Profil Lokalizacja

Lokalizacja określa sposób ustalania położenia urządzenia i jego wyświetlania na mapie. W zakładce Profile wybieramy z listy konfiguracji profil Lokalizacja, następnie klikamy przycisk Stwórz.

Wypełniamy potrzebne pola formularza konfiguracyjnego:

 • Nazwa - nazwa profilu
 • Opis - dodatkowy opis profilu
 • Przechowuj historię - po zaznaczeniu pola będziemy mogli wybrać okres z jakiego dane o lokalizacji mają być przechowywane
 • Tryb lokalizacji - określa sposób pobierania lokalizacji z urządzenia użytkownika:
  • Wymuszanie lokalizacja będzie dostępna jedynie po kliknięciu przycisku wymuś lokalizację na karcie urządzenia
  • Interwał czasowy - wyświetlone zostanie pole do określa z jaką częstotliwością dane mają być pobierane automatycznie z urządzenia (może zwiększyć zużycie energii)
  • W ruchu - lokalizacja będzie pobierana podczas poruszania się użytkownika, dodatkowo możemy zdefiniować odległość dla trzech rodzajów ruchu (chód, bieg, jazda), po pokonaniu której lokalizacja zostanie pobrana
 • Wysyłaj lokalizację przy inicjowaniu połączenia GSM - zaznaczenie pola spowoduje wysłanie lokalizacji urządzenia przy każdej inicjacji połączenia GSM, jeżeli lokalizacja na urządzeniu jest włączona
 • Wymuszaj włączenie lokalizacji przy inicjowaniu połączenia GSM - zaznaczenie pola spowoduje wymuszenie włączenia lokalizacji przy inicjowaniu połączeń GSM
 • Wyłącz aplikację podczas poruszania się - pozwala określić jakie aplikacje mają być wyłączane podczas ruchu użytkownika, dodatkowo dla tej funkcjonalności można zdefiniować:
  • Prędkość poruszania się, aby zastosować regułę - pozwala określić prędkość, po przekroczeniu aplikacje zostaną wyłączone
  • Czas tolerancji aby wyłączyć aplikacje - pozwala określić opóźnienie czasowe, po jakim aplikacje mają zostać wyłączone
  • Czas tolerancji aby włączyć aplikacje - pozwala określić opóźnienie czasowe, po jakim aplikacje mają zostać z powrotem wyłączone

Po uzupełnieniu formularza klikamy Zapisz.

Poprawnie zapisany profil pojawi się na liście. Aby edytować, skopiować lub usunąć profil należy zaznaczywć wybrany profil i wybrać przycisk z pożądaną akcją.