Android Enterprise Device Owner - polityka pozwalająca dodawać nowe połaczenia Wi-Fi

Jeśli polityka Pozwalaj dodawać nowe połaczenia Wi-Fi jest wyłaczoną to na urządzeniu nie będzie możliwości połączenia się z nową siecią Wi-Fi. Jeżeli użytkownik chce dodać nowe połączenie to należy dodać profil Wi-Fi z odpowiednią konfiguracją, wejść do aplikacji Proget, przejść do widoku Urządzenie i przy wcześniej dodanym profilu Wi-Fi kliknąć Połącz.

Kiosk Box - brak skrótu

Jeśli na urządzeniu nałożony jest Lost Mode to może zdarzyć się, że podczas dodania profilu Kiosk w trybie box nie zostanie utworzony skrót.

Android Enterprise Device Owner - problem z instalacją aplikacji z pliku dla urządzeń Xiaomi

Jeżeli podczas próby zainstalowania aplikacji z pliku występuje "wewnętrzny błąd" to należy włączyć Opcje Programistyczne urządzenia, a następnie w nich wyłączyć opcję optymalizacja MIUI.

Aktywacja iOS dla iOS 12.2

Dla urządzeń z wersją systemu 12.2 podczas aktywacji użytkownik zmuszony jest do samodzielnego przejścia do ustawień (w niższych wersjach zostaje automatycznie przeniesiony) i zainstalowania profilu. Problem wynika ze zmian wprowadzonych przez Apple w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi.

Android Enterprise Work Profile - samoistna zmiana hasła na urządzeniach Huawei z Android 8 i 8.1

Na urządzeniach Huawei z android 8 i 8.1 posiadających aktywację Profile Owner zauważono, że podczas aktualizacji launcher’a EMUI hasło do przestrzeni służbowej, może się samoistnie zmienić. Przyczyną jest błąd po stronie Huawei, który pracuje nad jego rozwiązaniem. Aktualnie jedynym rozwiązaniem jest ponowna aktywacja Profile Owner.

Android Enterprise - Device Owner na urządzeniach Nokia z Android 8

W trakcie pierwszej konfiguracji urządzenia (wraz z aktywacją Android Enterprise Device Owner), po zainstalowaniu aplikacji Proget MDM i poprawnym przejściu przez ekran aktywacji urządzenie będzie kontynuowało proces konfiguracji systemu, co spowoduje chwilowe wyłączenie aplikacji Proget, na ekranie zostanie wyświetlony monit "aplikacja Proget MDM nie odpowiada". Należy pominąć ten komunikat klikając w ekran obok okna dialogowego oraz kontynuować konfigurację urządzenia, po jej ukończeniu aplikacja Proget dokończy aktywację oraz utworzy konto Android Enterprise.

Android Enterprise Device Owner - możliwość wyjścia z KIOSKU za pomocą aplikacji IBM VERSE

Dodając profil Kiosk w trybie Wiele aplikacji, gdzie ustawimy aplikację IBM VERSE. W momencie załączenia Kiosku, a następnie aplikacji IBM Verse, oraz kilkukrotnie Przycisk Back spowoduje zmianę widoku kiosku do widoku pulpitu urządzenia. Istnieje możliwość powrotu do Kiosku poprzez kliknięcie przycisku HOME. Aby problem nie występował, należy dodać do kiosku, wszystkie powiązane aplikacje z aplikację IBM VERSE.

Odinstalowywanie / blokowanie aplikacji z przydzielonymi prawami administratora - Android

Jeżeli posiadamy na urządzeniu (z systemem Android) aplikację, która posiada przydzielone prawa administratora (np. Gmail, Find My Device), możemy napotkać problemy związane z zablokowaniem lub wymuszeniem jej usunięcia z poziomu konsoli Proget.
Aby rozwiązać ten problem należy wyłączyć prawa administratora dla danej aplikacji na urządzeniu mobilnym. W tym celu należy wyszukać w ustawieniach urządzenia zakładkę Administratorzy urządzenia (zakładka znajduje się najczęściej w ustawieniach zabezpieczeń → Inne ustawienia zabezpieczeń), a następnie wybrać aplikację i kliknąć Wyłącz.

Uruchamianie aplikacji na urządzeniach HUAWEI.

Podczas ponownego uruchamiania urządzeń mobilnych HUAWEI z systemem Android, zainstalowane aplikacje, w tym także aplikacja mobilna Proget, zostają uruchomione dopiero po wpisaniu hasła urządzenia.

