Profil VPN

Profil VPN określa sposób łączenia się urządzenia z lokalną siecią firmową.

Aby utworzyć nowy profil należy przejść na zakładkę Profile, z tabeli konfiguracji wybrać profil VPN i kliknąć przycisk Stwórz.

Aby profil działał trzeba poprawnie wypełnić pola formularza:

 • Nazwa - nazwa profilu
 • Opis - dodatkowy opis profilu
 • Kompatybilność - konieczne jest wybranie kompatybilności dla interesującego nas typu aktywacji
 • Typ - typ rozwiązania dla VPN, w przypadku kompatybilności IOS można wybrać spośród Proget VPN i IPsec

Kolejne pola, są zależne od wybranej kompatybilności.

IOS MDM – Proget VPN:

 • Rozłącz automatycznie - pozwala wybrać czas nieaktywności po jakim połączenie VPN będzie automatycznie rozłączone
 • Wyślij cały ruch przez VPN - niezależnie od sposobu połączenia do internetu, cały ruch będzie wysyłany za pośrednictwem sieci VPN
 • VPN na żądanie - połączenie będzie realizowane przez wywołanie domeny lub hosta:
  • Żądania VPN - wpisujemy nazwę domeny lub hosta, dla którego chcemy ustawić wybrane zachowanie VPN - zawsze łącz / nigdy nie łącz
  • Wykluczenia Wi-Fi - możemy ustawić listę sieci WiFi, dla których profil VPN nie będzie stosowany

IOS MDM – IPsec:

 • Serwer - nazwa lub adres IP serwera VPN
 • Użytkownik - konto użytkownika do autoryzacji połączenia
 • Hasło - Hasło użytkownika do autoryzacji połączenia
 • Metoda autoryzacji:
  • Certyfikat użytkownika - uwierzytelnianie będzie realizowane za pomocą certyfikatu:
   • Profil certyfikat - należy wybrać wcześniej dodany profil z odpowiednim certyfikatem
   • Dołącz PIN użytkownika - PIN użytkownika otrzymany podczas połączenia
   • VPN na żądanie - Autoryzuj połączenie przy pomocy hasła, nazwy i certyfikatu serwera
  • Shared Secret / Group Name uwierzytelnianie będzie realizowane za pomocą metody Shared Secret / Group Name:
   • Shared Secret - hasło (Shared Secret) do uwierzytelniania połączenia
   • Group Name - identyfikator grupy (Group Name) do uwierzytelnienia połączenia
   • Pytaj o hasło - użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła na urządzeniu
   • Uwierzytelnianie mieszane - autoryzuj połączenie przy pomocy hasła, nazwy i certyfikatu serwera

IOS MDM – IPsec/Proget VPN – proxy:

 • Konfiguracja proxy::
  • Automatyczne - po podaniu adresu URL na którym znajduje się automatyczna konfiguracja proxy, zostanie ono zastosowane dla profilu
  • Ręczna - do poprawnego działania serwera proxy, niezbędne jest wypełnienie pól zgodnie z konfiguracją serwera (nazwa, port, użytkownik i hasło)

W wyświetlonym formularzu uzupełniamy wymagane pola i klikamy Zapisz.

Poprawnie zapisany profil pojawi się na liście konfiguracji po lewej stronie. Aby edytować, kopiować lub usunąć profil, należy go zaznaczyć na liście, a następnie kliknąć na odpowiednią akcję w pasku akcji.