Profil MTP

Profil Mobile Threat Prevention służy jako pierwsza linia obrony przeciwko wrogim atakom i złośliwym oprogramowaniem. Automatycznie wykrywa zagrożenia integralności danych urządzenia i pozwala na skonfigurowanie reakcji na takie zagrożenia. Możemy na przykład ustawić regułę, która automatycznie wyłącza usługi Wi-Fi, jeśli użytkownik podłącza się do niezaufanej sieci Wi-Fi.

Aby dodać nowy profil MTP, musimy wejść w zakładkę Profile i z listy konfiguracji wybierz MTP oraz kliknąć przycisk Stwórz.

Następnie należy nadać nazwę naszemu nowemu profilowi. Możemy do profilu również dodać opis.

Możemy wybierać, które zagrożenia profil ma wykryć. Zagrożenia są podzielone na 3 różne kategorie:

  • Ochrona urządzenia - ogólne zagrożenia, które dotyczą bezpośrednio urządzenie i jego podstawowych funkcjonalności,
  • Bezpieczeństwo aplikacji - wykrywa zagrożenia na urządzeniu, które zostały wstrzykiwane poprzez instalację zewnętrznych aplikacji przez użytkownika,
  • Analiza ruchu sieciowego - zagrożenia w metodach łączenia się urządzenia z internetem.

Aby włączyć wykrywanie określonego zagrożenia, wystarczy kliknąć na jego suwak. Aby dowiedzieć się więcej o danym zagrożeniu, możemy najechać kursorem myszki na jego tooltip, po czym wyświetli się opis zagrożenia.

Wykrywanie wybranego zagrożenia jest teraz włączone. Aby ustawić reakcję na wystąpienie zagrożenia, należy wybrać jedną z opcji z menu drop-down po prawej.

Uwaga: Zalecamy ostrożność przy używaniu reakcji Usuń dane urządzenia oraz Usuń dane służbowe. Profil MTP wykrywa zagrożenia, które niekoniecznie muszą oznaczać, że integralność urządzenia została naruszona.

Po skończonej konfiguracji profilu należy nacisnąć na przycisk Zapisz.