Problem z aktualizacją pustej konfiguracji dla aplikacji Filesharing

Jeśli podczas aktualizacji pustej konfiguracji dla aplikacji FileSharing dodano zasób FTP jako pierwszy - zasób nie pojawi się na urządzeniu. Każdy kolejny zasób FTP doda się do urządzenia. Problem nie występuje w przypadku zasobu SMB.

Aplikacja Outlook(Windows) - okno logowania do konta Microsoft podczas dodania profilu ActiveSync

Jeśli w konfiguracji profilu ActiveSync jako nazwa użytkownika zostanie podany adres e-mail, to zdarza się, że zamiast okna z wpisaniem hasła do e-mail aplikacja Outlook zażąda logowania się za pomocą konta Microsoft. Aby taka konfiguracja zadziałała należy wpisać hasło po samodzielnym przejściu w ustawienia konta Exchange.

Profile po aktualizacji aplikacji Proget

Profile z nowymi funkcjonalnościami dodane na urządzenie z wersją aplikacji Proget, którą jeszcze ich nie obsługuje muszą zostać poddane edycji lub zostać dodane ponownie po aktualizacji, aby działały poprawnie.

Konfiguracja APN poprzez wiadomość SMS

Po przypięciu profilu APN do urządzenia bądź grupy w którym konfiguracja ustawiona jest na wiadomość SMS może zdarzyć się sytuacja w której wiadomość konfiguracyjna nie zostanie dostarczona na urządzenie. Jest to spowodowane brakiem konfiguracji SMS, dla konkretnego modelu urządzenia, od operatora sieci komórkowej. W takiej sytuacji należy skonfigurować APN manualnie na urządzeniu.

Okres synchronizacji wiadomości w profilu Active Sync

Ustawiając w profilu pocztowym okres synchronizacji na wszystkie , urządzenia z systemem Android pobiorą wiadomości z okresu tylko 30 dni, z kolei dla urządzeń iOS zostaną pobrane wszystkie wiadomości.

Problem z synchronizacją na aktywacji Windows

Problem z synchronizacją urządzenia wystąpi po zmianie czasu do przodu, a następnie do bieżącego czasu.

Polityka haseł na aktywacji Windows

Polityka haseł dla aktywacji systemu Windows nie działa - polityka wymagająca hasła nie zostanie odpięta od urządzenia nawet po jego dezaktywacji.