Android

Poniżej przedstawione sposoby nie uwzględniają aktywacji przy użyciu programów enrolmentowych (Samsung – KME oraz iOS – Apple Business Manager), a także aktywacji Android Enterprise – Device Owner które są bardziej zaawansowaną formą rejestracji urządzeń.

Uruchom na urządzeniu aplikacje Sklep Play. Wyszukaj aplikację Proget i zainstaluj ją.

Następnie zaloguj się do konsoli Proget. Przejdź do zakładki użytkownika, do którego chcemy przypisać urządzenie. Klikając na zakładkę Użytkownicy możemy wybierać danego użytkownika z listy.

Będąc na karcie użytkownika kliknij w przycisk Generuj aktywację.

Wybieramy jedną z trzech aktywacji - Android, Samsung KNOX, lub Android Enterprise - Profile Owner. Klikamy Generuj aktywację.

Następnie na urządzeniu włączamy aplikację Proget, akceptujemy umowę licencyjną, przyznajemy wymagane uprawnienia i przy użyciu wygenerowanych danych lub kodu QR dokonujemy rejestracji.

Następnie aktywujemy aplikacje jako administrator urządzenia, nadajemy uprawnienia i czekamy, aż urządzenie skonfiguruje się i aktywuje.

Poprawnie aktywowane urządzenie pojawi się w Mojej karcie. Przypisane polityki i profile, które są zgodne z wybranym typem aktywacji, zostaną dostarczone na urządzenie.

iOS

Zaloguj się do konsoli Proget. Przejdź do zakładki Moja Karta i kliknij przycisk Generuj aktywację.

Wybierz aktywację iOS i naciśnij Generuj aktywację.

Następnie na urządzeniu włączamy przeglądarkę Safari, wpisz adres (adres serwera + /app/apple) podany w aktywacji. Po załadowaniu się strony wpisz dane wygenerowane w konsoli. Zamiast wykonywać wcześniejsze kroki możemy tylko zeskanować kod QR za pomocą aplikacji Aparat.

Dla urządzeń z wersją systemu 12.2 i wyższą, po pobraniu profilu zostanie wyświetlona wiadomość, aby samodzielnie przejść do ustawień i zainstalować profil.
Na urządzeniu należy przejść do Ustawienia -> Ogólne -> Profile.

Poprawnie aktywowane urządzenie pojawi się w Mojej karcie. Przypisane polityki i profile, które są zgodne z wybranym typem aktywacji, zostaną dostarczone na urządzenie.

Podczas aktywacji urządzenia, dla wszystkich typów Android Enterprise może być wymagane jego zaszyfrowanie, zależne od posiadanego modelu. Zaszyfrowanie jest niezbędne do dalszej rejestracji w systemie Proget MDM.

Windows

Aby aktywować urządzenie z systemem Windows musimy wybrać aktywację WINDOWS.

Po wygenerowaniu aktywacji, na naszym systemie operacyjnym należy przejść w Ustawienia, następnie kliknąć w Konta.

Należy wybrać Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki.

Następnie klikamy Zarejestruj tylko w usłudze zarządzenia urządzeniami.

W kolejnym kroku należy podać konto mailowe użytkownika, któremu wygenerowaliśmy aktywację oraz kliknąć przycisk Dalej.

W następnym etapie należy podać adres serwera, który otrzymaliśmy w wygenerowanej aktywacji, a następnie kliknąć Dalej.

Przechodząc do kolejnego etapu aktywacji, musimy podać hasło, które znajdziemy w wygenerowanej aktywacji, a następnie należy kliknąć przycisk Aktywuj.

Po pojawieniu się informacji o kilku minutowym czasie nawiązywania połączenia, należy kliknąć Rozumiem.

Po krótkiej chwili widok z uzyskanym dostępem do miejsca pracy lub nauki, powinien się odświeżyć i będzie widnieć informacja o połączeniu z usługą MDM.

Urządzenie również powinno być dostępne w zakładce Moja karta.