Brak możliwości ustawienia aplikacji Proget MDM podczas przywracania kopii zapasowej SMS/MMS w aktywacji Android Profile Owner

Aplikacja kontakty jest aplikacją współdzieloną pomiędzy strefą służbową i prywatną. Wykonywanie kopii zapasowej w Profile Owner mogłoby naruszyć prywatność użytkownika.

Problem z wymuszeniem zmiany hasła na urządzeniach Android

Na urządzeniach z systemem Android w wersji 6 występuje problem dla zmiany hasła urządzenia. Jeżeli wymusimy taką zmianę na użytkowniku, którego aktualne hasło jest w formie numeru PIN, to gdy wybierze on ponownie PIN jako nowe hasło i wprowadzi kombinację, która zawiera taką samą ilość cyfr co poprzedni kod - system nie dostarczy informacji o zmianie PIN. Może wiązać się to z problemem wielokrotnego wymuszenia zmiany kodu PIN na nowy (pętla).

Android Enterprise Profile Owner - brak możliwości przywrócenia kontaktów z kopii zapasowej na urządzeniu Huawei

Podczas wyboru miejsca przywrócenia kontaktów zablokowane są uprawnienia do przechowywania danych dla aplikacji Contacts.
Problem spowodowany jest brakiem możliwości zarządzania uprawnieniami aplikacji systemowych.

Samsung KNOX - polityka "Pozwalaj odblokować urządzenie za pomocą odcisku palca" dla urządzeń z Androidem 7

Dla urządzeń z Androidem 7 może wystąpić sytuacja, w której polityka blokuje/odblokowuje jedynie możliwość zmiany wcześniej dodanych ustawień.

Android Enterprise Profile Owner – Smart Lock policies on Android 6.0 devices

Polityka Smart Lock na urządzeniach z Android 6.0 działa jedynie globalnie i nie jest możliwy wybór poszczególnych opcji.

Smart Lock - zablokowana polityka Trusted Face na urządzeniu i brak możliwości jej konfiguracji

Polityka Trusted face jest ciągle zablokowana na urządzeniu.
Problem spowodowany jest przez zewnętrzne API i opcja pozostanie zawsze zablokowana w momencie ingerencji w politykę Smart Lock.

Profil reguły aplikacji - problem z zamykaniem się aplikacji

W przypadku problemów z aplikacjami np. Gmail, IBM Verse po zastosowaniu profilu Reguły Aplikacji należy zweryfikować jego ustawienia, gdyż błędnie skonfigurowany profil może wpływać na działanie aplikacji.

Profil POP/IMAP nie działa z aplikacją GMAIL

Gdy występuje problem z działaniem konta mailowego z Gmail a dane są poprawne to należy sprawdzić w ustawieniach konta czy jest włączony Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji.

Xiaomi - nie można zainstalować aplikacji z pliku

Opcja Optymalizacja MIUI musi być wyłączona na urządzeniu. Opcja ta znajduje się w opcjach programistycznych.

HUAWEI EML-L29 Android 10 – Telefon nie aktywuje się automatycznie przy użyciu Enterprise QR

Jest to błąd systemowy występujący przy tej konkretnej konfiguracji. Po podstawowej konfiguracji telefonu nie następuje automatyczna rejestracja w systemie Proget. Należy manualnie wejść w aplikacje Proget i dokończyć aktywacje.

Xiaomi – nakładka MIUI

Urządzenia Xiaomi, ze względu na wprowadzone przez launcher MIUI modyfikacje w Android, mogą ograniczać działanie niektórych funkcji Proget. Ogranieczenia mogą się różnić w zależności od modelu urządzenie, wersji Android oraz wersji MIUI.

Rekomendujemy użycie urządzeń kompatybilnych z Android Enterprise, które są wylistowane pod tym adresem.

Aby mieć pewność, że wykorzystywane w Twojej firmie urządzenia działają poprawnie, zalecamy gruntowne sprawdzenie działania kluczowych funkcji Proget na docelowych urządzeniach Xiaomi, przed dodanie produkcyjnych urządzeń do systemu Proget.

Lost Mode i wiadomość alarmowa na aktywacji Samsung Knox

Odczytanie wiadomości alarmowej na urządzeniu, na którym włączony jest Lost Mode jest niemożliwe. Aby wyłączyć alarm należy zrestartować urządzenie.

