawień fabrycznych).

Przechodzimy przez wstępną konfigurację urządzenia, przy której koniecznie musimy mieć dostęp do internetu (WiFi, dane pakietowe). Jeśli urządzenie zostało prawidłowo dodane do Apple Business Manager, otrzymasz wiadomość Zdalne zarządzanie, gdzie wpisujemy dane z wygenerowanej aktywacji.

Urządzenie pojawi się na karcie użytkownika.

Apple Business Manager – dystrybutorzy

Usługę Device Enrollment Program można uzyskać poprzez dystrybutorów. Ich listę znajdziemy na tej stronie.