Profil Kiosk

Android

Profil Kiosk na urządzenia z Androidem pozwala ograniczyć korzystanie z urządzenia tylko do określonych aplikacji. Możesz użyć profilu Kiosk, aby skonfigurować urządzenie do korzystania tylko z jednej lub kilku konkretnych aplikacji.

Profil Kiosk dostępny jest dla aktywacji Samsung KNOX, Android Enterprise Device Owner dla urządzeń z systemem Android od wersji 6.0 i aplikacją od wersji 1.6.0.

Aby dodać nowy profil należy przejść do zakładki profile, z listy konfiguracji wybrać Profil Kiosk i kliknąć przycisk Stwórz.

Następnie należy uzupełnić pole Nazwa i opcjonalnie opis. Zależnie od potrzeb można zaznaczyć interesujące nas pola wyboru

 • Wyłącz przycisk zasilania - dostępna dla aktywacji Samsung KNOX,
 • Wyłącz przyciski głośności,
 • Nie wyłączaj ekranu podczas ładowania.

Następnym krokiem jest wybranie trybu profilu.

 • Pojedyncza aplikacja - pozwala na korzystanie wyłącznie z jednej wybranej aplikacji,
 • Wiele aplikacji - pozwala na korzystanie z kilku wybranych aplikacji,
 • Mieszany - łączy funkcjonalności trybu pojedynczego i mieszanego. Początkowy widok przypomina tryb wiele aplikacji jednak po włączeniu jednej z aplikacji nie ma możliwości jej wyłączenia jeśli nie znamy PINu ustawionego podczas tworzenia profilu.
 • Kontener aplikacji.

Aby wyjść z profilu kiosk na urządzeniu należy wpisać ustalony PIN po klilkukrotnym kliknięciu przycisku home.

Ostatnim krokiem dodanie aplikacji za pomocą przycisku Dodaj i zapis profilu.

Poprawnie zapisany profil pojawi się w menu po lewej stronie. Aby edytować lub usunąć profil należy wybrać jego nazwę i kliknąć odpowiedni przycisk. Edycja profilu Kiosk nie pozwala na zmianę jego trybu.

Wiele aplikacji - Personalizacja

Od wersji 2.4 administrator może personalizować wygląd kiosku w trybie Wiele aplikacji. Nowe pola to:

 • Logo,
 • Kolor nagłówka,
 • Kolor tekstu nagłówka,
 • Tekst nagłówka,
 • Kolor tekstu aplikacji,
 • Kolor tła lub obrazek,
 • Ilość kolumn.

Wiele Aplikacji - Wymagaj logowania

Dla aktywacji Android Enterprise - Work Managed Device wprowadzono funkcję Wymagaj logowania w trybie Wiele Aplikacji. Urządzenie z tak skonfigurowanym profilem będzie wymagało od użytkownika zalogowania się przy każdym odblokowaniu urządzenia. Tworząc profil należy podać nazwę użytkownika serwisowego oraz hasło na wypadek braku połączenia z internetem.

Dane logowania można utworzyć z poziomu karty Użytkownicy, następnie zaznaczyć danego użytkownika i kliknąć ikonę PIN .

W wyświetlonym oknie pojawią się dane logowania, które można wyeksportować.

Posiadając urządzenie z tak skofigurowanym profilem, przy każdorazowym odblokowaniu użytkownik będzie musiał podać dane logowania lub użyć kodu QR, aby skorzystać z urządzenia.

Wszystkie próby logowania użytkowników będą wyświetlane w tabeli znajdującej się na danym urządzeniu w zakładce Użytkownicy.

iOS

Profil Kiosk na urządzeniu z iOS będzie działał tylko w trybie nadzorowanym. Nałożenie profilu pozwala ograniczyć korzystanie z urządzenia tylko do jednej aplikacji.

Aby dodać nowy profil Kiosku, należy przejść do zakładki Profile z listy konfiguracji wybrać Profil Kiosk, a następnie kliknąć na przycisk Dodaj profil. Do prawidłowej konfiguracji profilu wymagane są pola Nazwa, Kompatybilność oraz Aplikacja. W polu Nazwa wpisujemy nazwę, którą chcemy nadać naszemu profilowi. Następnie klikamy na przycisk iOS przy wyborze kompatybilności. Ostatnią czynnością potrzebną do ukończenia konfiguracji profilu jest wybór aplikacji, która ma być dostępna w trybie Kiosk. Możemy ręcznie wybierać żądaną aplikację, wpisując jej package id, lub możemy wybierać aplikację z listy aplikacji już dodanych do systemu.

Po prawidłowej konfiguracji profilu klikamy na przycisk Zapisz aby zapisać nasz nowy profil.

Dodatkowo posiadamy możliwość włączenia lub wyłączenia dodatkowych ustawień, które zostaną zastosowane w naszym profilu Kiosk. Należą do nich:

 • Wyłącz przyciski głośności,
 • Wyłącz dotyk,
 • Wyłącz rotację ekranu,
 • Wyłącz zmianę dźwięków,
 • Wyłącz przycisk uśpienia,
 • Wyłącz automatyczną blokadę,
 • Włącz VoiceOver,
 • Włącz Zoom,
 • Włącz odwrócone kolory,
 • Włącz AssistiveTouch,
 • Włącz Mów zaznaczone,
 • Włącz dźwięk mono.