Start

Funkcja aktualizacji daje użytkownikowi możliwość skonfigurowania ustawień aktualizacji serwera. Aktualizacje w systemie Proget dzielimy na manualne oraz automatyczne:

Wybierając manualną aktualizację serwera należy kliknąć w przycisk Manualne, a następnie w polu Wersja wybrać wersję, którą chcemy wprowadzić. W przypadku jeśli aktualizacja ma być wykonana od razu należy kliknąć przycisk Aktualizuj teraz.

W polu Data i godzina należy wybrać datę aktualizacji serwera oraz wpisać godzinę o której aktualizacja ma się wykonać.
Następnie należy kliknąć przycisk Zapisz aby ustawić aktualizację serwera:

Aby ustawić automatyczną aktualizację serwera należy kliknąć przycisk Automatyczne. W polu Dni tygodnia należy wybrać dzień bądź dni, w których aktualizacja ma się wykonywać.

W zakładce Godzina należy podać godzinę w której automatyczna aktualizacja powinna się wykonywać, a następnie należy kliknąć przycisk Zapisz.