Windows – aktywacja urządzenia

Posiadając urządzenie z systemem operacyjnym Windows możemy w łatwy sposób aktywować urządzenie w konsoli Proget. Jeśli zapoznaliśmy się z pierwszymi krokami, możemy w nieco bardziej zaawansowany sposób wykorzystać system Proget do własnych potrzeb.

Aby aktywować urządzenie z systemem Windows musimy wybrać aktywację WINDOWS.

Po wygenerowaniu aktywacji, na naszym systemie operacyjnym należy przejść w Ustawienia, następnie kliknąć w Konta.

Należy wybrać Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki.

Następnie klikamy Zarejestruj tylko w usłudze zarządzenia urządzeniami.

W kolejnym kroku należy podać konto mailowe użytkownika, któremu wygenerowaliśmy aktywację oraz kliknąć przycisk Dalej.

W następnym etapie należy podać adres serwera, który otrzymaliśmy w wygenerowanej aktywacji, a następnie kliknąć Dalej.

Przechodząc do kolejnego etapu aktywacji, musimy podać hasło, które znajdziemy w wygenerowanej aktywacji, a następnie należy kliknąć przycisk Aktywuj.

Po pojawieniu się informacji o kilku minutowym czasie nawiązywania połączenia, należy kliknąć Rozumiem.

Po krótkiej chwili widok z uzyskanym dostępem do miejsca pracy lub nauki, powinien się odświeżyć i będzie widnieć informacja o połączeniu z usługą MDM.

Urządzenie również powinno być dostępne w zakładce Moja karta.