Kontakt z administratorem i połączenie alarmowe na urządzeniach bez karty SIM

Na urządzeniach z aktywacją Anti-Fraud próba skontaktowania się z administratorem lub zadzwonienia na numer alarmowy zakończy się otrzymaniem powiadomienia „nie zarejestrowano w sieci”. Po kliknięciu „ok” powiadomienie nie znika.

Profil Kontakty służbowe na Android 8 z aktywacją Device Owner

Problem z dodawaniem i usuwaniem profilu kontakty służbowe na urządzeniach z Android 8 z aktywacją Device Owner - status zadania nie wykonano. Profil będzie działał poprawnie z uprawnieniem „znajdź konta na urządzeniu” dla aplikacji Gmail.

Akcja wyłącz Wifi na profilu MTP

Akcja wyłącz Wifi na profilu MTP nie działa dla urządzeń z Androidem 10+.

Dialer w trybie Lost Mode na aktywacji Samsung Knox

Po wpisaniu złego hasła kilka razy na urządzeniu włączy się Lost Mode. Podczas próby kontaktu z administratorem nie pojawia się dialer. Problem nie występuje przy włączeniu trybu Lost Mode z konsoli.

Robienie zdjęć podczas trybu Lost Mode na słabszych urządzeniach z Androidem

Na słabszych urządzeniach z Androidem robienie zdjęć podczas Lost Mode może spowodować brak odpowiedzi aplikacji Proget oraz chwilowe wyłączenie trybu Lost Mode.

Dozwolone metody wprowadzania danych na aktywacji DO i PO

Polityka dozwolonych metod wprowadzania danych dla aktywacji DO i PO nie działa prawidłowo. Jeśli klawiatura niesystemowa jest włączona podczas zmiany polityki, to przekazywana lista dozwolonych klawiatur musi ją zawierać.

Polityka - Ustaw strefę czasową automatycznie - na aktywacji DO i urządzeniach Samsung

Polityka - Ustaw strefę czasową automatycznie - na aktywacji DO nie działa prawidłowo na urządzeniach Samsung z Androidem 9 i 10.

Polityka - Zabraniaj usuwać dodane sieci Wi-Fi - na aktywacji DO i urządzeniach Samsung

Polityka - Zabraniaj usuwać dodane sieci Wi-Fi - działa częściowo na urządzeniach Samsung z aktywacją DO. Sieci nie można usunąć z głównego widoku wyboru Wi-Fi, ale jest to możliwe w ustawieniach zarządzania siecią, jeśli użytkownik nie jest połączony z dodaną siecią Wi-Fi.

Aktywacja Profile Owner za pomocą QR z zakładki Integracja

Podczas aktywacji Profile Owner przez QR z zakładki Integracja drugi czytnik QR nie zadziała. Aby dokończyć aktywację należy podać adres email i kod aktywacyjny.

Proget Backup - przywracanie MMS

Jeśli po przywróceniu wiadomości MMS zamiast MMS widoczny jest placeholder - należy wejść w szczegóły aplikacji Wiadomości i wyczyścić pamięć podręczną. Po ponownym otwarciu aplikacji Wiadomości wszystkie zdjęcia prawidłowo się pokażą.

Aktywacja DO przez Enterprise QR na urządzeniach z Androidem 10

Podczas aktywacji DO przez Enterprise QR uprawnienia do rejestru połączeń i wiadomości SMS nie są przyznawane. Problem dotyczy urządzeń z Androidem 10.

Profil Kiosk - brak dostępu do powiadomień gdy pasek stanu jest zablokowany

Jeśli pasek stanu jest zablokowany nie ma dostepu do notyfikacji. Problem występuje na urządzeniach Samsung z systemem Android 9 i 11 (aktywacja Device Owner).

Problem z aktywacją niektórych urządzeń Xiaomi kiedy polityka wymusza ustawienie hasła

Problem z aktywacją niektórych urządzeń Xiaomi pojawia się, gdy polityka wymaga ustawienie hasła. Aby aktywować urządzenie zaleca się ustawienie polityki braku hasła i jej zmianę później, gdy urządzenie jest już aktywowane.

Problem z polityką mikrofonu na urządzeniu Motorola

Polityka Pozwalaj używać mikrofonu na urządzeniu Motorola moto e40 z aktywacją Device Owner nie działa. Mikrofon zawsze będzie działał niezależnie od tego co jest ustawione w polityce.