Moja Karta

Zablokowano wyświetlanie profilu Moja Karta daje nam informacje na temat użytkownika oraz urządzeń, które aktywował. Ponadto daje nam możliwość wykonywania akcji na użytkowniku i aktywnym urządzeniu.

Moja Karta - użytkownik

W tej części dostajemy podstawowe dane użytkownika, jego aktualną aktywację, grupy do których jest przypisany oraz jakie profile, polityki oraz aplikacje są nadane przez te grupy.

W tym miejscu również można edytować grupy użytkownika oraz generować aktywacje.

Moja Karta - aktywne urządzenia

Ta część Karty daje informacje na temat wszystkich urządzeń, jakie posiada użytkownik, oraz umożliwia wykonywanie na nich operacji.

Informacje podzielone są na 11 podzakładek:

 • Podstawowe - ogólne informacje o urządzeniu wraz z detalami bezpieczeństwa,
 • Polityki - zawiera informacje o aktualnie przypisanej polityce oraz umożliwia jej zmianę,
 • Profile - lista wszystkich profili przypisanych do urządzenia wraz z możliwością jej edycji,
 • Aplikacje - lista wszystkich zainstalowanych na urządzeniu aplikacji. Możemy tutaj również wykonać różne akcje na aplikacjach znajdujących się na urządzeniu,
 • Lokalizacja - znajdziemy tutaj informacje na temat lokalizacji urządzenia,
 • Kopie zapasowe - tutaj możemy stworzyć kopie danych kontaktowych albo je przywrócić na telefonie,
 • Raporty - pozwala stworzyć raporty o zużyciu danych urządzenia,
 • Eksport - pozwala wyeksportować dane kontaktowe zapisane na urządzeniu,
 • Dziennik - tutaj możemy stworzyć szczegółowy raport wszystkich akcji wykonanych przez aplikację Proget na urządzeniu,
 • Zadania - lista wszystkich akcji, które zostały wykonane na urządzeniu,
 • Zdjęcia z blokady - wszystkie zdjęcia wykonane przez urządzenie podczas jego blokady będą tutaj przechowywane.

Następnym elementem zakładki Moja Karta są operacje, które użytkownik może wykonać na urządzeniu. Mogą się one różnić zależnie od aktywacji.

 • Zablokuj urządzenie - blokuje możliwość korzystania z urządzenia,
 • Odblokuj urządzenie - wyłącza blokadę urządzenia,
 • Zablokuj ekran urządzenia,
 • Wyczyść dane służbowe - usuwa dane wprowadzone przez aktywację,
 • Wyślij wiadomość - wysyła wiadomość tekstową do urządzenia, którą można odczytać w aplikacji Proget MDM,
 • Wiadomość alarmowa - wysyła wiadomość tekstową do urządzenia, która jest alarmowana dźwiękiem,
 • Przekieruj połączenia - przekierowuje wszystkie połączenia na podany numer,
 • Odśwież urządzenie - odświeża komunikacje z urządzeniem,
 • Wymuś zmianę hasła urządzenia,
 • Uruchom ponownie,
 • Wymuś zmianę hasła służbowego.

Ostatni element zakładki Moja Karta znajduje się po lewej stronie ekranu. Tutaj możemy nadać urządzeniu alias, wymusić synchronizację urzadzenia z serwerem, sprawdzić status baterii i pamięci urządzenia oraz wygenerować hasło serwisowe.