Windows

Hasło

  Wymagane hasło : złożone
  Polityka określa wymagania dotyczące hasła na urządzeniu. Po zastosowaniu, użytkownik musi ustawić hasło urządzenia.
 • Długość hasła
 • Ważność hasła (w dniach)
 • Maksymalny czas nieaktywności (w minutach)
 • Polityka określa długość czasu nieaktywności użytkownika, po którym wygasza ekran i blokuje urządzenie aktualnym hasłem.

Funkcjonalność

  Pozwalaj używać aparatu
 • Polityka określa, czy można korzystać z aparatu
 • Usługi lokalizacji
 • Polityka określa, czy urządzenie może korzystać z usług lokalizacji.
 • Dane mobilne
 • Polityka określa, czy urządzenie może korzystać z danych mobilnych.
 • Pozwalaj na VPN przez dane mobilne
 • Polityka określa, czy VPN na urządzeniu może korzystać z danych mobilnych.
 • Roaming danych mobilnych
 • Polityka określa, czy urządzenie może korzystać z danych mobilnych w roamingu.
 • Pozwalaj na VPN przez dane mobilne w roamingu
 • Polityka określa, czy VPN na urządzeniu może korzystać z danych mobilnych w roamingu.
 • Pozwalaj używać karty SD
 • Polityka określa czy na urządzeniu można korzystać z karty pamięci SD.
 • Pozwalaj pokazywać powiadomienia na zablokowanym ekranie
 • Polityka określa czy urządzenie może wyświetlać powiadomienia w panelu powiadomień na zabkolowanym ekranie urządzenia.
 • Pozwalaj używać sieci Wi-Fi
 • Polityka określa czy na urządzeniu można korzystać z modułu sieci Wi-Fi.
 • Pozwalaj na udostepnianie Wi-Fi
 • Polityka pozwala na udostepnianie sieci Wi-Fi.
 • Pozwalaj ręcznie konfigurować sieci Wi-Fi
 • Polityka określa czy na urządzeniu można dodawać własne sieci bezprzewodowe Wi-Fi.
 • Pozwalaj na zmianę ustawień daty i czasu
 • Polityka pozwala użytkownikowi na zmianę daty i czasu na urządzeniu.

Aplikacje

  Pozwalaj korzystać z Cortany
 • Polityka określa czy na urządzeniu można korzystać z asystenta głosowego Cortana.

Bezpieczeństwo

  Pozwalaj aby urządzenie było wykrywane przez inne urządzenia za pomocą bluetooth
 • Polityka określa czy urządzenie może być wykrywane przez inne urządzenia za pomocą bluetooth
 • Pozwalaj na usunięcie konta "Praca"
 • Polityka określa czy na urządzeniu może zostać usunięte konto praca (odłączenie urządzenia od systemu MDM).
 • Pozwalaj przywracać urządzenie do ustawień fabrycznych
 • Polityka określa czy urządzenie może zostać przywrócone do ustawień fabrycznych przez użytkownika.