Profil Wi-Fi

Profil Wi-Fi określa zaufane sieci bezprzewodowe, udostępnione w środowisku firmowym, sposób łączenia się i bezpiecznej autoryzacji.

Aby dodać nowy profil Wi-Fi, należy przejść do zakładki Profile, z listy konfiguracji wybrać Profil Wifi oraz kliknąć przycisk Stwórz.

W wyświetlonym formularzu należy wypełnić niezbędne do konfiguracji pola:

 • Nazwa - nazwa profilu
 • Opis - dodatkowy opis profilu
 • SSID - nazwa identyfikująca sieć bezprzewodową
 • Sieć ukryta - zaznaczenie tego pola jest wymagane, jeżeli sieć dla której przygotowujemy konfiguracje ukrywa SSID
 • Rodzaj zabezpieczeń - mamy możliwość wyboru rodzaju zabezpieczeń, jaki zastosowany jest w sieci bezprzewodowej:
  • Brak - sieć nie posiada zabezpieczeń
  • Personal WEP - zabezpieczenie z zastosowaniem klucza WEP
  • Personal WPA/WPA2 - zabezpieczenie z zastosowaniem klucza wstępnego WPA
  • Enterprise - najbardziej zaawansowany rodzaj zabezpieczeń sieci, w jego konfiguracji musimy dodatkowo podać:
   • Protokół zabezpieczeń (TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST)
   • Certyfikat CA - który należy wgrać wcześniej za pomocą profilu Certyfikat
   • Użytkownik - nazwa użytkownika
   • Hasło - hasło użytkownika
   • Hasło - hasło domenowe użytkownika
   • Żądaj hasła przy podłączaniu - przy połączeniu z siecią Wifi, użytkownik będzie zobowiązany do wprowadzenia hasła
   • Certyfikat dostępowy - mamy możliwość wybrania czy do certyfikacji wykorzystamy profil Certyfikat czy SCEP
   • Profil certyfikatu / SCEP - mamy możliwość wybrania profilu jakiego będziemy używać do potwierdzania tożsamości
   • Tożsamość widoczna zewnętrznie - tożsamość przedstawiana dla serwera przed nawiązaniem tunelu TLS

Po poprawnym wypełnieniu formularza klikamy przycisk Zapisz.

Poprawnie zapisany profil pojawi się na liście konfiguracji Wifi. Aby edytować, kopiować lub usunąć profil należy go zaznaczyć w liście, a następnie wybrać odpowiednią opcję z paska akcji.