Reguły aplikacji

Podstawowe zarządzanie regułami aplikacji zostało przedstawione w pierwszych krokach. Jeśli zawarte tam informacje nie są Ci znane, zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Za pomocą reguł możemy zabraniać lub zezwalać użytkownikom na korzystanie z konkretnych aplikacji, poprzez umieszczanie ich na czarną bądź białą listę. Reguły są konfigurowane dla poszczególnych typów aktywacji.

Aby dodać regułę powinniśmy przejść na kartę Profile i z listy konfiguracji wybrać Reguły aplikacji. Jeżeli mamy już utworzony profil, możemy go wybrać i kliknąć ikonę Edytuj. Jeżeli nie, powinniśmy wybrać opcję Stwórz.

Wybieramy odpowiedni dla nas typ aktywacji.

Czarna lista

Aby zablokować aplikacje dla urządzeń z przypisanym profilem reguł, w oknie czarnej listy klikamy przycisk Dodaj.

Następnie mamy możliwość wpisania identyfikatora pakietu (np. com.android.chrome). Jeżeli jednak nie znamy identyfikatora, możemy wyszukać aplikację klikając w ikonę lupy znajdującą się w kolumnie obok. Z listy aplikacji wybieramy jedną lub wiele aplikacji, które chcemy zablokować, po czym klikamy przycisk Dodaj.

Po dodaniu wszystkich aplikacji, które chcemy zablokować, na czarną listę klikamy przycisk Dodaj w oknie konfiguracji profilu aby go zapisać.

Od tego momentu na urządzeniach, dla których zastosowany jest obecny profil reguł, nie będzie możliwe używanie aplikacji z czarnej listy (jeżeli nie są zainstalowanie, to zablokowana będzie możliwość ich instalacji).

Jeżeli wybraną aktywacją jest Samsung KNOX to możemy skorzystać z dodatkowej funkcji Blokuj wszystkie aplikcje zaznaczając przy niej checkbox. Funkcja ta zablokuje wszystkie aplikacje, za wyjątkiem aplikacji systemowych, aplikacji znajdujących się na białej liście oraz agenta Proget.

Biała lista

Jeżeli chcemy aby aplikacje były zawsze dostępne dla użytkownika, powinniśmy w analogiczny do czarnej listy sposób, dodać aplikację do białej listy. (Aplikacje mogą być zablokowane dla użytkownika np. poprzez polityki, po aktywacji Android Enterprise - Device Owner, wcześniejszym ich zablokowaniu z poziomu karty urządzenia).

Po dodaniu aplikacji do białej listy klikamy przycisk Dodaj.

Grupa pakietów

Konsola Proget MDM umożliwia blokowanie grupy pakietów poprzez zastosowanie symbolu asterysku *. Na przykład, jeżeli chcemy zablokować wszystkie aplikacje na urządzeniu, ale umożliwić korzystanie z aplikacji firmy Google - powinniśmy na czarnej liście, w polu identyfikatora pakietu wpisać *, natomiast na białej liście com.google.android.*.